ĽudiapreMalacky.sk » Kapacita škôlky sa má rozšíriť o 50 miest

Poslanci schválili ďalší projekt rozšírenia materskej školy a podľa predloženého materiálu sa má stavať nový pavilón pri škôlke na Štúrovej ulici. Aktuálne sa ešte pripravuje veľký projekt výstavby novej základnej školy.

Na svojom májovom zasadnutí mestské zastupiteľstvo prerokovalo podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 1,5 milióna eur z eurofondov na výstavbu nového pavilónu v areáli materskej školy na Štúrovej ulici. Kapacita škôlky sa má týmto projektom navýšiť o 50 miest. Spolu s tým by sa mala rekonštruovať aj kuchyňa, práčovňa a technické zázemie pre personál.

Nový pavilón škôlky na Štúrovej ulici
Autor: Ing. arch. Pavol Citovický, Cityprojekt s. r. o.

Vedenie mesta zároveň avizovalo, že teraz sa pozornosť úradu sústredí na prípravu projektu novej základnej školy, ktorá by mala byť prednostne určená pre deti z obvodu Padzelek a Rádek. Podľa dostupných informácií má byť rozhodnutie o umiestnení školy prijaté ešte do leta. Diskutuje sa o lokalite Rakárenská, čím by sa škola nachádzala z hľadiska dostupnosti v strede lokality. Na projekt výstavby novej školy by chcelo vedenie mesta čerpať niekoľko miliónovú dotáciu z Plánu obnovy.

Ďalším prioritným projektom má byť výstavba centra pre deti s poruchou autistického spektra. Malo by ísť o predškolské zariadenie, ktoré by mesto prevádzkovalo v súčinnosti s občianskym sektorom. Mesto by na tento projekto rovnako žiadalo dotáciu z eurofondov.Ľudia pre Malacky - Nezaradené - 15.05.2022 - 1782 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/kapacita-skolky-sa-ma-rozsirit-o-50-miest/