ĽudiapreMalacky.sk » Na jeseň sa spustí výstavba komunitného centra

Mestský úrad spustil obstarávanie dodávateľa nového komunitného centra v areáli Centra voľného času. Stavebné práce by sa mali začať na jeseň.

Projekt schválili poslanci mestského zastupiteľstva v júni 2019. Dva roky trvalo hodnotenie projektu na ministerstve, získanie a zazmluvnenie dotácie z eurofondov, príprava realizačnej dokumentácie až po vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa stavby. Mestský úrad vyhlásil verejné obstarávanie začiatkom augusta. Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, ktorých predmetom je celková rekonštrukcia objektu toho času využívaného Centrom voľného času a jeho rozšírenie o komunitné centrum. Predpokladaná hodnota zákazky je 295 118,20 EUR bez DPH a uchádzači môžu predkladať svoje ponuky do 2. septembra.

Vizualizácia hlavnej stavby podľa projektu.

Obsahom eurofondového projektu je vytvorenie vhodných priestorov pre poskytnutie služieb na komunitnej báze pre deti, mládež a dospelých so zdravotným postihnutím, deti z detského domova a pre deti a mládež so sociálne vylúčených skupín. Podstatnou časťou je výstavba objektu, ktorým sa zbúra stredový pavilón. Prízemnú časť bude tvoriť veľká multifunkčná sála s malým pódiom, výťah a sklady. Priestor má byť určený na pohybové aktivity detí, ako sú jednoduché športovanie, nácvik divadiel. Sála bude slúžiť na spoločné stretnutia detí, ale aj celých rodín a najmä spoločných stretnutí a programov so zdravou skupinou detí.Ľudia pre Malacky - Mesto - 19.08.2021 - 674 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/na-jesen-sa-spusti-vystavba-komunitneho-centra/