ĽudiapreMalacky.sk » Predstavujeme Richarda Hájka

Richard Hájek kandiduje na spoločnej občianskej kandidátke so skúsenosťami člena mestskej komisie pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie. Ako poslanec by sa chcel venovať životnému prostrediu, keďže jeho pozitívny vzťah k prírode zohral dôležitú úlohu aj pri výbere jeho štúdia a neskôr povolania. Má 38 rokov a kandiduje spolu s Milanom Ondrovičom a Gabikou Janíkovou v jeho domovskom 6. volebnom obvode.

6. volebný obvod
Ing. Richard Hájek (38), lesný inžinier
, volebné číslo 2.

Kto som?

Narodil som sa v Malackách a tu aj žijem so svojou rodinou. Môj pozitívny vzťah k prírode, ktorý vo mne od mala formovali moji rodičia a starí rodičia zohral dôležitú úlohu pri výbere môjho štúdia a voľbe svojho povolania. Vyštudoval som Lesnícku fakultu Technickej univerzity vo Zvolene. Po ukončení štúdia som začal pracovať v roku 1999 vo Vojenských lesoch a majetkoch SR, kde pracujem dodnes. Posledné štyri roky som členom mestskej komisie pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie. Od roku 2012 som členom občianskeho združenia Ľudia pre Malacky.

Prečo som sa rozhodol kandidovať?

Dianie v malackej samospráve sledujem od roku 2010, kedy ma s ponukou kandidovať do mestského zastupiteľstva oslovil Juraj Říha ako poslanec za môj volebný obvod. Vtedy sme sa až tak dobre nepoznali, ale v mojom okolí mal povesť rovného človeka, ochotného kedykoľvek pomôcť, ak ho o to občania požiadajú. Odvtedy ubehli štyri roky, s Jurajom a aj s ostatnými terajšími poslancami sa dobre poznáme a vytvorili sme jeden tím, ktorý sa vie pri presadzovaní dobrých vecí zomknúť a ťahať za jeden koniec povrazu. Presvedčil som sa, že ak sa chce a ľudia robia svoju prácu s dobrým úmyslom a čestne, dá sa pre naše mesto a hlavne ľudí, ktorí v ňom žijú, veľa dobrého a pozitívneho vykonať. Preto som sa rozhodol v týchto voľbách uchádzať o vašu dôveru v mojom domovskom volebnom obvode, keďže žijem na Rádku.

Akej oblasti sa chcem venovať?

Mojou prioritnou oblasťou je životné prostredie. Myslím si, že občanom v našom meste nie je vzťah k prírode ľahostajný a je potrebné s nimi na túto tému komunikovať. Spolu s Martinom Mrázom a Milanom Ondrovičom sa zaoberáme možnosťou vytvorenia atraktívneho lesoparku v Malackách s množstvom voľno časových aktivít. Svoje odborné skúsenosti chcem využiť aj pri tvorbe a úpravách územného plánu ako jedného zo základných nástrojov pre ďalší rozvoj nášho mesta. V mojom volebnom obvode bude jednou z mojich priorít vybudovanie atraktívneho lesoparku pre rodiny s deťmi a pripraviť realizáciu diaľničných kolektorov pre odbremenenie ulice Duklianskych hrdinov od nákladnej dopravy smerujúcej z Rohožníka.

Foto: Rišo trávi v prírode aj všetok svoj voľný čas. Rád tiež bicykluje v okolitých lesoch a pri Morave.Ľudia pre Malacky - Predstavujeme - 07.11.2014 - 5422 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/predstavujeme-richarda-hajka/