ĽudiapreMalacky.sk » Rómovia z Družstevnej smerujú do zastupiteľstva

Vypuklý problém s neprispôsobivými občanmi z Družstevnej ulice sa otvorí na zasadnutí mestského zastupiteľstva najskôr v októbri. Poslanec Juraj Říha požiadal o súhrnnú správu s predložením riešení tohto problému na septembrovom zasadnutí. Mestské zastupiteľstvo si jeho návrh osvojilo a mestskému úradu uložilo tento dokument pripraviť.

Rok 2008. Návratom rómskej rodiny takmer po 7 rokoch späť do Malaciek sa začínajú objavovať prvé problémy susedského spolužitia. V malom domčeku žije 34 Rómov. Družstevná ulica sa začala ponárať do špiny a zápachu. Pri prechádzke na tejto ulici ma zastavuje malý chlapec z polozbúraného domu a pýta si odo mňa eurá. Bielizeň visí na šnúre pri dome rodiny Dobrovodských. Tí si svoj dom zrekonštruovali a očakávali dožitie v pokojnom prostredí. Teraz sa prizerajú, ako si Rómovia zväčšujú svoje príbytky na cudzích pozemkoch.

Susedia otvorene hovoria o šikane svojimi susedmi 

Sťažnosti na mestskom úrade a telefonáty na mestskú políciu sú na dennom poriadku. Susedia sa sťažujú na pálenie odpadu, špinu, ktorú im prehadzujú cez plot. Toaletu, ktorú Rómovia spoločne používali, spálili. Nešťastní susedia už prestávajú veriť, že im mesto niekedy pomôže. „Ondrejkovi to bolo jedno, čo sa tu deje. Až zacítil, že idú voľby, nás zavolal na akési stretnutie. Hovoril, že nariadil odstránenie stavieb. By som bola zvedavá, keby týchto ľudí mal vedľa svojho nového domu. Hneď by bolo po probléme a lietalo by celé mesto,“ hovorí staršia pani zo susedstva. A vzápätí dodáva, „keď sme písali na mesto petíciu, že sa tu nedá žiť, primátor sa tváril, že sme rasisti a je to protiústavné.“ To už sa pri nás zastavuje skupinka miestnych Rómov a staršia pani odchádza do dvora.

Hlavná kontrolórka mesta Ľubica Čikošová dozerá v meste na zákonnosť rozhodnutí. Od roku 2008 prijala od občanov 7 sťažností. „Z mojej strany som listom oslovila 2 rodiny rómskych spoluobčanov o dodržiavanie občianskeho zákonníka vo veci narúšania občianskeho spolunažívania, poškodzovania, ničenia ich majetku zo strany neprispôsobivých občanov žijúcich na Družstevnej ul.. Zároveň som listom  požiadala i Komisiu verejného poriadku pri mestskom zastupiteľstve o súčinnosť riešenia susedských sporov. Stavebný úrad vydal rozhodnutie o odstránenie nelegálnej stavby, oddelenie životného prostredia zabezpečilo vývoz odpadu nachádzajúceho sa vo dvore neprispôsobivých občanov, nariadilo vybudovanie suchej latríny vo dvore, sociálne oddelenie monitorovalo a neprestajne monitoruje sociálne pomery maloletých, sleduje školskú  dochádzku  maloletých detí, mestská polícia monitoruje dodržiavanie verejného poriadku,“ vymenúva hlavná kontrolórka vo svojom stanovisku.

Prijatú petíciu občanov Družstevnej ulice zaregistrovala a odstúpila na vybavenie príslušným oddeleniam. K tomu hlavná kontrolórka uviedla: „Vysťahovaním občanov z ich obydlia, ktorého sú vlastníkmi, by prišlo k porušeniu základných ľudských práv a slobôd zaručených každému človeku Ústavou Slovenskej republiky. Na toto oprávnenie poukazuje intenzívne i splnomocnenec úradu vlády na rómsku problematiku.“ Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity zároveň odporúča mestu stavať nájomné byty.

Polícia hliadkuje cez deň aj v noci 

Mestská polícia si zriadila v lokalite kritický bod. Vykonáva pravidelné výjazdy, čo už Rómovia postrehli. Na políciu nezdvihnú ruku. „Akonáhle hliadka odíde, Cigáni začnú robiť bordel. Tie vyhrážky, ktoré dostávame, neprajem žiadnemu Malačanovi,“ a dodáva, „ boli aj prípady, keď došli policajti a stáli oproti pri Koňovi, tu cez cestu. Báli sa sem dojsť. Až tu niekoho zabijú, potom musia padnúť hlavy aj v mestskej polícii,“ rozčuľuje sa starší pán pri otázke, či sa cítia bezpečnejšie.

Na situáciu už upozornili aj celoslovenské médiá. Televízia Markíza venovala tomuto problému dve reportáže v hlavnom spravodajstve 23. a 24. augusta. Problému sa nedávno venoval aj denník Sme. Primátor problém nenazýva rómskym, ale „problémom jednej rodiny, ktorá sa neprispôsobila normálnemu životu.“ V auguste zvolal na pôdu mestského úradu stretnutie viacerých orgánov, mestskej aj štátnej polície. Žiada o súčinnosť. Ak aj je snaha primátora úprimná, mesto limitujú zákony. Riešenia predlžujú zákonné lehoty, ktoré musí mesto dodržať. „Mám pocit, respektíve som presvedčená, že úrad konal a koná v rámci svojich kompetencií dostatočne,“ dopĺňa hlavná kontrolórka mesta. 

Zastupiteľstvo si vyžiadalo informácie

Takmer ku koncu volebného obdobia sa problém dostane na rokovanie mestského zastupiteľstva. Správu, ktorú si vyžiadal poslanec Říha, by malo mestské zastupiteľstvo dostať na sklonku svojho volebného obdobia. Mala by obsahovať celú genézu problému a  prijaté riešenia od roku 2008. Mestský úrad má predložiť právnu analýzu riešenia a opis toho, ako vo veci konal. Mestská polícia ma vyhodnotiť prijaté opatrenia.

Na otázku, prečo požiadal poslanec Říha o tento materiál až v tejto dobe, reagoval slovami: „Tento problém som ešte v minulom roku nevnímal tak kriticky. Vedel som, že sa vrátili z Gajar nejakí problémoví ľudia. Až v posledných týždňoch som si to začal viac všímať. Keď mi Milan Ondrovič poskytol výsledky prieskumu a výpovede ľudí, pochopil som, že už je najvyšší čas. Veď tí ľudia prosia mesto o pomoc dva roky, čo som nevedel. Ja si nepamätám, že by sme my poslanci dostali k tomu akúkoľvek ucelenú informáciu. A to máme čakať až príde primátor či mestský úrad sám? Veď to je strašné. Tu sa už ľudia liečia antidepresívami.“

Hoci sa Vám zdá, že problém sa týka úzkej skupiny ľudí, ocitnúť sa v podobnej situácii môže každý. Hovoria susedia tejto problémovej rodiny. Svoj názor preto môžete vyjadriť tu či na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Môžete vyjadriť tiež svoje pochopenie priamo susedom a poskytnúť im psychickú oporu. Kúsok ľudského citu je v týchto chvíľach veľmi dôležitý.

(Priestor na vyjadrenie dostal aj primátor mesta Jozef Ondrejka a vedúca oddelenia Alena Kmecová, obaja do času uzávierky na otázky neodpovedali.)

Anonymné názory občanov k tomuto problému (vyjadrené v prieskume názorov občanov). 

Žena, 61 a viac rokov, 4. obvod

Prisťahovanie rómskych rodín Galbavých. 1,5 roka, čo sa nasťahovali, máme najbližší susedia zničený život, zdravie, telesné i psychické. Celé dni dýchame dym – kúria nábytok, molitany, - potrebu vykonáva cez 40 osôb na zem – je tu výkalový smrad – hlavne v lete a potkany! Na novopostavenej chatrči nie sú zabezpečené požiarno-bezpečnostné predpisy – čo konštatovali pri kontrole hasiči – riziko požiaru. Toto všetko pán primátor i pracovníci ŽP vedia, ale to neriešia. Klamú aj mestskú políciu aj pracovníkov mestského úradu. Máme znehodnotené domy. Celý rok nemôžeme vetrať. Najbližší susedia sa boja podať sťažnosť, lebo sa vyhrážajú zabitím a likvidáciou. Dopriala by som p. primátorovi bývať v takýchto podmienkach. Mal by konať než sa tu stane nejaké nešťastie. Sme na pokraji zrútenie. Ďakujem, že som mala možnosť Vám toto napísať. Prajem Vám veľa úspechov a šťastia.

Muž, 51 – 60 r., 4. obvod

Cigánska problematika- mesto si nevie poradiť a poriešiť tento problém.Silvia Mrázová - Témy - 04.10.2010 - 8425 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/romovia-z-druzstevnej-smeruju-do-zastupitelstva/