ĽudiapreMalacky.sk » Vedenie mesta dokončuje investičný plán

Malacky by mali zostať investičným lídrom na Záhorí. Vedenie mesta aktuálne dokončuje štvorročný investičný plán, ktorý by mali prerokovať poslanci úvodom roka. Podľa primátora Juraja Říhu čakajú aj verejnosť prekvapenia. Okrem klasických rekonštrukcií by sa v pláne mohla objaviť aj výstavba športového komplexu.

V súčasnosti už pracujú primátori vo všetkých mestách, keďže uplynula lehota na zvolanie ustanovujúcich zasadnutí. V mnohých prípadoch došlo na najvyšších postoch miest k výmene. V Malackách, Holíči a Gbeloch primátori pokračujú. Cítiť to aj na reálnych krokoch. Zatiaľ čo sa v iných mestách venujú rôznym komisiám, v Malackách sa finalizujú projekty na čerpanie eurofondov a investičný plán na volebné obdobie 2018 - 2022.

S investičným plánom by sa mali poslanci oboznámiť úvodom budúceho roka. Podľa primátora mesta Juraja Říhu čakajú prekvapenia aj verejnosť. Ako ďalej uviedol: "Môžem zatiaľ prezradiť, že pomer našich vlastných investícií a dotácií z externého prostredia na projekty sa vyrovná. Znamená to, že výrazne zvýšime objem kapitálových výdavkov rozpočtu a urobíme tak viac práce. Oboznámil som sa aj s volebnými programami všetkých zvolených poslancov a pripravíme taký mix investícií, aby sme dosiahli čo najvyšší konsenzus poslaneckého zboru."

V tomto volebnom období sa podľa dostupných informácií bude pokračovať v začatom tempe rekonštrukcie ulíc a obnove školskej infraštruktúry. Novinkou bude výstavba nosnej siete cyklistických ciest a rekonštrukcia stojísk komunálneho odpadu. Z doposiaľ zverejnených informácií vieme aj to, že najväčšími investičnými projektami bude výstavba podzemnej garáže s námestím v centre mesta, tiež kultúrneho domu a nového záchytného parkoviska, ktoré pôjde do realizácie ako prvé už na jar budúceho roka.

V investičnom pláne mesta sa môže objaviť aj výstavba športového komplexu. Na facebook stránke primátora sa objavila fotografia z prehliadky novej haly v Cíferi s textom: "Z dobrých príkladov sa chceme inšpirovať, keďže sa pripravujeme na skoré rozhodnutie k výstavbe tréningového športového komplexu. Postupne napočítavame náklady v alternatíve spojenej prevádzky so zimným štadiónom."

Mestský úrad sa venuje aj iným investičným témam. V príprave sú projekty na čerpanie eurofondov za celkovo viac ako 5 miliónov eur. Výhodou je, že kofinancovanie mesta na tieto projekty je len 5%. V uplynulom volebnom období bolo mesto úspešné v získaní projektov za vyše 4 milióny eur.Ľudia pre Malacky - Mesto - 12.12.2018 - 717 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/vedenie-mesta-dokoncuje-investicny-plan/