ĽudiapreMalacky.sk » Na Veľkomoravskej pribudli basketbalové koše

Ihrisko na Veľkomoravskej ulici bude lepšie slúžiť milovníkom basketbalu. Mesto tu zrekonštruovalo stĺpy a dalo osadiť dva nové basketbalové koše. Práve o zániku tohto ihriska sa horlivo diskutovalo v roku 2010, keď predchádzajúci poslanci rokovali o zámere umiestnenia parkovacieho domu v tejto lokalite.

Na sídlisku Domky sa už dlhé roky trápia s nedostatom parkovacích miest. Už veľakrát sa diskutovalo o návrhu zrušiť ihrisko v zlom stave a začať plochu využívať na parkovanie. V roku 2010 sa dokonca hovorilo o umiestnení parkovacieho domu.

Napriek tomu zostáva ihrisko zachované. V aktuálnom pasporte verejných ihrísk ho nájdete pod číslom jedenásť. Na jeho celkovú rekonštrukciu v súčasnosti nemá samospráva financie. Podľa dostupných informácií by sa podľa schváleného harmonogramu rekonštrukcií detských ihrísk v nasledujúcom roku mala spracovať projektová dokumentácia, ktorá bude východiskovým materiálom pre budúcu obnovu ihriska.

"Ak máte nejaké konkrétne návrhy, nápady, rozpíšte ich, naskicujte. Pretlmočíme ich mestskému úradu," vyzýva touto cestou občanov k aktivite poslanec za 4. volebný obvod Milan Ondrovič. Projektom rekonštrukcie ihriska sa bude zaoberať aj Komisia MsZ pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie, ktorej predsedá. "Bol by som rád, ak by sme zohľadnili aj návrhy zásad rekonštrukcie ihrísk, ktoré vyjdú od občanov," dodal poslanec.

Touto myšlienkou sa už zaoberal v príspevku Zásady pre rekonštrukciu a výstavbu detských ihrísk v januári tohto roku.

Foto z 9. 10.

Foto z 12. 11.Ľudia pre Malacky - Mesto - 08.11.2011 - 4709 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/na-velkomoravskej-pribudli-basketbalove-kose/