ĽudiapreMalacky.sk » Vo štvrtok druhýkrát o Družstevnej

V programe zasadnutia poslaneckého zboru vo štvrtok je zaradená informácia o príprave zámeru riešenia obyvateľov mesta ohrozených sociálnym vylúčením. Mestský úrad predkladá materiál, ktorého hlavným obsahom je riešenie problému občianskeho spolunažívania na Družstevnej ulici.

Materiál predkladá mestský úrad podľa uznesenia č. 178/2011, ktoré prijalo mestské zastupiteľstvo ako svoje prvé uznesenie k Družstevnej ulici. Materiál spracoval tím vedúcich pracovníkov mestského úradu. 

Súčasný stav na Družstevnej ulici

Z materiálu vyplýva, že k 21.01.2012 je na adrese Družstevná ulica č. 25 prihlásených 34 osôb (z toho 19 detí do 18 rokov).

Nehnuteľnosť v susedstve Oskara Dobrovodského a Márie Salčíkovej obýva v skutočnosti 38 osôb. Tohto roku sa narodilo 1 dieťa. Rodinný dom vlastnia podľa výpisu vlastníctva Rudolf Galba (zosnulý v roku 2011, dedičské konanie ešte neskončené), Eva Galbová, Jozef Danihel a Mária Danihelová. V spoločnom dvore, ktorý vlastnia spoločne s Anežkou Rafaelovou, Jánom Matejovom, Štefanom Michálkom a Vierou Michálkovou, sa nachádza neoprávnená stavba, ktorú obýva Roman Galba so svojimi 9 deťmi.

Deti si plnia povinnú školskú dochádzku v Spojenej ZŠ na Pribinovej ulici. Podľa dostupných údajov v mesiaci november bez neospravedlnených hodín, v mesiaci december mala 1 žiačka 30 neospravedlnených hodín.

Mestský úrad vyčíslil výšku dlhov voči mestu na sumu 3 689,42 EUR, z toho najväčší podiel tvorí dlh staviteľky čiernej stavby, ktorú mesto odstránilo prostredníctvom spoločnosti Kovostav 98 SK, s.r.o., v sume 2590,22 EUR.

Mestský úrad eviduje žiadosti o pridelenie voľného bytu z dôvodu zlej a nevyhovujúcej bytovej situácie od 7 predmetných rodín z Družstevnej ulice.

Realizácia projektu

V nadväznosti na uznesenie a najmä podanú žiadosť o poskytnutie dotácie Úradom vlády SR mesto začalo realizovať projekt „Poskytovanie služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie obyvateľov Družstevnej ulice“. Realizácia projektu končí 31. marca. 

Z materiálu vyplýva, že mesto:

Návrhy vyplývajúce z materiálu

V materiáli sa uvádzajú nasledujúce modely riešenia eliminácie počtu bývajúcich na Družstevnej ulici:

 1. pridelenie bytu nižšieho štandardu vybranej rodine,
 2. pridelenie bytu nižšieho štandardu v kombinácii s premiestnením ostatných bývajúcich do lokalít s režimom špeciálneho bývania (kontajnerové systémy),
 3. presunúť všetkých bývajúcich do vybranej lokality
  a) so špeciálnou formou bývania (kontajnerový systém)
  b) s existujúcou nehnuteľnosťou (rodinný dom mimo kataster mesta).

Informácia o príprave zámeru riešenia obyvateľov mesta ohrozených sociálnym vylúčením

Lokality umiestnenia

Vo vzťahu k umiestneniu kontajnerového systému na zabezpečenie špeciálneho bývania navrhuje mestský úrad 8 alternatív:

 1. Družstevná ulica – terajší stav
 2. Včelnica – pozemok pri rekreačnom objekte
 3. Vinohrádok
 4. Pozemok mesta za BVS
 5. Družstevná ulica – okraj mesta
 6. Družstevná ulica – mimo mesta
 7. Hlboká ulica
 8. Mimo katastra mesta – Borský Jur a Kostolište.

Zobrazenie a popis lokalít. Pre listovanie snímok (strán dokumentu) je potrebné stlačiť tlačidlo "next slide".

Ku dňu včerajšieho zasadnutia Rady predsedov komisií bol poslancom doručený list starostu obce Kostolište, v ktorom vyjadril zásadný nesúhlas s premiestnením obyvateľov do obce Kostolište.

Rada predsedov komisií odporučila poslancom mestského zastupiteľstva riešiť situáciu na Družstevnej ulici kombináciou využitia vlastných voľných kapacít mesta a kontajnerového systému v režime špeciálneho bývania za podmienok určených v materiáli k Zámeru zriadenia špeciálneho bývania.

Prednosta mestského úradu Dušan Vavrinec informoval členov Rady predsedov komisií o záveroch komisií, ktoré prerokovali lokality pre umiestnenie kontajnerového systému. Zo záverov vyplynulo pokračovať v možnosti umiestnenia na pozemku mesta medzi obcou Kostolište a mestom Malacky, pozemku mesta za areálom BVS  a v rokovaní o podmienkach získania pozemku v súkromnom vlastníctve na Vinohrádku.

Rada predsedov komisií odporučila upraviť v návrhu uznesenia predkladateľa ukladaciu časť a vypustiť z návrhu uznesenia poskytnutie príspevku 3000 EUR na ďalší prenájom 2 mobilných WC.

Na základe požiadavky poslancov sa informatívny materiál prerokuje vo štvrtok na zasadnutí s prijatím ďalšieho rozhodnutia.Juraj Říha - Témy - 14.02.2012 - 6623 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/vo-stvrtok-druhykrat-o-druzstevnej/