ĽudiapreMalacky.sk » Kotlebovci smerujú do Malaciek

AKTUALIZOVANÉ 18.6. : Malacky sa stanú miestom konania stretnutia priaznivcov strany Ľudová strana Naše Slovensko, známych pod menom "kotlebovci". Internetom sa šíri informačný leták k akcii, ktorá je zvolaná už na tento týždeň v nedeľu. Podľa infomácií šíriacich sa na sociálnej sieti FB, plánované stretnutie sa presúva z mestského úradu, k obchodnému domu AFK na Záhoráckej ulici.

Šíriace sa informácie o plánovanom stretnutí priaznivcov Ľudovej strany Naše Slovensko v Malackách sa potvrdili. Na svojej internetovej stránke kotlebovci už uvádzajú pozvanie na stretnutie pod názvom "Proti teroru v Malackách!", ktoré je zvolané na nedeľu 19. júna o 15.00 h pred budovu mestského úradu.

Zvolávatelia stretnutia sa odkazujú na neriešený problém občianskeho spolužitia na Družstevnej ulici. V letáku sa uvádza, že cigánsky teror v Malackách presiahol únosnú mieru a stažnosti obyvateľov mesta všetci zodpovední dlhodobo ignorujú.

Informačný leták uverejnený na stránke ĽS Naše Slovensko

Stretnutie je zvolané v čase po zverejnení článku v Živote s názvom Sused sa vie vcítiť do kože vraha z Devínskej Novej Vsi.

Bližšie informácie nie sú známe, ako aj program stretnutia. Stretnutie však môže predstavovať bezpečnostné riziko, preto sme o stretnutí už informovali zodpovedných pracovníkov mesta, primátora mesta, prednostu mestského úradu, náčelníka mestskej polície a predsedu Komisie pre ochranu verejného poriadku. Skúsenosti z niektorých podobných stretnutí sú spojené s rušením verejného poriadku.

VIDEO
R
eportáž TV Markíza k situácii v Šarišských Michaľanoch


Predstavitelia portálu LPM.sk sa dištancujú od názorov prezentovaných predstaviteľmi ĽS Naše Slovensko, ako aj od prejavov a stretnutí, ktoré môžu smerovať k vyvolávaniu nepokoja. Zverejnenie informácie považujeme za potrebné z dôvodu upozornenia verejnosti na prípravu akcie, ktorá môže vyvolať narušenie verejného poriadku.

Podporujeme riešenie občianskeho spolužitia na Družstevnej ulici pokojnými prostriedkami. Vyjadrujeme plné pochopenie dotknutým obyvateľom. Snažíme sa situáciu na Družstevnej ulici monitorovať a sprostredkúvať verejnosti dôležité informácie o dianí. Posledné informácie sme zverejnili o rozhodnutí súdu.


Mesto vydalo oficiálne vyhlásenie

V krátkej reakcii na naše oznámenie potvrdil Ing. Dušan Vavrinec, prednosta mestského úradu, že akcia zatiaľ nebola oficiálne ohlásená. Prednosta mestského úradu uviedol, že už prebehli pracovné stretnutia vo veci spolupráce Okresného riaditeľstva Policajného zboru a Mestskej polície.

V poludňajších hodinách zverejnil mestský úrad na oficiálnej internetovej stránke mesta vyhlásenie k tejto internetom avizovanej akcii. "V prípade konania sa zhromaždenia napriek jeho neoznámeniu obci v zákonom stanovenej lehote, bude obec v tejto veci postupovať a konať v súlade s § 12 zákona o zhromažďovacom práve." Čo podľa zákona znamená, že zástupca mesta vyzve zvolávateľa, aby zhromaždenie bez meškania ukončil. Pokiaľ zvolávateľ neurobí účinné opatrenia, aby sa účastníci pokojne rozišli, oznámi zástupca mesta účastníkom, že je zhromaždenie rozpustené, a vyzve ich aby sa pokojne rozišli.


Marián Kotleba potvrdil účasť

Marián Kotleba, predstaviteľ ĽS Naše Slovensko potvrdil pre portál LPM.sk účasť na zvolanom stretnutí v nedeľu. "Vyhlásenie, zverejnené na webových stránkach mesta Malacky, vnímam ako snahu vopred ospravedlniť pripravovanie porušenia zákona zo strany orgánov štátnej moci, resp. orgánov verejnej správy," uviedol v reakcii na vyhlásenie mesta k plánovanému stretnutiu. K otázke priameho pochodu na Družstevnú ulicu sa nevyjadril.


Družstevná očakáva pochod

Na avizované stretnutie v nedeľu sa pripravuje okrem obyvateľov Družstevnej ulice aj rómska rodina. Napriek tomu, že nebol ohlásený na meste pochod na Družstevnú ulicu, na prednej čiernej stavbe je vidieť čerstvo zamurované okno do ulice.

Dnes pribudli nad bránou z ulice aj drevené laty a nová ružová zábrana.

FOTO
Rómovia na Družstevnej zamurovali na čiernej stavbe predné okno

FOTO
Nad bránou pribudli nové drevené laty a vedľa brány ružová zábrana


Zmena miesta stretnutia. Pridané 18.6.2011

Podľa infomácií šíriacich sa na sociálnej sieti Facebook, plánované nedeľňajšie stretnutie sa presúva z mestského úradu, k obchodnému domu AFK na Záhoráckej ulici v rovnakom čase 15.00 h.Ľudia pre Malacky - Témy - 14.06.2011 - 15791 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/kotlebovci-smeruju-do-malaciek/