ĽudiapreMalacky.sk » Od decembra platia nové pravidlá parkovania

Od 1. decembra minulého roka platí novela zákona, ktorá upravila okrem iného aj podmienky parkovania na chodníkoch. Mestská polícia informovala obyvateľov o najčastejších miestach, kde došlo k zmene pravidiel parkovania.

Od 1. decembra je účinná novela zákona o cestnej premávke, ktorá upravila mimo iného aj parkovanie na chodníkoch. Do účinnosti novely mohli vodiči parkovať na chodníkoch, ak zanechali 1,5 m voľný priechod. Vodiči tak často parkovali aj v sídliskách na rôznych spevnených plochách s odôvodnením, že nechávajú 1,5 m voľný priechod.

To sa novelou zákona zmenilo. Podľa dnes účinnej právnej úpravy sa zamedzuje jazde po chodníku a zaparkovať s automobilom na chodníku je možné len vtedy, ak má hmotnosť neprevyšujúcu 3,5 tony, a to len na okraji chodníka priľahlom k ceste. Pri zaparkovaní musí zostať súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

Ak chcú vodiči zaparkovať v meste na chodníku, platia tri podmienky:

Avšak na chodník možno vchádzať a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla. Taktiež nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel.

Aj v samotnom komentári k zákonu sa uvádza, že "medzi najdôležitejšie zmeny v pravidlách cestnej premávky možno zaradiť úpravu parkovania na chodníku tak, aby nebolo možné jazdiť po chodníku."

Mestská polícia v Malackách preventívne zverejnila oznámenie, že sa kontrolujú aj najčastejšie kritické miesta, kde vodiči opakovane porušujú predpisy, ide napríklad v centre mesta o:

Za porušenie zákona hrozí vodičovi bloková pokuta.Ľudia pre Malacky - Rôzne - 12.01.2020 - 2487 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/od-decembra-platia-nove-pravidla-parkovania/