ĽudiapreMalacky.sk » V 5. obvode kandiduje Janík, Trenčanská a Tedla

Za občiansku iniciatívu Ľudia pre Malacky kandiduje v 5. volebnom obvode Adam Janík, Katka Trenčanská a Pavol Tedla. Ide o skúsených poslancov, ktorí zastupujú tento volebný obvod v mestskom zastupiteľstve. Chcú mimo iného dokončiť začatú rekonštrukciu vnútroblokov. Veľkým projektom má byť kompletná obnova Sasinkovej s rozšírením križovatky pri Bille.

Trojica súčasných poslancov Katarína Trenčanská, Pavol Tedla a Adam Janík sa spoločne uchádzajú o hlasy obyvateľov opäť v 5. volebnom obvode. Poslanci si počas volebného obdobia zriadili aj svoju telefonickú linku, tzv. OBO linku, pre kontakt s obyvateľmi. Katka dlhé roky pôsobila v malackej Základnej umeleckej škole a v súčasnosti pracuje ako manažérka, Pavol je dlhoročný pedagóg a v súčasnosti vykonáva pozíciu zástupcu riaditeľa gymnázia, Adam po ukončení svojho doktorandského štúdia začal pracovať ako projektant vodohospodárskych stavieb.

Vyberáme z ich volebného programu

OBNOVA IHRISKA PRI ŠPORTOVEJ HALE

POKRAČOVAŤ V OBNOVE ULÍC

ZAČAŤ STAVAŤ OBCHVAT

PODPORIŤ REGULÁCIU PARKOVANIA

CYKLOTRASY V MESTE

MESTSKÉ NÁJOMNÉ BYTY

ZELENÉ OPATRENIA

POKRAČOVAŤ V OBO LINKE

5. OBVOD tvoria okrsky 9 a 10

Okrsok č. 9:

Jána Kollára, Kukučínova, Legionárska, Malé námestie, Mansueta Olšovského, Na brehu, Nad výhonom, Nová, Oslobodenia, Sládkovičova.

Okrsok č. 10:

1. mája, Jozefa Kubinu, časť obce Malacky č. 4060, 4411, 4427, 4465, 4491, 4493, 4521, 4543, 4621, 4624, 4626, 4633, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 4643, 4645, 4646, 4649, 4650, 4652, 4663, 4665, Martina Rázusa, Sasinkova, Vajanského.Ľudia pre Malacky - Voľby 2022 - 24.10.2022 - 1476 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/v-5-obvode-kandiduje-janik-trencanska-a-tedla/