ĽudiapreMalacky.sk » Vyjadrenie morálnej podpory primátorovi

Uverejňujeme vyjadrenie morálnej podpory primátorovi mesta Jurajovi Říhovi poslancami mestského zastupiteľstva.

 

 

Týmto vyjadrujeme morálnu podporu primátorovi JUDr. Ing. Jurajovi Říhovi, PhD. a veríme v spravodlivé vyšetrenie kauzy, v ktorej je obvinený. 

 

Ing. Štefan Hronček, PhDr. Ing. Lucia Vidanová, Mgr. Daniel Masarovič, PaedDr. Viera Mária Adamovičová, Mgr. Martin Mráz, Ing. Pavel Spusta, Ing. Mgr. Zuzana Baligová, Mgr. Martin Macejka, Mgr. Anton Pašteka, Ing. Adam Janík, RNDr. Pavol Tedla, Mgr. MgA. Katarína Trenčanská, Ing. Marián Andil, Ing. Richard Hájek, Ing. Milan Ondrovič,

poslanci Mestského zastupiteľstva v MalackáchĽudia pre Malacky - Reakcie, názory - 14.05.2020 - 4385 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/vyjadrenie-moralnej-podpory-primatorovi/