ĽudiapreMalacky.sk » Obyvatelia žiadajú rovnaký meter pre všetkých

DOPLNENÉ O ZVUKOVÝ ZÁZNAM, 6. augusta - V nedeľu 24. júla sa uskutočnilo stretnutie obyvateľov mesta s Oskarom Dobrovodským, ktoré pripravil poslanec Juraj Říha a občianska iniciatíva Ľudia pre Malacky. Stretnutie bolo spojené s diskusiou k ďalšiemu postupu mesta v riešení problému na Družstevnej ulici. Miestami bolo stretnutie emotívne vyhrotené.

V úvode nedeľňajšieho stretnutia privítal zhruba 40 prítomných ľudí poslanec mestského zastupiteľstva J.Říha. V úvode vysvetlil dôvody stretnutia a zároveň medzi hosťami privítal Oskara Dobrovodského, členku občianskej iniciatívy Ľudia pre Malacky a obyvateľku Družstevnej ulice Zuzanu Baligovú a poslanca za 4. obvod Milana Ondroviča, ktorý si prišiel vypočuť názory obyvateľov, ktoré bude podľa jeho slov tlmočiť v zastupiteľstve. Neskôr sa k pozvaným hosťom pridala viceprimátorka mesta Mária Tedlová, ktorá v tomto čase zastupuje z dôvodu dovolenky primátora mesta.

FOTO
V diskusii zľava - J.Říha, O.Dobrovodský, Z.Baligová, M.Ondrovič, M.Tedlová

Stretnutie bolo zvolané ako neformálne stretnutie obyvateľov mesta s cieľom vysvetliť niektoré naposledy medializované informácie, realizované opatrenia k riešeniu problému na Družstevnej ulici a zároveň poskytnúť Malačanom možnosť vyjadriť sa k tejto téme. Pred otvorením diskusie s obyvateľmi uviedli svoje pohľady na problém prítomní hostia. Vo svojom prejave Z.Baligová okrem iného požiadala obyvateľov Družstevnej ulice o intenzívnejšiu spoluprácu. Pánovi Dobrovodskému sa snaží pomôcť s vybavovaním komunikácie s úradmi, písaním listov a odvolaní, pravidelne informuje obyvateľov o aktuálnom dianí na sociálnej sieti. Ako sama uviedla, do riešenia sa zapojila aj keď je žena preto, že pomoc prisľúbila rodine Dobrovodskej ešte ako kandidátka na poslankyňu, ale tiež chce svojmu malému synovi zabezpečiť bezpečné prostredie pre život. V diskusii s obyvateľmi poukázala na časté legislatívne vákuum, s ktorým sa stretáva pri riešení problémov na Družstevnej.

Poslanec Říha prítomným detailne priblížil, že v Komisii pre správu majetku a legislatívu sa tento problém opakovane riešil od marca, kedy si prvý raz ako novozvolený predseda pozval zástupcov Družstevnej ulice. Podľa jeho slov sa dotiahla ponúknutá pomoc v spolupráci s občianskou iniciatívou do fázy exekúcie súdom uložených povinností. V tomto týždni očakáva vydanie exekučného príkazu s prvými výraznejšími sankciami. Ďalej sa podľa jeho slov rieši občianskoprávnym konaním vypratanie a zbúranie poslednej čiernej stavby na spoločnom dvore, taktiež pripravuje riešenie vlastníckeho práva k jedinému domu, ktorý vlastní neprispôsobivá rodina. Vlastnícky vzťah k domu, ktorý nadobudli susedia pána Dobrovodského, považuje za najväčší problém riešenia. Okrem toho sa zaoberá odškodnením Anežky Rafaelovej, ktorá musela opustiť svoj rodinný dom v spoločnom dvore. Vo svojom úvodnom slove vysvetlil aj dôvody, pre ktoré podpísal otvorený list pre premiérku k odvolaniu Š.Šarközyho.

Do diskusie sa zapájali prítomní obyvatelia ako aj najbližšia rodina pána Dobrovodského, ktorá vidí najväčším problémom dva a pol ročnú nečinnosť mesta. Starší pán Dobrovodský sa opakovane pýtal prítomnej viceprimátorky, ako si môžu dovoliť ich susedia neustále sa vyhrážať jeho rodine v prítomnosti policajtov a prečo sú na mestskom úrade pracovníci, ktorí podľa neho nekonajú dôrazne. Miestami emotívnu diskusiu sa snažil upokojiť zvolávateľ stretnutia slovami, že treba hľadieť dopredu, nie dozadu.

FOTO
Oskar Dobrovodský st. vyjadril sklamanie, že primátor mesta podal namiesto pomocnej ruky trestné oznámenie

Obyvatelia nesúhlasia s poskytnutím náhradného bývania

V diskusii rezonovala otázka aj poskytnutia náhradného bývania. Viacerí diskutujúci žiadali vo svojich príspevkoch, aby bol v tejto otázke uplatnený rovnaký prístup ku všetkým občanom Slovenskej republiky. Medzi vyjadreniami prítomných prevažovala zhoda v tom, že neprispôsobivá rodina by nemala dostať od mesta už nič zadarmo a mala by sa o svoje bývanie postarať ako každá iná rodina.

Viceprimátorka Tedlová nepotvrdila ani informácie, že by mesto uvažovalo o rozptýlení rodiny na území mesta ako naznačuje stanovisko Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

V diskusii zaznela aj výhrada k slabej medializácii problému v samotných mestských médiách. Podľa názoru jednej obyvateľky majú Malačania málo informácií o aktuálnom dianí a pripravovaných krokoch.

K záveru diskusie položil prítomným hosťom otázku pán Dobrovodský st., a to dokedy budú trvať všetky útrapy. Odpovedať sa snažil poslanec Říha slovami, že ak by dal na túto otázku v súčasnosti ktokoľvek z prítomných odpoveď, asi by klamal. Za dôležitý medzník považuje odstránenie čiernych stavieb. Stretnutie ukončil poďakovaním za účasť a verejným prísľubom, že urobí všetko pre to, aby sa v auguste pohlo vypratanie a búranie nelegálnych stavieb.

ĽPM zaznamenalo nasledujúce závery z diskusie, a to venovať pozornosť:


ZVUKOVÝ ZÁZNAM
Názory obyvateľov mesta k Družstevnej, diskusiaĽudia pre Malacky - Témy - 25.07.2011 - 5854 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/obyvatelia-ziadaju-rovnaky-meter-pre-vsetkych/