ĽudiapreMalacky.sk » O prijatí dotácie na obnovu atletickej dráhy sa rozhodne na jar

Mesto Malacky bolo ako jediné mesto v Bratislavskom kraji úspešné v získaní dotácie 250 tisíc eur na obnovu veľkej atletickej dráhy v Zámockom parku. Podmienkou realizácie projektu je vybudovanie atletických sektorov, čo vyvoláva podľa našich informácií dilemu v rozhodovaní o prijatí dotácie.

Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku patrí medzi prioritné ciele tohto volebného obdobia. Postupnou rekonštrukciou prešli horné ihriská s novým multifunčným ihriskom, v dolnej časti sa zrekonštruovalo veľké detské ihrisko s prístupovými chodníkmi k futbalovému štadiónu. Zrekonštruované sú aj kompletné šatne vo futbalovom štadióne.

Pozornosť sa aktuálne sústreďuje na obnovu atletickej dráhy, ktorá je jediným 400-m oválom v malackom okrese. Mesto Malacky bolo úspešné v získaní dotácie 250 tisíc eur zo Slovenského atletického zväzu na projekt jej obnovy. Zväz podporil Malacky ako jediné mesto v Bratislavskom kraji. Podmienkou realizácie má však byť vybudovanie aj atletických sektorov, ako sú mimo iných skok do výšky, skok do diaľky, vrh guľou či iné. Celkové náklady sa podľa pripravenej dokumentácie predpokladajú vo výške zhruba 750 tisíc eur, z čoho mesto by malo dofinancovať 500 tisíc eur, čo vyvoláva podľa našich informácií dilemu v rozhodovaní o prijatí dotácie.

Rozsah rekonštrukcie atletickej dráhy so sektormi v Zámockom parku.

Mesto musí rozhodnúť o prijatí dotácie na jar tohto roku. Predpokladá sa, že mestský úrad predloží materiál k prerokovaniu na najbližšie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Spolu s projektom obnovy atletickej dráhy by sa kompletne rekonštruoval aj futbalový trávnik s podložím.Ľudia pre Malacky - Mesto - 09.01.2020 - 2089 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/o-prijati-dotacie-na-obnovu-atletickej-drahy-sa-rozhodne-na-jar/