ĽudiapreMalacky.sk » Študenti z medzinárodného workshopu načrtli aj pešiu zónu

Malacky hostili začiatkom júla asi 40 študentov a pedagógov technických univerzít v rámci medzinárodného podujatia City and Traffic. Slávnostné vyhodnotenie podujatia sa uskutočnilo 19. júla v Inkubátore. Študenti na ňom prezentovali svoje návrhy na riešenie niektorých dopravných problémov mesta.

City and Traffic je medzinárodný workshop, ktorého cieľom je priniesť návrhy atraktívnejších a bezpečnejších ciest a verejných priestorov. Každoročne sa uskutočňuje v inom partnerskom štáte.

Tohto roku dostala príležitosť zorganizovať toto podujatie Slovenská republika, ktorú reprezentovala Slovenská technická univerzita v Bratislave. Pedagóg jej stavebnej fakulty a poslanec mestského zastupiteľstva Milan Ondrovič bol aj hlavným technickým a organizačným supervízorom podujatia, ktorý sa zaslúžil o to, aby cieľovým mestom na Slovensku  boli práve Malacky.

Študenti tak dostali v úvode workshopu praktické zadania, ktoré boli úzko spojené s Malackami. Jednotlivé skupiny riešiteľov boli zložené zo študentov Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska, Nemecka, Slovinska, Srbska a Slovenska.

Študenti riešia dopravné problémy Malaciek

Od 14. do 19. júla môžete v uliciach mesta stretnúť skupinky študentov z ôsmich krajín Európy. Malacky sú hosťujúcim mestom medzinárodného študentského workshopy City and Traffic, ktorého cieľom... čítaj viac

Od centrálnej križovatky po pešiu zónu

Každá zo skupín dostala samostatné zadanie, ktoré pozostávalo z opisnej časti lokality, požiadaviek na riešenie a technických podkladov napríklad o hustote a intenzite dopravy či možnostiach podľa územného plánu mesta. Počas celého týždňa spracovávali študenti pod vedením pedagógov z jednotlivých fakúlt plagáty, ktoré prezentovali na slávnostnom vyhodnotení.

FOTO
Svoje návrhy riešení študenti prezentovali ostatným účastníkom workshopu, poslancom mestského zastupiteľstva, primátorovi mesta, zamestnancom mestského úradu a ďalším pozvaným hosťom.

Podujatia sa zúčastnil aj profesor Wolfgang Berger (so žltou kravatou pred poslancom M. Ondrovičom) z Rakúska, ktorý viedol riešiteľský tím rekonštrukcie centrálnej križovatky. Profesor Berger sa zaoberá bezpečnosťou dopravy.

Zadanie 1: Rekonštrukcia centrálnej križovatky

Medzi hlavnými cieľmi bolo zlepšiť bezpečnosť, plynulosť a objem hlavnej križovatky, revitalizovať priľahlé parkovisko na námestí a zvýšiť podiel verejných priestranstiev pre chodcov.

Alternatíva I s nižším rozpočtom

Alternatíva II s vyšším rozpočtom

Zadanie 2: Úprava priestoru na Zámockej ulici

Medzi hlavnými cieľmi bolo rekonštruovať Zámockú ulicu na pešiu zónu alebo upokojenú komunikáciu s prepojením na podchod pod železnicu, navrhnúť riešenie pre centrálny parkovací dom, prepojiť ulicu na plánovaný vnútromestský dopravný okruh cez Partizánsku ulicu.

Alternatíva I s pešou zónou

Alternatíva II s upokojenou komunikáciou

Zadanie 3: Upokojenie dopravy na Radlinského ulici

Medzi hlavnými cieľmi bolo utlmiť dopravu na ulici s rozšírením plôch pre chodcov a cyklistov s možnosťou prejazdu verejnej dopravy, vytvoriť koncepciu používanú v meste Brighton, prepojiť ulicu s plánovaným vnútromestským dopravným okruhom cez Partizánsku ulicu a Ľ. Zúbka.

Alternatíva I s nižším rozpočtom

Alternatíva II s vyšším rozpočtom


Zadanie 4: Upokojenie dopravy na Veľkomoravskej ulici

Medzi hlavnými cieľmi bolo upokojiť dopravu na ulici, navrhnúť opatrenia pre cyklistov a upraviť križovatku Veľkomoravskej ulice s Cestou mládeže.

Zadanie 5: Upokojenie dopravy v časti ulice Štefánikova

Medzi hlavnými cieľmi bolo zvýšenie bezpečnosti v časti ulice od Hviezdoslavovej po Veľkomoravskú, zavedenie opatrení na podporu nemotorizovanej dopravy s úpravou križovatky Štefánikovej ul. a Veľkomoravskej pri základnej škole Dr. J. Dérera.

Zadanie 6: Reorganizácia dopravy na Záhoráckej ulici

Medzi hlavnými cieľmi bolo upraviť organizáciu v prvej časti Záhoráckej ulice od Pribinovej po Cestu mládeže, navrhnúť rekonštrukciu križovatiek, zaviesť opatrenia na podporu cyklistov a zvýšiť kapacitu parkovacích miest.

Alternatíva I

Alternatíva II

Zadanie 7: Úprava mimoúrovňovej križovatky nadjazdu

Medzi hlavnými cieľmi bolo zníženie priestoru ciest s udržaním kapacity križovatky, návrh lepšieho spojenia cyklistov a chodcov centra mesta a parku, návrh dopravného prepojenia Pezinskej ulice (autobusovej stanice) s Rádkom.

Alternatíva I s úpravou pešieho slimáka


Alternatíva II s vybudovaným peším podchodom

Na slávnostnom vyhodnotení workshopu primátor mesta Jozef Ondrejka naznačil, že by rád otvoril k odovzdaným plagátom verejnú diskusiu. Plagáty budú odovzdané mestu Malacky na ďalšie použitie. Podľa slov hlavného supervízora podujatia Milana Ondroviča môžu mnohé plagáty slúžiť ako priamy a okamžitý ideový podklad pre projektantov k vypracovaniu projektovej dokumentácie pre mesto. Poslanec už v júni inicioval vypracovanie dokumentácie na upokojenie ulice Veľkomoravskej či dopravného prepojenia Partizánskej a Kollárovej ulice, na čo by mali byť vyčlenené finančné prostriedky na septembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva.

„Všetky zverejnené plagáty a technické výstupy s opisnými časťami budú spracované do digitálnej podoby, vyhotoví sa krátke zhrnutie a spracuje sa finálna správa o workshope,“ uzatvára výpočet najbližších aktivít M. Ondrovič, ktorý nám prezradil aj to, že budúci ročník tohto medzinárodného workshopu sa pravdepodobne uskutoční v Belehrade.

FOTO
Účastníci medzinárodného workshopu City and Trafic 2013 v MalackáchĽudia pre Malacky - Mesto - 12.08.2013 - 3911 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/studenti-z-medzinarodneho-workshopu-nacrtli-aj-pesiu-zonu/