ĽudiapreMalacky.sk » Futbalový štadión by sa mal presunúť do nového priestoru

V Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2022 - 2030 sa v oblasti podpory športu nachádza aj príprava zázemia pre nový futbalový štadión. Ten by mal podľa všetkého zahrnúť aj nové tréningové ihrisko.

Ako sme už informovali, mestské zastupiteľstvo schválilo nový Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Malacky na roky 2022 - 2030. Jeho súčasťou je zásobník investičných projektov, s ktorými sa mesto plánuje uchádzať aj o čerpanie dotácií. V oblasti športu je dominantnou deväťmiliónovou investíciou nová Šport aréna Malacky, ktorá bude okrem multifunkčnej haly obsahovať aj zimný štadión. Tá sa podľa posledných informácií má začať stavať ešte v tomto roku.

Dokument však obsahuje aj investičný projekt výstavby nového futbalového štadiónu. Z rokovania mestského zastupiteľstva vyplynula informácia, že mesto dlhodobo naráža na nesúhlas Krajského pamiatkového úradu v Bratislave v otázke akýchkoľvek investícií do rozvoja športovísk v Zámockom parku. Naposledy mesto muselo zastaviť pre nesúhlas pamiatkarov doplnenie novej workout zostavy na cvičenie pri multifunkčnom ihrisku. Rovnaký postoj majú mať pamiatkari aj k rozvoju ďalších atletických športovísk pri futbalovom štadióne, čo je zvláštne, keďže Zámocký park sa čoraz viac stáva obľúbeným miestom aj pre športovcov.

Mesto sa pritom aktuálne snaží zabezpečiť obnovu existujúcej tribúny, ktorá vyžaduje investíciu do rekonštrukcie odpadávajúcej fasády, vysielacieho strediska a sedadiel. Poslanci na tento účel už schválili pre rok 2022 sumu 250 tisíc eur. To podľa vedenia mesta nevylučuje definitívne vyriešenie otázky, kde by sa mal presunúť aj samotný futbalový štadión. Mesto má dlhodobo obmedzené možnosti pozemkov, keďže na futbalový štadión s hracími plochami bude potrebný pozemok o veľkej rozlohy. Takých lokalít v Malackách veľa nie je.

Mestský úrad schváleným dokumentom potvrdil, že v prípade výstavby nového futbalového štadióna by sa existujúce športové zázemie v Zámockom parku transformovalo na rekreačný šport. Úrad odhadol investíciu do nového športového areálu na 4,5 milióna.

 Ľudia pre Malacky - Mesto - 05.01.2022 - 4939 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/futbalovy-stadion-by-sa-mal-presunut-do-noveho-priestoru/