Ľudia pre Malacky » Zacielené na cyklistov

Krátke správy

01.05.2021
Štát upravil nové pravidlá vstupu do prevádzok. S účinnosťou od pondelka 3. mája bude pre malacký okres negatívny test potrebný do práce, len ak je vykonávaná po 21.00 h, alebo napríklad na športovú prípravu. Zrušila sa podmienka negatívneho testu pri vstupe do škôl, škôlok či maloobchodných prevádzok. Negatívny test už nepotrebujú ani zákonní zástupcovia školopovinných detí či škôlkarov. Mesto preto neotvorilo dve víkendové testovacie miesta v ZŠ Dr. J. Dérera a v ZŠ Záhorácka. Ak niekto potrebuje test, môže využiť mestské odberové miesto v budove bývalého mestského úradu na Radlinského ulici (testovanie bez registrácie v nedeľu od 9.00 – 17.40 h, prestávka 12.40 – 14.00) alebo v kaštieli s registráciou počas celého týždňa vrátane sviatkov (bezplatne).

14.02.2021
Mesto oznámilo otvorenie základných škôl, škôlok a ZUŠ od pondelka 22. februára. Kompletné informácie vrátane pokynov k testovaniu jedného zákonného zástupcu uverejnil mestský úrad na stránke www.skola.malacky.sk.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

názor19.04.2021
Pripravuje sa rekonštrukcia ďalších...

Marcel15.04.2021
Pripravuje sa rekonštrukcia ďalších...

To: Jan28.03.2021
Obec Kostolište zostala bez školy

Jan25.03.2021
Obec Kostolište zostala bez školy

Jaro25.02.2021
Odpadové hospodárstvo

Miloš22.02.2021
Odpadové hospodárstvo

Marian15.01.2021
Prvá do realizácie pôjde cyklotrasa...

Miloš10.01.2021
Prvá do realizácie pôjde cyklotrasa...

Príspevky z fóra

EVA ŠKUTOVÁ17.05.2021

Edo10.05.2021

Iva07.05.2021

Tono15.03.2021

LPM.sk13.03.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Zacielené na cyklistov

Chcem, aby sa mesto Malacky začalo správať k cyklistom ako plnohodnotným účastníkom cestnej premávky a venovalo im náležitú pozornosť, a aby sa z deklaratívnej podpory rozvoja mestskej cyklistiky stala podpora aktívna. Aj preto sa občianske združenie Ľudia pre Malacky stalo partnerom SKC Záhorák - Malacky.

Mestá pri rozvoji cyklistiky a narážajú na dva hlavné problémy. Prvým je nedostatok priestoru. Cyklistické pruhy by sa mali navrhovať mimo komunikácie, majú byť oddelené obrubníkom a aspoň polmetrovým bezpečnostným odstupom od vozovky. Odporúčaná šírka cyklistického pruhu je 1,25 m, v stiesnených podmienkach a pri rekonštrukciách 1,00 m. pri obojsmernom cyklistickom páse je potrebná šírka min. 3,00 m. Priestor pre budovanie takýchto cyklotrás po väčšinou zabrali stále sa rozširujúce komunikácie a parkoviská pre automobilistov, a cyklisti zostali ako najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky  bez svojej infraštruktúry.

Druhý problémom je to, že ak aj priestor na budovanie cyklotrás je, akosi chýbajú peniaze, pretože budovanie samostatných cyklotrás mimo vozovky je veľmi náročná investícia. No v porovnaním s investíciami do infraštruktúry pre automobilovú dopravu sú tieto náklady neporovnateľne nižšie.

Jednoduchým riešením, ako v zahraničných mestách cyklistiku v meste podporujú, je vyznačenie tzv. viacúčelového pruhu širokého 1,20 m. Viacúčelový pruh je možné zriadiť aj v zmysle STN 73 6110 za určitých technických a prevádzkových podmienok, ak nie je možné zriadenie plnohodnotného cyklistického pruhu mimo vozovky.

Viacúčelový pruh je celkom bežné opatrenie často používané napríklad v susednom Rakúsku (obr. 1), na Slovensku sa jeho použitie neaplikuje, lebo nie je zakotvené v zákone o prevádzke na pozemných komunikáciách.

Viacúčelový pruh, ako je z jeho názvu zrejmé plní viacero účelov (obr. 2). Primárne je vyhradený pre pohyb cyklistov. Osobné automobily, ktorých šírka je menšia ako 2,0 m by do tohto pruhu nemali zasahovať. Jedine v prípade, že cez viacúčelový pruh zachádzajú do pakovacieho pruhu. Toto opatrenie motivuje vodičov jazdiť mimo priestoru určeného pre pohyb cyklistov. Nákladné automobily a autobusy, ktorých šírka je najviac 2,50 m, môžu cyklistu obísť v protismere, alebo v prípade protiidúceho vozidla môžu zájsť do viacúčelového pruhu. Viacúčelové pruhy opticky zúžia šírka jazdného pruhu a vodiči automaticky idú pomalšie, čo má veľký vplyv na bezpečnosť.

V spolupráci s referátom dopravy mesta Malacky sme skúsili preveriť možnosť zriadenia prvého viacúčelového pruhu na Radlinského ulici, v rámci obnovy vodorovného značenia. Predpokladali sme, že ak sa tento model podarí zrealizovať a osvedčí sa v praxi, môžeme takýmto jednoduchým investične nenáročným opatrením v krátkej dobe lepšie využiť existujúci priestor a rozšíriť cyklistickú infraštruktúru v meste.

Ideový zámer zriadenia viacúčelového pruhu na Radlinského ulic (M.Ondrovič)

Podľa vyjadrenia dopravného inžiniera ORPZ Malacky, zavedenie viacúčelových pruhov je komplikované, pretože zvislé dopravné značenie ani prevádzka na takýchto komunikáciách nie je jasne definovaná v zákone a podľa jeho názoru by bolo lepšie pozrieť sa na rozvoj cyklistiky komplexne a pripraviť ucelený návrh siete cyklotrás v meste. S tým samozrejme môžem len súhlasiť, ale problém neriešenia cyklistickej dopravy to odsúva trochu do budúcnosti.

Tak sa pozrime na to čo je možné riešiť okamžite. Novelizácia vyhlášky 9/2009Z.z. priniesla aj novú značku Koridor pre cyklistov Obr. 4, ktorá vyznačuje priestor a smer jazdy cyklistov. Vodičov motorových vozidiel upozorňuje, že sa nachádzajú na vozovke so zvýšeným pohybom cyklistov.

(zdroj)

Značka nevyznačuje priestor rezervovaný pre cyklistov, ale len ich odporúčanú trasu a priestorom môžu jazdiť aj vodiči motorových vozidiel. Takúto úpravu si budete čoskoro môcť pozrieť na Špitálskej ulici v Bratislave a postupne aj na ďalších uliciach hlavného mesta.

Ideový zámer vyznačenia koridoru pre cyklistov na Radlinského ulici (Ondrovič)

Avšak podľa Centra dopravního výzkumu je možné koridor pre cyklistov chápať ako historicky prechodnú formu viacúčelového pruhu do doby, než bude viacúčelový pruh ošetrený v zákone o prevádzke na pozemných komunikáciách podobne ako v zahraničí.

Pribudla aj značka vyhradzujúca priestor pre cyklistov v križovatke. Implementácia týchto značiek výrazne zvyšuje plynulosť a bezpečnosť cyklistov v meste.

Novela vyhlášky implementuje nové značky pre cyklistov či už mimo mesta ale aj v meste. Je to dobrý signál, že sa cyklistickou dopravou začali zaoberať na najvyššej úrovni. Novelou vyhlášky otvorili legislatívny rámec pre zlepšenie podmienok cyklistov v meste i regióne.

V tomto príspevku som sa pokúsil stručne zhrnúť, aké možnosti pre budovanie cyklistickej infraštruktúry v meste sú. V spolupráci s SKC Záhorák – Malacky sme oslovili SSC, aby Levársku cestu preznačili tak, aby bola  súlade s predpismi, v súčasnosti čakáme na vyjadrenie, toto bol náš prvý krok k podpore cyklistiky v meste. Jeho realizácia bude jednoduchá a lacná. Keďže tu vyvstala otázka prípravy koncepcie rozvoja cyklistickej dopravy, ktorú by malo zrejme pripraviť mesto, vyzývame vás cyklistov, aby ste sa zapojili do verejnej diskusie a prípravy uceleného konceptu rozvoja cyklistiky v meste.

Pripravil som podklad na stretnutie, ktorého sa zúčastní referát dopravy mesta Malacky, dopravný inžinier KRPZ, Spracovateľ projektu „analýza možností parkovania v meste Malacky“, SCK – Záhorák a ja. Cieľom stretnutia je definovať hlavné koridory cyklotrás a predísť kolízii parkujúcich vozidiel a cyklotrás v súvislosti s pripravovanou parkovacou politikou mesta. Je to vlastne mapa najvýznamnejších trás pohybu cyklistov spracovaná na základe mojich znalosti Malaciek z pohľadu cyklistu a na základe dostupných podkladov z UGD BSK. Máte nápady, odporúčania?

Na nasledujúcom obrázku vidno, že pohyb cyklistov, vytvára ucelenú sieť po celom meste. Aj preto Malacky majú veľký podiel cyklistickej dopravy. Zelené trasy, predstavujú regionálne trasy prechádzajúce mestom, tie treba riešiť prioritne, avšak prevažne sú v správe SSC alebo BSK čo bude vyžadovať intenzívnu spoluprácu. Modré trasy  sú prevažne v správe mesta a sú významné z pohľadu vnútromestskej cyklistickej dopravy. Na tyrkysových trasách by stačilo preriešiť len nejaké drobnosti ako priechody či skosené obrubníky a pod.

Vpravo v legende je aj veľmi narýchlo spravený môj názor na opatrenia pre jednotlivé úseky. Z hľadiska realizovateľnosti som sa snažil vychádzať z platnej legislatívy, z minimalizáciou dopadu na rozpočet mesta.

Je to prvý nástrel do diskusie. Treba na tom ďalej pracovať, spracovať fotodokumentáciu, zmerať šírky komunikácií, preveriť možnosti, rozhodnúť sa medzi alternatívami a spracovať pre jednotlivé úseky dokumentáciu. Preto ak máte záujem budem rád ak sa o vaše postrehy podelíte vo facebookovej skupine cyklo_MA, budem rád ak sa do tvorby konceptu sa zapojíte aktívne.


Ak chcete podporiť cyklistickú dopravy v meste Malacky, zúčastnite sa v sobotu 22. 9. manifestačnej cyklojazdy ulicami mesta.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

24.09.2012 12:59:18 | Jaroslav Bičan

ad "pohyb cyklistov vytvára ucelenú sieť po celom meste"

Ucelenú sieť zatiaľ vytvára len uvedená mapa.
Aby bol obraz kompletný, bolo by vhodné mapu doplniť o reálne dáta o tom pohybe cyklistov v meste a využívaní jednotlivých trás. A na základe týchto údajov potom určiť priority jednotlivých smerov, trás a úsekov.

24.09.2012 15:57:24 | Milan Ondrovič

Ale veď som písal, že mapa je spracovaná na základe mojich znalosti Malaciek z pohľadu cyklistu a na základe dostupných podkladov z UGD BSK. Niektoré trasy sú definované v nadradenej územnoplánovacej dokumentácii, takže tam už nie je moc čo riešiť, len sa rozhodnúť ako cyklistu najbezpečnejšie po týchto trasách previesť.

Rozhodovať sa na základe prieskumu by bolo samozrejme najlepšie, ale celoplošný prieskum intenzít cyklistov by nebola lacná záležitosť, a mal by sa robiť keď je cyklistov v uliciach najviac. Je úplne bežné, že sa cyklisti sami aktívne zapoja do tvorby konceptu. Podklad slúži pre otvorenie diskusie.

21.10.2015 10:42:34 | Miro

* Na priloženej mape vidno rôzne farby - modrošedú, fialovú, bledomodrú (tyrkis?), tmavožltú (asi podklad žltá + modrošedá čiara). Myslím že by bolo dobré upraviť tie farby, pretože článok spomína modrú, zelenú, tyrkisovú

* Chýba mi plán smerujúci aj k tomu "oddeľovaniu" ktoré smeruje k väčšej bezpečnosti cyklistov. Napríklad cesta II/503 od nákupných centier a cez most do centra je dosť široká na vyznačenie samostatných cyklopruhov a časom na ich oddelenie fyzickou prekážkou, nie?

* Sú cesty ktoré sú obklopené širokým trávnikom, a tak by sa dali rozšíriť na plnohodnotný cyklopruh na oboch stranách, napríklad Vajanského cesta, Legionárska / Duklianskych hrdinov okolo parku, časť Pezinskej

* Kukučínova cesta je veľmi rozbitá a kraj cesty na niektorých miestach obsahuje klesnuté kanály, priehlbiny a podobne. Piktogram býva vedený po kraji cesty. Nikto ho nebude nasledovať, ak bude viesť cez jamy.

* Viacúčelový pruh máva ten problém, že býva zneužívaný na parkovanie, ako to občas vidno v Bratislavských uliciach. Ako to riešiť? Upozorňovanie vodičov?