ĽudiapreMalacky.sk » Prvá do realizácie pôjde cyklotrasa na Pezinskej ulici

Mestský úrad aktuálne obstaráva dodávateľa novej cyklotrasy na Pezinskej ulici. Tá bude ďalej prechádzať cez priemyselný park k Továrenskej ulici. V budúcnosti by sa mala napojiť na plánovanú segregovanú cyklotrasu na Továrenskej ulici.

Rok 2021 sa bude v Malackách niesť v znamení cyklotrás. Aspoň to vyplýva z aktuálne schváleného rozpočtu mesta na budúci rok. Najväčšími stavbami majú byť dve cyklotrasy o celkovej dĺžke viac ako 5 kilometrov. Mesto získalo na cyklotrasu Družstevná - Radlinského a Pezinská - priemyselný park dotácie z fondov Európskej únie zhruba 1,9 milióna eur. Na čas sa prestalo o týchto projektoch verejne hovoriť.

S cyklotrasou Družstevná - Radlinského by mala byť spojená aj rekonštrukcia Radlinského ulice a hlavnej svetelnej križovatky. Mesto pre náročnosť projektu odhaduje začiatok realizácie až v polovici roka. Mestské zastupiteľstvo schválilo finančné krytie realizácie tohto projektu aj spolu s ďalšími 900 tisícmi eur na rekonštrukciu chodníkov na Radlinského ulici, Záhoráckej ulici, či na kompletnú výsadbu zelene a nového verejného osvetlenia na Radlinského ulici.

Podľa aktuálnych informácií je v elektronickom tendrovaní prvá z týchto dvoch cyklotrás. Mestský úrad obstaráva dodávateľa pre cyklotrasu na Pezinskej ulici, ktorá bude prechádzať cez lúku oproti bývalej čerpacej stanici Jurki a ďalej cez priemyselný park. Spájať bude priemyselné areály a končiť má na Továrenskej ulici. Úrad pripravuje aj jej predĺženie až na koniec Továrenskej ulici samostatne vedenou cyklotrasou, čím sa po rokoch zruší nešťastne spojený peší a cyklistický úruh na chodníku.

Na Pezinskej ulici má byť cyklochodník vedený pri pešom chodníku, zároveň bude súčasťou projektu aj vybudovanie nového pozdĺžneho parkovania pri ceste k obsluhe rodinných domov, aby autá neblokovali cyklistov súčasným kolmým parkovaním. Nové kolmé parkovisko sa vybuduje na súčasnej štrkovej ploche pred vjazdom do areálu bývalého Agrostavu. Celá Pezinská ulica má dostať novú verejnú zeleň so stromami, nové verejné osvetlenie, kedy sa konečne po rokoch osvetlí aj doteraz neosvetlený úsek od Tesca po bývalú čerpaciu stanicu Jurki.

Podľa dostupných údajov z internetu mestský úrad vyhlásil verejné obstarávanie na dodávateľa v novembri s predpokladanou hodnotou zákazky 1,088 mil. eur. Z toho vychádza, že so stavebnými prácami by sa malo začať na jar.

Ďalšia dotácia na cyklotrasu

Mesto najnovšie uspelo aj s projektom výstavby cyklotrasy Partizánska - Cesta mládeže a získalo ďalších vyše 1,6 milióna eur. Navrhovaná cyklotrasa v dĺžke vyše 2,5 kilometra spojí najhustejšie obývané časti mesta Malacky s už spomínanou cyklistickou diagonálou Družstevná - Pezinského.

Súčasťou projektu je i vytvorenie integrovanej autobusovej zastávky slúžiacej ako prepojenie hromadnej dopravy a cyklodopravy. Do zrekonštruovanej autobusovej zastávky sa počas realizácie projektu doplní uzamykateľný prístrešok na odkladanie bicyklov. Zároveň ako doplnkovú cyklistickú infraštruktúru plánuje mesto vystavať sedem elektronabíjacích staníc.Ľudia pre Malacky - Mesto - 31.12.2020 - 978 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/prva-do-realizacie-pojde-cyklotrasa-na-pezinskej-ulici/