ĽudiapreMalacky.sk » Príprava odkanalizovania Jozefa Kubinu pokračuje

Dostali sme do redakcie otázky k projektu odkanalizovania Ulice Jozefa Kubinu. Zisťovali sme bližšie informácie, podľa ktorých príprava realizácie pokračuje. Viac informácií prinášame v článku na LPM.sk

Do redakcie sme dostali otázky od obyvateľov časti Malaciek okolo Ulice Jozefa Kubinu, v ktorej sa dobudovala kanalizácia len do polovice ulice. Zámerom súčasného vedenia mesta bolo predĺžiť odkanalizovanie až po záhradkársku osadu. Tento cieľ mali vo volebnom programe aj súčasní poslanci za 5. volebný obvod Adam Janík, Katarína Trenčanská a Pavol Tedla. Z otázok obyvateľov vyplynula obava, že "projekt má byť údajne zastavený". Zisťovali sme preto aktuálne informácie.

Projekt odkanalizovania tejto časti mesta je zaradený do balíka investícií na predĺženie trás kanalizácie v rámci II. etapy. Prvá etapa projektu sa realizovala v uplynulom volebnom období - Rakárenská ulica, Ulica Duklianskych hrdinov a začala výstavba na Stupavskej ulici v úzkej súčinnosti s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, pre ktorú mestský úrad zabezpečil projektovú dokumentáciu a povoľovací proces so stavebným povolením.

Druhú etapu tvorí odkanalizovanie Ulice Jozefa Kubinu a Ulice Mlynskej. Celkové investičné náklady na všetkých päť spomenutých ulíc boli odhadnuté na 1,3 milióna eur. Realizácia odkanalizovania Jozefa Kubinu sa mala podľa harmonogramu začať v uplynulom roku. Z opakovaného rokovania s vlastníkmi pozemkov v záhradkárskej osade ale vznikla požiadavka na dobudovanie hlavnej kanalizačnej vety až po koniec záhradkárskej osady, ktorej príprava odsunula realizáciu na neskôr. Rovnako sa projekt musel vychádzajúc v ústrety obyvateľom, ktorí majú zabezpečený vodovod zo strany vedľajšej Olšovského ulice, doplniť o časť výstavby nového vodovodu aj na Ulicu Jozefa Kubinu.

Následne mala Bratislavská vodárenská spoločnosť vzniesť požiadavku zokruhovania nového vodovodu v celej lokalite, čo projekt predražilo a oddialilo. Podľa našich informácií mestský úrad objednal štúdiu nového vodovodu a ďalej rokuje s vodárňami o spôsobe realizácie. Keďže celý projekt vodovodu predražil zámer výstavby kanalizácie mimo maximálnej hranice dohodnutej investície, vedenie mesta rokuje o jej etapizácii. Túto informáciu potvrdil aj samotný primátor Malaciek Juraj Říha. Ten pre portál LPM.sk ďalej uviedol: "Vnímam istú nervozitu a netrpezlivosť obyvateľov. Musia však pochopiť, že opakovanými zmenami a pridávaním ďalších požiadaviek sa z pôvodného jednoduchého projektu stalo veľké sústo aj pre nové vedenie vodární, aj pre nás. Napriek tomu robím maximum, aby sme zámer pretavili do realizácie. Opakovane som poprosil obyvateľov o trzpezlivosť, pretože doriešiť rokmi nazhromaždené problémy mesta sa nedá za štyri roky. Verím, že majú dôveru k mojim schopnostiam vyrokovať úspešný koniec, s čím súvisí aj obnova asfaltovej komunikácie na tejto ulici."

Spolu s týmto projektom sa má odstrániť problém s napojením rodinných domov na Olšovského ulici, ktoré by boli napojené na vetvu v záhradskárskej osade. Časť prípojky by malo hradiť mesto.

Mestský úrad pracuje aj na odkanalizovaní Záhradnej ulice v časti za letným kúpaliskom a objednalo projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné konanie. Nateraz nie je známy spôsob financovania tejto realizácie. S odpoveďou váha aj primátor mesta, ktorý chce najskôr poznať odhadované náklady po vydaní stavebného povolenia.Ľudia pre Malacky - Životné prostredie - 15.04.2019 - 1944 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/priprava-odkanalizovania-jozefa-kubinu-pokracuje/