ĽudiapreMalacky.sk » Riešenie Družstevnej zostáva s otáznikom

11-členná rodina Romana Galbu od včerajšieho večera býva v kontajneri. Patrí medzi najproblematickejšiu časť klanu, kde 9 školopovinných detí žije v neprimeraných podmienkach. Po zbúraní nelegálnej stavby prežila leto v drevenej chatrči na pozemku, ktorý vlastní cudzia osoba.

V najbližších dňoch sa očakáva rozhodnutie súdu vo veci návrhu na odobratie detí Romana Galbu. Oskar Dobrovodský sa rozhodol prijať návrh mestského úradu, v ktorom mu ponúka vziať si do nájomného vzťahu bytový či nebytový priestor z kapacít bytového fondu. Čo prinesú ďalšie dni si netrúfam odhadnúť. Jedno však viem, takýchto „Družstevných“ má náš štát po celom území mnoho, situácia je však neriešiteľná bez systémových zmien. Inak sú samosprávne orgány vo svojom konaní obmedzené a na nájdenie uspokojivého riešenia prikrátke.

Zložité spolunažívanie s Galbovcami pretrváva naďalej. Aj dnes privolaná policajná hliadka riešila neustále sa opakujúci „scenár“. Neprispôsobiví susedia robili hluk a tak  reakcia nenechala na seba dlho čakať. Mediálny tlak a organizovanie protestov Oskara Dobrovodského takpovediac tlačí tento problém až na ministerské stoly. Vládny kabinet verejne v tieto dni deklaruje svoj záujem riešiť otázku existencie sociálne vylúčených skupín obyvateľstva. Nová tvár splnomocnenca vlády pre rómske komunity dáva predstaviteľom obcí a jej obyvateľom nádej na zlepšenie. Zdá sa mi, ako keby všetci čakali, že riešenie v Malackách bude slúžiť ostatným ako model na vyriešenie. Uvidíme.

Bezradnosť na Družstevnej ulici pozorujem na oboch stranách, každá v tom však vidí príčinu inde. Oskar Dobrovodský neustále znáša hluk, nepokoj, zápach a znehodnocovanie domu, susedia čelia dlhodobej sociálne zlej situácii na pokraji biedy, nevyhovujúcim bytovým podmienkam, bez možností na dodržiavanie hygieny a zabezpečenie základných predpokladov na zdravý vývoj maloletých detí.

Dnes nikto z takmer 40 ľudí nepracuje, odkázaní sú len na sociálnu pomoc štátu a mesta. Roman Galba so svojou družkou vychovávajú 9 detí, od zbúrania stavby prežívali v drevenej chatrči. Mesto Malacky reagovalo na tento stav podaním návrhu na odobratie detí. Do dnešného dňa Okresný súd v Malackách nerozhodol, rodičia sa svojich detí však vzdať odmietajú. Zadovážili si kontajner, ktorý včera podvečer položili na pozemok vlastníka pozemku Jána Matejova. Tomu patrí práve pozemok s plochou cca 55 m2 (list vlastníctva č. 536 v k.ú. Malacky), postačujúci na jej osadenie.

Obavy predstaviteľov mesta a policajných orgánov, že ide o konanie bez súhlasu vlastníka pozemku, boli neopodstatnené. Ten svojím vyjadrením potvrdil svoju vôľu poskytnúť jeho vlastníctvo do užívania. Ide o osobu, ktorá je do tejto situácie zainteresovaná viac, ako by ste sa možno domnievali. Napriek tomu, že odmieta s úradmi a médiami komunikovať, bol to práve pán Matejov, ktorý v roku 2008 predal rodine Galbovej a Danihelovej dom a časť spoločného dvora. Galbovci mali na neho „ťažké srdce“, tvrdili, že ich oklamal. Vraj im pri predaji povedal, že celý dvor patrí len im. Hrozba z odobratia detí ich však asi prinútila nájsť spoločnú reč. Pre mnohých ostáva nepochopiteľné, prečo sa tak Ján Matejov rozhodol a po všetkých tých obvineniach pozemok tejto rodine predsa prenajal.

Oskar Dobrovodský sa rozhodol z Družstevnej odísť. 20. septembra doručil mestskému úradu v Malackách žiadosť o pridelenie mestského nájomného bytu z dôvodu „katastrofálnej situácie ohľadom dlhoročného terorizovania neprispôsobivými cigánmi, okupujúcimi cudzie pozemky vedľa nášho domu“.

Začiatkom októbra mu bola doručená odpoveď. Mesto, okrem iného, v liste uvádza  “Vzhľadom na dôvody uvedené vo Vašej žiadosti a situáciu na Družstevnej ulici mesto Malacky v zmysle § 9 ods. 6 VZN č. 9/2007 Vám môže poskytnúť voľný byt na Skuteckého 1650 (t.č. nie je už aktuálne, keďže poslanci schválili na poslednom zasadnutí zámer odpredaja mestských bytov v tomto bytovom dome) alebo nebytový priestor č. 36 o výmere 43,90 m2 na Mierovom námest 2545, ktorý až po zmene účelu využitia bude v katastri nehnuteľností zapísaný ako byt“.

Mesto ponúka urýchlené riešenie a tvrdí, že “Vzhľadom na eskaláciu napätia vzťahov na Družstevnej 21 a 25 je možné hodnotiť tento stav ako stav náhlej núdze a ako nevyhnutne okamžitú pomoc Vám mesto Malacky môže poskytnúť uvedený nebytový priestor ...“. Dobrovodský  sa rozhodol ponúkanú variantu nebytového priestoru prijať. „Inú možnosť nemám, mám o nebytový priestor na Mierovom námestí záujem," vyjadril sa dnes.

Náš rozhovor sa dotkol aj témy organizovania protestov, s ktorými nesúhlasím. Podľa mňa nič neriešia, chápem však, že pre rodinu Dobrovodských je tento stav neznesiteľný. Rovnako aj pre mnohých ďalších, hoci sa o nich ťažko niečo dočítate. Ostávajú v úzadí, i keď táto situácia sa ich dotýka rovnako.

Autorka príspevku je poslankyňa MsZ v Malackách a obyvateľka Družstevnej ulice

Unimobunku si Galbovci osadili v piatok na pozemku Jána Matejova s jeho súhlasom.Zuzana Baligová - Reakcie, názory - 10.11.2012 - 8398 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/riesenie-druzstevnej-zostava-s-otaznikom/