ĽudiapreMalacky.sk » Za diaľnicou má vyrásť obytná štvrť Mayer

Malacky sa majú rozrásť o ďalšiu rezidenčnú štvrť Mayer. Zmena územného plánu mesta bola schválená ešte v roku 2013. Projekt nadobúda reálne kontúry až v týchto mesiacoch, kedy investor predstavil aj detailnejšie informácie. Ako prvé sa majú podľa našich informácií realizovať rodinné domy.

Malacky sa majú postupne rozrásť smerom na Rohožník. Za diaľnicou sa má realizovať rozsiahla výstavba rezidenčnej štvrti Mayer, ktorá má byť mixom komerčných služieb, sociálnych služieb a bývania. Celé územie o viac ako 29 hektároch sa má zastavať na etapy. Pôvodná funkcia územia bola v roku 2013 zmenená vtedajším vedením mesta z priemyslu na bývanie. Terajšie mestské zastupiteľstvo na zasadnutí v júni tohto roku schválilo zadanie pre územný plán zóny, ktorý ma bližšie špecifikovať regulatívy pre túto zónu.

O územný plán zóny sa uchádza samotný investor, ktorý deklaruje mimoriadny záujem o kvalitu výstavby a samotné riešenie ulíc. "Mayer je projekt novej, polyfunkčnej štvrte, ktorú chceme citlivo začleniť do mesta a okolitej krajiny - fyzicky, sociálne aj environmentálne. Zamýšľame sa nad jej autonómiou, zvažujeme budúce dopady klimatickej krízy. Počítame s využitím nových technológií a prístupov, ktoré umožnia hospodárne narábanie so zdrojmi v území. Naším cieľom je vytvoriť v Malackách zdravú, živú a atraktívnu štvrť, ktorá priláka pestrú paletu ľudí, ktorí vidia zmysel v zdravom a udržateľnom spôsobe života," uvádza investor na svojej webstránke k projektu. Podľa zverejnených údajov má celá štvrť fungovať na princípe energetickej hospodárnosti či zdieľania zdrojov, rovnako sa investor pokúsi o medzigeneračné bývanie. V strede zóny má vyrásť aj komunitné centrum a hlavné pešie námestie.

Nová rezidenčná štvrť Mayer za diaľnicou

Celému projektu predchádzala medzinárodná architektonická a urbanistická súťaž v roku 2019. Investor k projektu uvádza, že "štvrť je navrhnutá ako miesto zdieľania a aktívneho komunitného života. Neprináša len bývanie, ale aj pracovné príležitosti, služby a kvalitné verejné priestory. Dopĺňa jestvujúce funkcie mesta, je otvorená pre nových rezidentov i návštevníkov. Aj napriek svojej polohe na okraji Malaciek pôsobí v prospech svojho zapojenia do mesta." Najmä otázka dopravného napojenia sa otvorila na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Z informácií vedenia vyplynulo, že v prvej fáze sa má povoľovať len výstavba v časti rodinných domov. Ďalšie fázy projektu v podobe bytových domov majú byť podľa všetkého podmienené výstavbou novej diaľničnej križovatky D2 - Rohožník. V lokalite má vyrásť aj nový cyklistický a peší most nad diaľnicou, ktorý má prepojiť Rakárenskú ulicu a plánovanú cyklotrasu medzi Rohožníkom a Malackami. Nedávno sme písali, že do projektu cyklotrasy sa aktívnejšie zapojilo aj mesto Malacky, ktoré by prevzalo projekt na úseku zastavaného územia mesta.

Zverejnená štúdia obsahuje aj bývanie pre seniorov a materskú školu. V zóne majú byť však rezervované pozemky tiež pre výstavbu školy, základné zdravotné služby a lekárov, multišportovisko a supermarket. Podľa našich informácií už investor požiadal dotknuté orgány o stanoviská k výstavbe sietí a komunikácií. Ako prvé by sa mali realizovať rodinné domy.Ľudia pre Malacky - Mesto - 02.09.2021 - 1766 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/za-dialnicou-ma-vyrast-obytna-stvrt-mayer/