ĽudiapreMalacky.sk » Podklady pre skatepark odovzdané projektantovi

V piatok sme na pracovnom stretnutí odovzdali podklady pre návrh nového malackého skateparku projektantovi, ktorý podľa nich vypracuje dokumentáciu pre územné konanie. Podklady boli spracované v zmysle princípov komunitného plánovania, teda za úzkej spolupráce projektanta a komunity (budúcich užívateľov) pod dohľadom mesta.

Projektant na začiatku poskytol zameranie inžinierskych sietí s vyznačenými ochrannými pásmami, čím vymedzil okrajové pomienky pre priestorové využitie lokality.

Následne vďaka Milošovi Ogurčákovi sa začal pripravovať dizajn parku. Dizaj bol pod drobnohľadom komunity budúcich užívateľov, ktorí na pripomienkovanie projektu využili sociálne siete. Na pracovných stretnutiach túto komunitu zastupuje Lukáš Zápražný, aktívny člen Asociácie skateboardingu Slovenskej republiky, ktorá združuje prívržencov skateboardingu.

Miloš Ogurčák

Štatutárny zástupca neziskovej organizácie Klub mládežníckych športov. Organizácie, ktorá sa stala toho roku laureátom prestížnej ceny Nadácie Orange za dlhodobý prínos v oblasti regionálneho a komunitného rozvoja, a ktorá sa dlhoročne venuje rozvoju skateboardingu na Slovensku.

Projekt prešiel od počiatku výraznými zmenami nielen kvôli uloženým inžinierskym sieťam, ale aj vďaka stanovisku Bratislavského samosprávneho kraja. Vo svojom stanovisku bratislavská župa neodporučila vybudovanie akéhokoľvek trvalého zariadenia alebo stavby pod mostnou konštrukciou. Župa sa obáva možného priameho ohrozenia odpadávaním zvetraných častí mostnej konštrukcie, ktorá nebola súčasťou predchádzajúcej rekonštrukcie, a to aj napriek tomu, že žiadny platný technický predpis, norma alebo zákon nezakazuje umiestnenie objektov pod mostami.

Naviac v prípade realizácie preventívnych bežných a hlavných prehliadok alebo opráv by muselo byť zariadenie odstránené. Z týchto dôvodov je pod mostnou konštrukciou navrhnutý len prístupový chodník, ktorého technické parametre budú spĺňať podmienky pre prejazd techniky.

Zisťovali sme aj, ako to je s dokončením opravy nosnej konštrukcie predmetného mosta, ako aj ďalšej jeho časti, čo by umožnilo celkovú revitalizáciu územia v lokalite pri Bille, avšak v pláne opráv sa zatiaľ neuvažuje s rekonštrukciou konštrukcie z dôvodu celkového nedostatku finančných prostriedkov.

Skatepark vsadený do zelene

Samotný dizajn parku sa inšpiroval príkladmi z celeho sveta, ale vycestovali sme sa inšpirovať i do Ružomberka, kde v súčasnosti prebieha stavba skateparku financovného mestom s nákladmi  440 000 €.

Záujmy mesta pri príprave projektu zastupujú vedúci oddelenia územného rozvoja a životného prostredia Ing. Dušan Prokop, projektová manažérka Anna Ševerová a Mária Gajdárová z referátu správy zelene a člen komisie mestského zastupiteľstva pre územný rozvoj dopravu a životné prostredie Mgr. art. Branislav Škopek, ktorý dotvoril finálny dizajn spracovaný Milošom Ogurčákom.

Dizajn nového skateparku skateparku (I. etapa)

Skatepark nemusí byť len o betóne

Nové skateparky sa stavajú v kombinácii viacerých prvkov s prepojením zelene, dreva, dlaždíc. Projekt v cisárskom Chavez parku v Laveen, oblasti Phoenixu spojil miestnu komunitu prívržencov skateboardu. Prostredníctvom nadácie Roba Dyrdeka prišlo k výstavbe skateparku, ktorý vznikol inšpiráciou v krásnom prostredí Arizony v Amerike.


Ten malacký môže byť postavený v podobnom štýle a farebnosti vsadením do prírodnej zelene. Vzhľadom na inžinierske siete pod pozemkom sa v skateparku spojí viacero druhov farebnej dlažby, prekážok a prírodných úprav.

Projektová dokumentácia pre územné konanie by mala byť pripravená ku koncu apríla. Následne začne územné konanie. Vzhľadom na zákonné lehoty, prípravu dokumentácie pre stavebné povolenie a následné stavebné konanie, je otázne, či stavba začne v tomto roku. V prípade hladkého priebehu je však možné, že so zemnými prácami a úpravami okolia by sa mohlo začať už na jeseň.

Na záver by som chcel podakovať všetkým za pomoc pri príprave podkladov. Verím, že práve takáto príprava projektových zámerov v zmysle princípov komunitného plánovania povedie k zlepšovaniu využitia verejných priestorov.

A môžem potvrdiť, že komunita skatebooardistov môže byť mnohým vo svojej aktivite a participácii príkladom.

Milan Ondrovič

predseda
Komisia MsZ pre územný rozvoj,
dopravu a životné prostredieMilan Ondrovič - Témy - 21.04.2012 - 8741 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/podklady-pre-skatepark-odovzdane-projektantovi/