ĽudiapreMalacky.sk » Vybrali sme z pošty: Záhorácka

Nespokojní obyvatelia bytového domu na Záhoráckej ulici nám poslali svoj pohľad na rekonštrukcie chodníkov v meste. Poukazujú pritom na dlhodobo neriešenú situáciu zaplavovania chodníka pred ich bytovým domom a podľa ich slov nepotrebné rekonštrukcie iných chodníkov v meste. Obávajú sa jarných dažďov, počas ktorých sa cez chodník nedostanú do svojich vchodov.

Z pošty, ktorú dostávame od obyvateľov a našich čitateľov, sme vybrali podnet od obyvateľa bytového domu na Záhoráckej ulici za Obvodným úradom. Vo svojej správe opisuje problémy dostať sa do svojho vchodu počas daždivého počasia, kedy sa chodník zaplaví vodou. Podľa jeho opisu nefunguje ani odvádzanie vody z chodníka a celý priestor vyžaduje celkovú rekonštrukciu. Chodník je pod úrovňou terénu a parkoviska. Potrebné je podľa neho zrekonštruovať aj podklad chodníka s novými odtokovými žľabmi. Ako sám uvádza: „Tento stav pretrváva roky, teda od kedy stojí okresný úrad. Z priložených fotiek možno vidieť, že je nepriechodný, a to najmä pre starších ľudí a mamičky s kočíkmi.“

Na fotografii lokalita za Obvodným úradom na Záhoráckej ulici.

Zo slov čitateľa vyplýva, že obyvatelia vchodov musia počas daždivých dní vchádzať do svojich vchodov pod balkónmi. Úsekom ťažšie prejdú rodiny s kočíkmi.

Podľa jeho slov, na situáciu upozornil primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva ešte v prechádzajúcom volebnom období. Na jeho správu odpovedalo len zopár poslancov. „Žiaľ, nikto z kompetentných túto situáciu nerieši. Je to hanba ako i celé okolie okolo okresného úradu, kde za tie roky vyrástol už prales a v stránkové dni občania, ktorí tu bývajú, nemajú kde parkovať. Parkovisko je plné vozidiel občanov, ktorí si vybavujú úradné záležitosti a komplikácia tiež nastáva, ak sa niekto sťahuje, lebo pre plné parkovisko je problém so sťahovákom sa dostať ku vchodom,“ opisuje problémy tejto lokality.

Na mysli má oplotený pozemok za Obvodným úradom, na ktorom sú postavené základy novej budovy. Obyvatelia bytovky by uvítali dočasne posunúť oplotenie pozemku, aby mohli aspoň provizórne parkovať na trávnatej ploche oploteného pozemku pri bytovom dome.

Rekonštrukcia chodníka bola uvedená aj v programe kandidátov za občiansku skupinu ĽPM. Podľa slov poslanca Milana Ondroviča sa poradie plánovaných rekonštrukcií zvyčajne určuje na základe pasportu miestnych komunikácií. Ten na stránke mesta zverejnený nie je. „V pasporte mestských komunikácií by mal byť zdokumentovaný stav všetkých mestských komunikácií, námestí, parkovísk a chodníkov. Následne sa určí priorita opráv a podľa toho sa postupuje,“ vysvetľuje poslanec. Ako ďalej dodáva, „podľa fotografií to vyzerá, že ide o havarijný stav brániaci vstupu do nehnuteľnosti, ktorý je potrebné odstrániť okamžite. Rozhorčenie obyvateľov tejto bytovky chápem, pretože asi 6 rokov sme mali podobnú barinu pred našou bytovkou na Veľkomoravskej ulici."



Ľudia pre Malacky - Vybrali sme z pošty - 17.01.2011 - 6828 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/vybrali-sme-z-posty-zahoracka/