ĽudiapreMalacky.sk » Stánkari na Nádražnej nesúhlasia s vyprataním priestoru

Majitelia šiestich stánkov na Nádražnej ulici žiadajú železnice o zrušenie projektu nového Bike&Ride parkoviska pre bicykle. Týmto projektom sa mal aj revitalizovať celý priestor pri železničnej stanici s vytvorením parčíku pre cestujúcich. Stánkari žiadajú o obnovenie nájomných zmlúv, aby mohli pokračovať v prevádzkach.

V minulom roku priniesli mestské médiá informáciu, že sa vedenie Malaciek dohodlo s vedením Železníc Slovenskej republiky na revitalizácii priestoru priamo pri železničnej stanici na Nádražnej ulici. Za tým účelom malo mesto podať projekt tzv. Bike&Ride park pre bicykle. Stavať sa majú kryté uzamykateľné prístrešky pre bicykle a cykloboxy.

Súčasťou projektu malo byť aj vytvorenie parčíku s lavičkami pre čakajúcich cestujúcich. Jednou z podstatných zmien boli tri nové zastávky. Na nevyhovujúci stav a kapacitu zastávok dlhodobo poukazuje Slovak Lines. Projekt mal nadviazať na revitalizáciu predstaničného priestoru.

Zverejnený návrh nového Bike&Ride parku.

Proti revitalizácii sa však ostro postavili súčasní prevádzkovatelia stánkov, ktorí sa dožadujú na viacerých štátnych orgánoch zrušenia projektu a obnovenia pôvodných nájomných zmlúv. Železnici totiž vypovedali stánkarom nájomné zmluvy a požadujú pozemky vypratať vo výpovednej dobe. Stánkari tvrdia, že na pozemkoch podnikajú a o svoje stánky sa riadne starajú. Ujmu majú okrem nich utrpieť podľa ich slov aj občania Malaciek a širokého okolia. Ďalej uvádzajú, že proti zrušeniu prevádzok sú aj samotní Malačania a obyvatelia okolitých obcí, keďže doručili mestu petíciu za zachovanie stánkov.

Časť priestoru, ktorý sa má revitalizovať, s čím nesúhlasia súčasní stánkari.

Stánkari sa mali podľa nášho zistenia obrátiť aj na prokuratúru, ktorú žiadajú o preverenie postupu primátora mesta Juraja Říhu pri príprave projektu a postupu Železníc Slovenskej republiky pri výpovediach z nájmov. Vo svojich podaniach uvádzajú: "Prednosť dostávajú cykloprojekty, na ktoré tu obyvatelia až tak zvedaví nie sú. Nechceme a nepotrebujeme ich v meste. Uvítali by sme ich mimo mesta."

O reakciu sme preto požiadali samotného primátora mesta a železnice, ktoré do času ukončenia výpovednej doby stánkarov nebudú poskytovať informácie. Podľa primátora mesta radnica reagovala na opakované sťažnosti obyvateľov na tento zanedbaný priestor. Ako ďalej sám uvádza v písomnom stanovisku: "Je prirodzené, že podnikatelia chránia svoje individuálne záujmy. Obraz o tom, ako tieto doslova schátralé búdy vyzerajú, si denne robia samotní Malačania. Využili sme príležitosť, že si železnice pripravujú začínajúcu modernizáciu želežničného koridoru Devínska Nová Ves - Kúty a dohodli sa na vytvorení niečo pekného. Na moje prekvapenie však šiesti vlastníci prevádzok na čele s pánom Kondrkom a Šárnikom spustili agresívny útok na všetkých. Na Malačanov, cyklistov a moju osobu. Na jednej strane si svoj hnev skutočne hrubými osobnými urážkami mojej osoby ventilujú v listoch, ale na strane druhej úplne ignorujú skutočnosť, že si železnice chystajú stavenisko pre najväčšiu investíciu storočia. My sme to rešpektovali a dokonca projekt prispôsobili, keďže na mieste súčasných búd má byť nový podchod k nástupištiam."

Stánkari sa vo svojej petícii postavili aj proti novému záchytnému parkovisku a čerpaniu dotácií z eurofondov. "Neviem, čo si mám o tom myslieť. Boli to práve tí istí podnikatelia, ktorí ma pred rokmi petíciou žiadali o riešenia parkovania ľudí, ktorí odstavujú autá na Nádražnej ulici. Teraz sa zase postavili za parkovanie týchto ľudí. Nerozumiem tomuto totálnemu obratu, ale dúfam, že ich aktivita nesúvisí s tým, že som nedávno odmietol podpísať na Nádražnej ulici dve nové herne. Bol by som preto na ich mieste zdržanlivý, aby sa nestalo, že samotní cyklisti sa obrátia na železnice opačným protestom a neviem, kam by sme sa takýmto riadením mesta podľa petícií dostali," uzatvoril svoje stanovisko primátor.

Radnica má v tomto čase čakať na finálnu verziu návrhu modernizácie železnice a podľa toho sa prijmú ďalšie kroky.Ľudia pre Malacky - Malacky dnes - 16.02.2020 - 8808 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/stankari-na-nadraznej-nesuhlasia-s-vypratanim-priestoru/