ĽudiapreMalacky.sk » Zámer výstavby skateparku v Malackách

Zámer výstavby skateparku sa dostane na zasadnutie poslaneckého zboru 16. júna. Komisia pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie prerokovala znenie materiálu a odporučila poslancom materiál prerokovať a schváliť.

Materiál s názvom Zámer výstavby skateparku v Malackách predložil poslanec mestského zastupiteľstva a predseda komisie Milan Ondrovič. Materiál bol podľa našich informácií už doručený primátorovi mesta so žiadosťou o jeho zaradenie do návrhu programu najbližšieho zasadnutia. To by sa malo uskutočniť podľa plánu 16. júna od 9.00 h. Posledné informácie k skateparku sme priniesli v článku o otvorení skateparku v Skalici.

Materiál, ktorý sa navrhuje prerokovať na zasadnutí, spracovali Milan Ondrovič (poslanec), Juraj Říha (poslanec), Branislav Škopek (člen Komisie pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie), Peter Vavák (člen Komisie pre kultúru a cestovný ruch, Lukáš Zápražný (zástupca Asociácie skateboardingu SR) a Miloš Ogurčák ako autor vizualizácií skateparku. Predkladaným materiálom sa navrhuje prijatie rozhodnutia o schválení jeho výstavby.

Zámer prerokovala na včerajšom zasadnutí Komisia pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie. Komisia odporučila mestskému zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť v predloženej podobe.

Predstavený dizajn skateparku bol konzultovaný s Marekom Zápražným, Maťom Pavlačičom a Gabom Húškom, napriek tomu je to len ilustratívny návrh.

Vizualizácia Alternatívy II podľa materiálu na rokovanie poslancov

V prípade schválenia zámeru výstavby skateparku v mestskom zastupiteľstve sa finálny návrh jednotlivých prekážok môže ešte meniť do prijatia konečného návrhu vizualizácie. Mestské zastupiteľstvo bude môcť rozhodnúť o jednej z troch predložených alternatív.

Viac vizualizácií nájdete už dnes na Facebooku. Neskôr pridáme na Facebook aj renderované vizualizácie a jednu z možností ako by mohla vyzerať Alternatíva III podľa predkladaného materiálu, čiže vizualizácie celého prostredia lokality pod nadjazdom po železnicu.

Ďakujeme všetkým, ktorí podali pomocnú ruku pri spracovaní predkladaného materiálu, a ktorí podporujú myšlienku vzniku špičkového skateparku v meste Malacky.
Ľudia pre Malacky - Témy - 01.06.2011 - 4308 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/zamer-vystavby-skateparku-v-malackach/