ĽudiapreMalacky.sk » Partizánska sa dokončila podľa plánu

V minulom týždni sa dokončila úprava vnútrobloku na Partizánskej ulici. Po siedmich rokoch je čas vyhodnotiť si slovo dané obyvateľom. Nielenže tu boli rozmanité problémy, ale aj ich riešenie bolo spojené s veľkými finančnými nárokmi. Napriek tomu sme sľuby splnili, takže výsledky hodnotení z prieskumu z roku 2006 by mohli po tomto roku vyzerať inak.

V roku 2006 som realizoval prieskum názorov obyvateľov 6. volebného obvodu vo vyše 600 domácnostiach. Na základe toho som vedel identifikovať problémy obyvateľov a jasné priority ich riešenia. Aj obyvatelia Partizánskej ulice sa vyjadrili k verejnému priestranstvu pri svojich obydliach. Medzi najväčšie problémy podľa jednotlivých oblastí obyvatelia uviedli parkovanie (61%), chýbajúce detské ihriská a oddychové zóny (43%) a stav ciest a chodníkov (61%).

Pri príležitosti ukončenia rekonštrukcie tohto vnútrobloku a postupného zakončenia svojho druhého volebného obdobia poslanca za 6. obvod považujem za potrebné urobiť krátky odpočet slova, ktoré som dal obyvateľom Partizánskej ulice.

Obyvatelia rozhodli čo áno, čo nie

V apríli 2008 bola pripravená projektová dokumentácia na rekonštrukciu vnútrobloku. Požiadal som mestský úrad, aby sme dokumentáciu predstavili a dali na verejné pripomienkovanie samotným obyvateľom tohto sídliska.

Ľudia hlasovali o jednotlivých možnostiach úpravy dokumentácie a rozhodli o tom, že chcú z pôvodného návrhu vypustiť plánovanú jednosmernú uličku z parkoviska vnútorbloku na Partizánsku ulicu, nechcú stavať nové detské ihriská ale obnoviť tie pôvodné a novo navrhovaný chodník vo vnútrobloku trasovať v línii vyšliapanej cestičky v tráve.

Foto zo stretnutia obyvateľov Partizánskej ulice, 28.4.2008

Do projektovej dokumentácie sa podarilo zahrnúť aj úplnú rekonštrukciu spojnej uličky za poštou ako záver zo zasadnutia spoločenstva vlastníkov bytov, ktorého som sa zúčastnil a možný rozsah rekonštrukcie prediskutoval s priamo dotknutými obyvateľmi. Tí opakovane niekoľko rokov predtým žiadali mesto o pomoc s riešením prepadávajúcej sa cesty a chodníka, dovtedy bez úspechu. Výraznou zmenou bolo posunutie chodníka bližšie k bytovému domu, aby prechádzajúce vozidlá ďalej nepoškodzovali chodník.

Rekonštrukcia na etapy

Keďže išlo o väčší objem peňazí na rekonštrukciu tohto vnútrobloku, realizáciu sme rozdelili na viacero etáp. V prvej etape sa úplne zrekonštruoval podklad a osadil nový povrch zo zámkovej dlažby v uličke za poštou, tiež novo postavil chodník s vyznačením parkovacích miest. Zelenú dostali aj úplne nové parkovacie plochy na Partizánskej ulici oproti Tekosu, kde prišlo súbežne k úplnej rekonštrukcii a posunu chodníka. Vo volebnom období 2006 až 2010 sa stihlo postaviť ešte nové detské ihrisko a preliezky, tiež vybudovať nové uzavreté stojisko na kontajnery.

Prehľad aktivít realizovaných vo volebnom období 2006 - 2010


Do tohto volebného obdobia 2010 - 2014 sme vstupovali spolu s poslancami M. Andilom a G. Janíkovou so záväzkom dokončiť rekonštrukciu vnútrobloku. Ako prvé sa zrekonštruovali parkovacie miesta pri trafostanici v samotnom vnútrobloku a vystavali nové parkovacie miesta pozdĺž bytovky od Radlinského ulice. K rekonštrukcii týchto miest sa obyvatelia bytovky prihovárali aj na poslednom výročnom stretnutí obyvateľov v roku 2010.

Po rokoch sa obnovilo aj multifunkčné ihrisko pre viacero športov, ktoré sme na podnet obyvateľov dali oplotiť z každej strany.

Medzi poslednými aktivitami v tomto končiacom roku bolo postavenie spojného chodníku, ktorý vedie cez vnútroblok v súlade so zmenami odhlasovanými obyvateľmi v apríli 2008. Oproti iným chodníkom v meste dostal tento chodník hnedú farebnosť, čo pozitívne prijali ľudia na našej facebook stránke.

V uplynulom týždni bolo ešte dokončené osadenie nového dreveného altánku a tiež položený nový asfaltový povrch prístupovej cesty od Radlinského ulice. Rozsah investícií bol týmto vyčerpaný, vnútroblok bol zrekonštruovaný podľa projektovej dokumentácie od Ing. Zoltána Balka. V prípade, ak sa objavia nejaké chyby (ako sa tlmočilo v diskusii na tejto webstránke), treba kontaktovať vedúcu oddelenia územného rozvoja, Ing. Annu Ševerovú s presným opisom problémov, a vec sa bude ďalej riešiť v rámci reklamácie.

Stav vnútrobloku pred realizáciou

Realizácia tohtoročných aktivít

Poslednou etapou je vysadenie novej zelene. Mestský úrad za týmto účelom podal projekt Bratislavskému samosprávnemu kraju na sadovnícke úpravy. V prípade jeho neúspechu sme pripravení realizovať výsadbu z mestských zdrojov. Na mnohých miestach totiž zostali stopy po činnosti stavebných strojov.

Samozrejme, vždy je čo zlepšovať, to sa týka aj úpravy povrchov ciest medzi jednotlivými bytovkami. Tieto treba ale riešiť mimo projektovej dokumentácie v rámci údržby. Naše ďalšie aktivity a spoločná pozornosť teraz smeruje veľkému vnútrobloku v Domkoch, kde verím, že už čoskoro prezentujeme realizáciu prvej etapy pripravených zmien. Rovnako ako v prípade vnútrobloku na Partizánskej ulici sme predložili projektovú dokumentáciu obyvateľom Domkov na verejné pripomienkovanie v apríli 2013.

Slovo, ktoré som dal obyvateľom Partizánskej ulice v roku 2006, som v uplynulom týždni do bodky splnil. Preto by som chcel týmto spôsobom zároveň poďakovať pracovníkom mestského úradu zodpovedným za realizáciu a aj obyvateľom Partizánskej ulice za ich pochopenie a trpezlivosť.Juraj Říha - Mesto - 02.12.2013 - 4711 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/partizanska-sa-dokoncila-podla-planu/