ĽudiapreMalacky.sk » Obec Kostolište zostala bez školy

Budúci týždeň sa začína zápis do základných škôl. Obrátili sa však na nás obyvatelia z obce Kostolište, že sa až teraz dozvedajú, že obec nezabezpečila potrebnú kapacitu pre prijatie ich detí. Zisťovali sme aktuálne informácie. AKTUALIZOVANÉ O INFORMÁCIE Z OBCE.

Kostolište je obcou v tesnom susedstve s Malackami, ktoré jej doteraz na základe dohody zabezpečovali spoločný školský obvod. V marci 2020 rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva o zrušení tohto obvodu, keďže mesto potrebuje kapacitu škôl pre malacké deti. Mesto však dalo obci Kostolište prechodný čas na prispôsobenie sa a zabezpečenie nového školského obvodu s niektorou z okolitých obcí. Školský rok 2019/2020 a nasledujúci 2020/2021 tak Malacky prijímali deti aj z obce Kostolište a Suchohrad.

Pre nasledujúci školský rok 2021/2022, ku ktorému začína zápis prvákov budúci týždeň, už mesto pre naplnenie kapacity negarantuje prijatie detí z okolitých obcí. Napríklad Základná škola na Záhoráckej ulici, do ktorej predtým chodili deti z obcí, očakáva až 88 prvákov, čím úplne naplní kapacitu štyroch prvých tried. Rovnako sú na tom aj ostatné malacké školy. Podľa informácií z malackej radnice budú môcť malacké školy prijať deti z iných obcí len po zápise, ak bude možné doplniť niektoré triedy do plného stavu.

Vo štvrtok 25. marca bola pridaná na stránku obce aktualita a večer zaslal starosta obce Kostolište prehľad základných škôl, ktoré sú pripravené prijať žiakov z Kostolišťa:

Deti, ktoré boli v minulosti prijaté do malackých škôl, svoju začatú školskú dochádzku dokončia bez obmedzení. V Malackách sa v súčasnosti pripravuje aj projekt úplne novej základnej školy v lokalite Rádek, ktorá by mohla zahrnúť aj deti z okolitých obcí. Mesto sa chce s projektom novej školy uchádzať o dotáciu z eurofondov.Ľudia pre Malacky - Rôzne - 25.03.2021 - 1962 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/obec-kostoliste-zostala-bez-skoly/