ĽudiapreMalacky.sk » Verejná diskusia na Juhu

Pred dnešným zasadnutím mestského zastupiteľstva, na ktorom sa má pokračovať v rokovaní o materiáli Zámeru zriadenia špeciálneho bývania v lokalite Malacky - Vampíl, sa včera (29. 11.) uskutočnilo v priestoroch ZŠ Štúrova verejné prerokovanie materiálu s dotknutou verejnosťou.

O účasť na verejnom stretnutí s obyvateľmi Juhu požiadal predkladateľ materiálu, predseda komisie pre správu majetku a legislatívu,  Juraj Říha. Ten požiadal poslancov na zasadnutí mestského zastupiteľstva vo štvrtok 24. novembra o prerušenie rokovania do času, až sa porozpráva s obyvateľmi.

Verejného prerokovania materiálu sa zúčastnilo odhadom do tristo občanov.

Za predným stolom sedeli poslanci za Juh Jozef Mračna, Štefan Bauman a Jozef Halcin, vpravo obyvateľ Juhu František Friala, tretí prednosta MsÚ Dušan Vavrinec, vedľa Juraja Říhu sedel riaditeľ ZŠ Štúrova Dušan Šuster. Pri J. Říhovi je vidieť Dušana Veľkého zo Stupavskej ulice.

Dušan Veľký zo Stupavskej ulice vo svojom prejave zdôraznil ako je možné, že na pár metroch štvorcových môže bývať 38 ľudí a naše zákony to dovoľujú, keď už aj sliepky majú určené na koľkých metroch štvorcových sa môžu pohybovať.

Primátor mesta sa verejného zhromaždenia nezúčastnil. Za primátora vystúpil prednosta mestského úradu Dušan Vavrinec.

Občania boli na stretnutie pripravení. Viacerí mali pred sebou vytlačený materiál s poznámkami a otázkami na predkladateľa.

V hľadisku boli aj poslanci sprava Pavol Tedla, Daniela Hamarová, vpredu Vladimír Moravčík a vedľa Pavel Spusta. Nechýbala ani Katarína Trenčanská, Mária Tedlová. Diskusia prebiehala pokojne, dav rozvášnil svojím príspevkom poslanec Pavol Spusta. Vo svojom príspevku sa vyjadril mimo iného k cenám bytov a možným príčinám sťahovania neplatičov na sídlisko Juh, za čo si vyslúžil hlučný nesúhlas prítomných obyvateľov.

V závere diskusie sa prítomným posledný raz prihovoril predkladateľ materiálu J.Říha. Je rád, že sa podnietila celomestská diskusia k tejto téme, pretože sa týka všetkých obyvateľov, bez toho by téma postupne utíchla. Podľa neho by diskusia nemala smerovať k pomoci rómskej rodine, ale k pomoci obyvateľom Družstevnej ulice, a preto by nemala skončiť ani po rokovaní mestského zastupiteľstva. Materiál z rokovania nestiahne, pretože by tým mestské zastupiteľstvo nevyužilo priestor na formulovanie svojho postoja. Obyvateľom však dal svoje slovo, že na rokovaní predloží upravený návrh uznesenia tak, aby mal obyvateľmi platený mestský úrad priestor na predloženie rovnako komplexného návrhu.

Po ukončení stretnutia neformálne diskutovalo o možnostiach viacero obyvateľov Juhu, ktorí prišli predkladateľovi podať ruku s ponukou pomoci pri riešení problému na Družstevnej ulici a s obytným domom na Skuteckého ulici.

Prerušené rokovanie mestského zasadnutia pokračuje dnes o 18.00 h v rokovacej sále mestského úradu.Ľudia pre Malacky - Mesto - 30.11.2011 - 9812 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/verejna-diskusia-na-juhu/