ĽudiapreMalacky.sk » Štrajkovať budú aj učitelia v Malackách

AKTUALIZOVANÉ (21.1. 12:45 h) Od pondelka by sa mal začať ostrý štrajk učiteľov, ktorí dali vláde tri základné podmienky. Ak vláda nenavrhne do 25. januára konkrétne návrhy na zmeny zákonov, učitelia vstúpia od pondelka do štrajku. Máme prvé informácie, ktorých malackých škôl sa môže dotknúť prípadný štrajk.

Iniciatíva slovenských učiteľov požadujú od vlády zvýšenie platov, dodatočné peniaze na výbavu škôl a úpravu systému kreditov, ktoré učitelia získavajú doplňujúcim vzdelávaním. Rokovanie s ministrom školstva sa má uskutočniť vo štvrtok. Ak nedôjde k dohode, ostrý štrajk by sa mal začať v pondelok 25. januára.

Večer sa uskutočnilo mimoriadne rokovanie mestskej školskej komisie s prizvaním členov mestskej školskej rady. Podľa dostupných informácií je už isté, že sa do štrajku plánujú zapojiť učitelia z dvoch základných škôl a Centra voľného času.

"Čakáme ešte na postoj materskej školy, ktorej sme medziročne dofinancovali prevádzku s navýšením o vyše sto tisíc €, preto by ma štrajk skôr prekvapil. Chápem požiadavky, ktoré učitelia adresovali vláde. Požiadal som však riaditeľov, aby tlmočili štrajkujúcim učiteľom moju prosbu k predchádzaniu živelnosti. Rešpektujem právo každého na štrajk, ale treba vnímať aj vplyv na rodičov, keďže ide o deti základných škôl. Preto dúfam, že sa celý štrajk neobráti proti samotným učiteľom a od zajtra začneme mestskými médiami informovať rodičov o prípadných obmedzeniach vo výučbe." uviedol primátor mesta Juraj Říha na svojej facebook stránke po skončení rokovania.

Čo teda môže čakať rodičov detí od pondelka?

Ostatné školské zariadenia ako aj Základná umelecká škola fungujú bez zmeny.

Materská škola sa napokon do štrajku učiteľov nezapája.

Komisia pre vzdelávanie, mládež  a šport a Mestská školská rada štrajk podporujú (doplnené, 21. 1.)

Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport pri MsZ v Malackách a Mestská školská rada vyjadrujú podporné stanovisko požiadavkám slovenských učiteľov prezentované vo vyhlásení štrajkovej pohotovosti predstaviteľmi učiteľských iniciatív zo dňa 2.1.2016. Na podporu vydávame vyhlásenie:
Systému vzdelávania na Slovensku chýba vízia, dlhodobá koncepcia a najmä úprimná snaha riešiť nahromadené problémy. Mnohé školy a školské zariadenia volajú o pomoc a školstvu sa stále nedostáva taká pozornosť, akú by si zaslúžilo. V dôsledku finančného ohodnotenia práce učiteľov v regionálnom školstve pracujú mnohí pedagógovia na hrane životného minima, alebo sú nútení pre zabezpečenie svojich rodín vyhľadávať doplnkové zdroje príjmov či odísť do inej sféry. V takomto rámci je poskytovanie kvalitného vzdelania neuveriteľne náročné. Vzdelanie musí byť v spoločnosti skutočnou prioritou. Nedostatočné financovanie škôl a školských zariadení vedie k veľkým rozdielom vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami, ktoré rezultuje do znižovania kvality vzdelávania a vyvoláva nerovnaké podmienky vyučovacieho procesu na školách. Uvedomujeme si nutnosť navýšenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do školstva, ktoré významnou mierou zaručia skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na školách a v školských zariadeniach a zvýšia primerané a dôstojné postavenie učiteľa v spoločnosti.
Preto podporujeme aktivity a požiadavky Iniciatívy slovenských učiteľov.

Dňa 20.01.2016 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport pri MsZ v Malackách a Mestská školská radaĽudia pre Malacky - Malacky dnes - 20.01.2016 - 7217 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/strajkovat-budu-aj-ucitelia-v-malackach/