ĽudiapreMalacky.sk » Na Záhoráckej kandidujú Viera Adamovičová a Martin Mráz

V 3. volebnom obvode kandidujú na poslancov mestského zastupiteľstva Viera Mária Adamovičová a Martin Mráz. Obom je už prostredie malackej samosprávy známe. Vierku poznáme aj ako pedagogičku zo Základnej školy na Záhoráckej ulici a Maťa Mráza ako oddaného ochranára či vedúceho rôznych environmentálnych krúžkov pre deti. Obaja sa snažia o postupnú rekonštrukciu vnútroblokov medzi bytovými domami a obnovu základnej školy. Sme radi, že chcú aj ďalej pokračovať vo svojej práci.

Tretí volebný obvod zahŕňa najmä oblasť Pribinovej a Záhoráckej ulice, v ktorej sa v tomto končiacom volebnom období začali rekonštruovať verejné priestory medzi bytovými domami. Kompletne sa zrekonštruovalo najväčšie parkovisko oproti daňovému úradu, obnovili sa chodníky pri viacerých bytových domoch, psom cvičisku a pri spojenej škole. Nové parkovisko s parčíkom a chodníkom sa vybudovalo na Pribinovej ulici. V celom obvode bolo zmodernizované verejné osvetlenie novými LED svietidlami. V obvode sa vystaval aj nový spojný chodník za Dolným kostolom na Kaufland.

Prácu súčasných troch poslancov vyzdvihol aj primátor Malaciek Juraj Říha: "Aktuálna trojica poslancov sa zodpovedne starala o svoj volebný obvod. Najväčšími neduhmi zostávajú historicky zanedbané vnútrobloky medzi bytovkami a problematické parkovanie. Preto treba pokračovať v trende začatých rekonštrukcií parkovísk, pri ktorých navyšujeme aj ich súčasnú kapacitu. Máme pripravené projekty na ďalšie rekonštrukcie, medzi prvými pôjde o priestor ulice za Korzom a parkovisko pred Mestským centrom kultúry. Preto by som bol rád, keby obyvatelia podporili vo voľbách všetkých troch poslancov Vieru Adamovičovú, Martina Mráza aj Pavla Spustu."

PaedDr. Viera Mária Adamovičová (volebné číslo 1)

Vyštudovala Fakultu humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Aktuálne pôsobí ako pedagogička v Základnej škole na Záhoráckej ulici a lektorka nemeckého jazyka. V súčasnosti zastupuje aj ako poslankyňa tretí volebný obvod v mestskom zastupiteľstve a je podpredsedníčkou mestskej komisie pre ochranu verejného poriadku.

Mgr. Martin Mráz (volebné číslo 4)

Vyštudoval Fakultu prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pracuje v Štátnej ochrane prírody - správe Chránenej krajinnej oblasti Záhorie ako odborný pracovník – krajinár. Vo voľnom čase sa venuje environmentálnej výchove mládeže a organizovaniu podujatí pre verejnosť spojených s poznávaním okolia Malaciek a ochranou prírody. Každoročne spoluorganizuje Záhorácky výstup na Vysokú. Aktuálne je tiež poslancom mestského zastupiteľstva za tretí volebný obvod.

Vierka aj Martin majú spoločné volebné ciele. V prípade ich zvolenia za poslancov by chceli pokračovať v začatej rekonštrukcii parkovísk v ich volebnom obvode. Obaja chcú podporiť pripravenú rekonštrukciu parkoviska pred Mestským centrom kultúry s dobudovaním parkoviska za Základnou umeleckou školou. Súčasťou už budú nové stojiská kontajnerov a doplní sa verejné osvetlenie. Ako vysvetľuje Viera Adamovičová: "Na štvrtkovom zasadnutí zastupiteľstva budeme schvaľovať rozpočet mesta na budúci rok, kde sú už zapracované peniaze na túto rekonštrukciu. Podarilo sa nám však presadiť prípravu aj ďalšieho projektu, a to kompletnej rekonštrukcie cesty s parkoviskom za Korzom, ktorú treba uviesť do realizácie. V závislosti od financií by sme sa pokúsili zabezpečiť prípravu projektov tiež pre rekonštrukciu vnútrobloku za Mestským centrom kultúry spolu s dvomi novými detskými ihriskami."

Pre Martina Mráza je jasným predvolebným cieľom aj otvorenie nového parku na Záhoráckej ulici. "Po dlhých rokoch sa podarilo získať do vlastníctva mesta dlhodobo oplotený a zanedbaný pozemok vedľa Okresného úradu. V ďalšom kroku tu podporíme prípravu projektu pre nový park s jazierkom. Rád by som bol súčinný pri jeho finalizácii, aby si svoje miesto na oddych našli všetci obyvatelia z neďalekých bytových domov," uvádza k tomu sám Martin.

V súčasnosti po boku Viery Márie Adamovičovej a Martina Mráza zastupuje obyvateľov v mestskom zastupiteľstve aj Pavel Spusta. Ten sa rovnako uchádza o svoje znovuzvolenie. Aktuálne je aj členom rady školy pri Základnej škole na Záhoráckej ulici. Tá prešla v tomto volebnom období mnohým zmenami. Škola je už kompletne zateplená s novou fasádou, dostala novú reguláciu kúrenia a tiež nové podlahy vo všetkých triedach. Pre všetkých troch kandidujúcich poslancov je spoločným záväzkom čo najskoršie spustenie rekonštrukcie sociálnych zariadení v škole.

V 3. volebnom obvode si obyvatelia v nadchádzajúcich voľbách volia 3 poslancov. Komunálne voľby sa uskutočnia v sobotu 10. novembra od 7.00 h do 22.00 h.

3. volebný obvod

Okrsok č. 4 – volí v: Základná umelecká škola (vedľa daňového úradu) - Záhorácka 1918/49, prízemie č.dv.1
Ulice patriace do okrsku: Záhorácka 7, 8, 11, 11A, 13, 15A, 15B, 17A, 17B, 17C, 17D, 18, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83.

Okrsok č. 5 – volí v: Mestské centrum kultúry (budova knižnice), Záhorácka 1919
Ulice patriace do okrsku: Brnianska, Břeclavská, Poľná, Pribinova, Záhorácka 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 52, 54, 56, 58, 60, 85, 87, 89, 91.Ľudia pre Malacky - Voľby 2018 - 20.10.2018 - 5678 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/na-zahorackej-kandiduju-viera-adamovicova-a-martin-mraz/