ĽudiapreMalacky.sk » Otvorený list primátorovi

Malačania tento mesiac vypĺňali dotazník. Niektorí z presvedčenia, že ovplyvnia verejnú mienku k problému na Družstevnej, iní zatúžili po výhre. Medzi nami sú aj takí, ktorých prieskum dotazníkom doslova nahneval. A skúste hádať, ktorých najviac. Obyvatelia Družstevnej ulice už strácajú trpezlivosť.

Namiesto spracovaných návrhov mestský úrad uverejnil dotazník s cieľom zistiť, aké alternatívy navrhujú občania. Tých z Dolného konca by však zaujímal aj názor primátora mesta a radi by sa oboznámili s návrhmi, ktoré spracovali tí najpovolanejší, úradníci z mestského úradu.

Obyvatelia Družstevnej ulice, vrátane okolitých ulíc, vyjadrili svoj názor otvoreným listom primátorovi. Svojím podpisom sa pridali k nim i ďalší, ktorých s touto ulicou spájajú spomienky z detstva, rodinné väzby, alebo jednoducho hodlali vyjadriť rovnaký postoj k problému.

List, ktorý smeruje do rúk primátora Jozefa Ondrejku, bol dnes (31. januára) v doobedňajších hodinách odovzdaný do podateľne mestského úradu. Jeho úplné znenie si môžete prečítať v nasledujúcich riadkoch.

Otvorený list primátorovi mesta Malacky

 

     Vážený pán primátor, my, občania Družstevnej ulice a jej priľahlých ulíc, týmto listom reagujeme na uverejnený dotazník k návrhom riešenia problému spolunažívania s neprispôsobivou rodinou. I keď sme mestským úradom spracovaný dotazník vzali na vedomie, dotklo sa nás riešenie našej zložitej situácie takouto formou, a preto naň výberom vhodnej alternatívy odpovedať nebudeme. Sme presvedčení, že akúkoľvek alternatívu v tak náročnej problematike nemožno vyjadriť jednou vetou.

     Zásadne nesúhlasíme i s obsahovou stránkou dotazníka.  V alternatíve č. 2 ponúkate riešenie, ktoré je  pre nás neprijateľné. Domnievame sa, že najproblematickejší obyvatelia neprispôsobivej rodiny by ostali žiť na našej ulici naďalej. Ak tiež použijeme ekvivalent slova „slušný“, tak sa potom pýtame, prečo tí „menej slušní“ majú žiť na Družstevnej ulici? Všetci máme právo žiť pokojne a bezpečne.  V alternatíve č. 5 namietame voči formulácii, že ide o susedský spor. Situácia na našej ulici nikdy susedským sporom nebola. Zaráža nás fakt, že pripúšťate a priamo ponúkate na výber aj možnosť, že by sa v našej situácii nehľadalo žiadne riešenie. To si ani nechceme pripustiť. S  pocitom, že tento stav sa nikdy nezmení, sa nedá žiť. Zdôrazňujeme, že neprispôsobivá rodina výrazným spôsobom narúša pokojný život všetkých obyvateľov Družstevnej ulice.

     Obavy zo spolužitia s problematickou rodinou majú všetci obyvatelia mesta Malacky. Preto im ani nemôžeme mať za zlé, ak si zvolia alternatívu, ktorá by v čo najmenšej miere priblížila neprispôsobivú rodinu k ich obydliam. Majú strach. Majú strach o svoj majetok, kvalitu života, o bezpečnosť svojich detí, o bezpečnosť svojich starnúcich rodičov. Presne tak, ako my už vyše 3 rokov. Ani my už nechceme mať strach. Nechceme sa prizerať tomu, ako naše domy strácajú na hodnote. Nechceme už počúvať neustály krik a hádky. Nechceme už byť ako „atrakcia“ pre okoloidúcich. Nechceme dýchať nezdravý vzduch. Nechceme sa už báť o naše rodiny.

     Pán primátor, nedovoľte, aby sme si my, ktorí sme si toho už toľko vytrpeli, mysleli, že mal dotazník postaviť na váhu názorov hlasy necelých 18000 obyvateľov mesta proti 150 žijúcim obyvateľom na Družstevnej.  Ak sa tým sledoval tento cieľ, dotazník sa ani nemusel tvoriť. Veríme, že tomu nie je tak.

     A preto žiadame:

1) aby náš list bol považovaný za odpoveď na dotazník,

2) aby bol prerokovaný na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, na ktorom sa bude problém Družstevnej riešiť,

3) aby bol vzatý do úvahy náš zásadný nesúhlas k formálnej a obsahovej stránke dotazníku ako forme verejného dialógu s občanmi mesta k problému Družstevná,

4) aby ste, Vy osobne, ako najvyšší predstaviteľ nášho mesta verejne vyjadril svoj postoj k riešeniu problému Družstevná, lebo sa domnievame, že si ho zaslúžime počuť.

     Pán primátor, obyvatelia Družstevnej ulice a priľahlých ulíc si želajú, aby bola neprispôsobivá rodina  presunutá mimo obytnej zóny v našom meste. Nikomu neprajeme, aby zažil to, čo tu prežívame my.

S úctou,

dolu podpísaní obyvateliaZuzana Baligová - Reakcie, názory - 31.01.2012 - 8356 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/otvoreny-list-primatorovi/