ĽudiapreMalacky.sk » Plot je konečne preč, vzniká park

Zanedbaný a roky nevyužívaný pozemok vedľa budovy okresného úradu na Záhoráckej ulici sa revitalizuje. V budúcnosti tu má vzniknúť richtárska záhrada nadväzujúca na historický význam lokality pred bývalým obecným domom.

Za ostatné dni mohli Malačania zaregistrovať pohyb mechanizmov na Záhoráckej ulici vedľa Okresného úradu v Malackách. Tento vzácny, no roky nevyužívaný, pozemok v správe Úradu geodézie, kartografie a katastra získalo mesto od štátu do vlastníctva v roku 2018. Pri kúpe sa zaviazalo, že tu obnoví historický park pre obyvateľov. Mesto v súčasnosti realizuje prvú fázu obnovy parku.

V prvom kroku boli odstránenené nebezpečné časti rozostavenej budovy. Odstránili sa betónové stĺpy, ktoré by mohli ohrozovať verejnosť. Betonová platňa zatiaľ zostala zachovaná. Tá je pozostatkom bývalej stavby nového katastra, ktorá tu pred rokmi začala. 

"Na celom pozemku prebiehavajú údržbové práce. Zarovnáva sa terén, dosypáva zemina. Odstraňovali sa náletové dreviny, staré kríky. Pozemok sa prečistil," prezradila zamestnankyňa Jana Bačová z Útvaru výstavby a životného prostredia MsÚ V Malackách.

Pozemok sa prečistil, odstránilo sa oplotenie, na ktoré dlhé roky Malačania pozerali.

Aktuálne je pozemok opáskovaný. Po navezení násypovej zeminy na dorovnanie terénu bude sprístupnený verejnosti.

Tečúca voda vs. jazierko

V druhej fáze pristúpi mesto k výstavbe spevnených plôch. Mestský úrad má pripravenú štúdiu a v súčasnej fáze rieši projektovú dokumentáciu pre výstavbu richtárskej záhrady. Nie je uzatvorená otázka vodnej plochy. Názory architektov sa rôznia. Jedni navrhujú jazierko, ktoré by stiahlo vodu z okolitých striech. Iní by zase radi videli revitalizovanú časť potoku Malina, ktorý tu tiekol. Pro rozbore vody v kanáli však boli zaznamenané prekročenia hodnôt dusičňanov.

Vizualizácie zo štúdie. Predstavu, o možnej budúcej podobe richtárskej záhrady, budú korigovať finančné limity. Mesto plánovalo získať peniaze z externých zdrojov.

Súvisiace príspevky: 

Mesto uspelo a chce dať obyvateľom nový park  (LPM.sk)

Historické návraty :) Písal sa rok 2006 a už vtedy sme sa zaujímali o to, či sa niečo za tým plotom skutočne rozhýbe. (Zdroj: MH 21/2006)

Dočkali sme sa. Plot je preč a do priestoru sa vracia život.Lucia Vidanová - Malacky dnes - 11.05.2020 - 3876 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/plot-je-konecne-prec-vznika-park-/