ĽudiapreMalacky.sk » V 5. obvode Adam Janík, Pavol Tedla a Katarína Trenčanská

V 5. volebnom obvode sa urobil veľký kus práce za posledné roky. Spolu so súčasnými dvomi poslancami Katarínou Trenčanskou a Pavlom Tedlom kandiduje aj Adam Janík. Obyvatelia majú tri hlasy. Prosíme o ich spoločnú podporu, aby sme mohli pokračovať v trende začatých rekonštrukcií. Veríme, že vás nesklamú. Viac o ich spoločných cieľoch prinášame v článku.

Do piateho volebného obvodu patria rodinné domy od Kukučínovej cez Jozefa Kubinu až po Oslobodenia a bytové domy od Malého námestia cez 1. mája až po Martina Rázusa. V celom obvode sa modernizovalo verejné osvetlenie na novú LED technológiu a spustila rozsiahla rekonštrukcia vnútroblokov. Stavali sa nové parkoviská a chodníky. Mesto takto zrekonštruovalo vnútroblok za Mestským centrom sociálnych služieb, v križovatke Pribinovej a 1. mája, pri Spojenej škole a tiež na Martina Rázusa oproti CVČ.

V obvode sa nachádza aj hlavná budova Mestského centra sociálnych služieb na Ulici 1. mája, ktorá aktuálne prechádza rozsiahlou nadstavbou a kompletnou rekonštrukciou. Tá by sa mala skončiť počas novembra. Rovnako materská škola na Kollárovej ulici sa kompletne rekonštruuje. Stavebné práce na nej by mali byť dokončené v tomto týždni.

Súčasných dvoch poslancov Pavla Tedlu a Katarínu Trenčanskú podporil aj primátor mesta Juraj Říha: "Katka s Palom veľmi aktívne pracovali ako poslanci celé štyri roky. Často organizovali vo svojom voľnom čase podujatia nad rámec poslaneckého mandátu. Veľmi si vážim, že Paľko Tedla robil aj hlavného sobášiaceho počas celých štyroch rokov. Z ich poslaneckej iniciatívy sa tiež spustila rozsiahla modernizácia vnútroblokov na Ulici 1. mája. Som presvedčený, že ak získajú spolu s Adamom Janíkom v nadchádzajúcich voľbách dôveru od obyvateľov, budu tvoriť silnú trojicu poslancov. Prosím všetkých obyvateľov o ich podporu."

Ing. Adam Janík (volebné číslo 2)

Vyštudoval Stavebnú fakultu Slovenskej technickej univerzity. Ako doktorand pôsobí na Katedre hydrotechniky a venuje sa problematike protipovodňovej ochrany. Ak dostane dôveru vo voľbách, ako poslanec mestského zastupiteľstva by sa - vzhľadom na opakujúce sa intenzívne dažde - zaujímal aj o realizáciu vodozádržných opatrení v meste.

Adam Janík síce patrí medzi nové tváre, ktoré sa vo voľbách uchádzajú o dôveru obyvateľov, je pevnou súčasťou tímu kandidátov Ľudia pre Malacky. V prípade úspechu vo voľbách sa chce venovať okrem svojho volebného obvodu aj celomestským témam, najmä vzhľadom na čoraz častejšie intenzívnejšie dažde by sa Adam venoval presadzovaniu nových vodozádržných opatrení v meste.

RNDr. Pavol Tedla (volebné číslo 5)

Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí na gymnáziu v Bratislave ako zástupca riaditeľa a učiteľ geografie a matematiky. Aktuálne je poslancom mestského zastupiteľstva za piaty volebný obvod a predsedom mestskej komisie pre vzdelávanie, mládež a šport.

MgA. Mgr. Katarína Trenčanská (volebné číslo 6)

Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Mateja Bela a Janáčkovu akadémiu múzických umení v Brne. Dlhé roky sa venovala kultúrnym aktivitám v našom meste a vzdelávaniu žiakov v Základnej umeleckej škole. V súčasnosti zastupuje piaty volebný obvod ako poslankyňa v mestskom zastupiteľstve.

Všetci traja by chceli ako poslanci pokračovať v začatej masívnej obnove vnútroblokov v piatom obvode, ktorým sa venovali aj v tomto volebnom období. Ďalším v poradí by bol vnútroblok na Ulici 1. mája pri Rulete, prístupová komunikácia ku garážam pri Inštalmonte a tiež samotná ulica Martina Rázusa. Podľa poslanca Pavla Tedlu by chceli v zastupiteľstve presadiť rekonštrukciu aj ďalších ulíc v obvode. Ako sám hovorí: "Ide síce o finančne náročné investície, ale medzi prvými máme pripravenú rekonštrukciu cesty a chodníkov Sasinkovej ulice a Ulice 1. mája od športovej haly po Pribinovu ulicu. Na Sasinkovej ulici počítame s vybudovaním novej cyklotrasy a tiež osvetlenia a zelene."

Pre kandidáta na poslanca Adama Janíka je prioritou realizácia projektu výstavby novej kanalizácie na Ulici Jozefa Kubinu vrátane hlavnej kanalizačnej vetvy v záhradkárskej osade. "Presadzujeme, aby spolu s výstavbou novej kanalizácie bola vybudovaná na Ulici Jozefa Kubinu tiež nová asfaltová cesta. Síce pôjde o finančne náročný projekt, ale spolu s ňou rátame aj s výstavbou nového verejného osvetlenia," vysvetľuje A. Janík.

Trojicu kandidátov na poslancov uzatvára Katarína Trenčanská, ktorá dáva do pozornosti aj Centrum voľného času, ktoré sa nachádza v ich obvode na Ulici Martina Rázusa. Ako sama uvádza: "Centrum voľného času si po vzore iných organizácií zaslúži kompletnú rekonštrukciu. Tento projekt sme pripravili a pokúsime sa v spolupráci s vedením mesta naň získať peniaze z eurofondov, aby tu vznikla aj veľká multifunkčná sála pre verejnosť."

V 5. volebnom obvode si obyvatelia v nadchádzajúcich voľbách volia 3 poslancov. Komunálne voľby sa uskutočnia v sobotu 10. novembra od 7.00 h do 22.00 h.

5. volebný obvod

Okrsok č. 9 – volí v: Materská škola Jána Kollára (pri športovej hale Malina) - Kollárová 896/2, trieda č. 2
Ulice patriace do okrsku: Jána Kollára, Kukučínova, Legionárska, Malé námestie, Na brehu, Nad výhonom, Nová, Mansueta Olšovského, Oslobodenia, Sládkovičova.

Okrsok č. 10 – volí v: Centrum voľného času - M. Rázusa 2383/30, 1. pavilón
Ulice patriace do okrsku: 1. mája, Martina Rázusa, Sasinkova, Vajanského, Jozefa Kubinu, Časť obce ZO Prídavky, Časť obce Malacky 4411, 4427, 4465, 4491, 4521, 4543, 4621, 4624, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 4643, 4645, 4646, 4649, 4650, 4652.Ľudia pre Malacky - Voľby 2018 - 28.10.2018 - 5315 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/v-5-obvode-adam-janik-pavol-tedla-a-katarina-trencanska/