ĽudiapreMalacky.sk » Mestské arborétum

Občianske združenie Ľudia pre Malacky úspešne podalo v rámci nadačného fondu Telekom projekt Mestské arborétum, ktorý je zameraný nie na vytvorenie uzavretej botanickej záhrady, ale na označenie drevín v meste Malacky tak, aby ich bolo možné poznávať a využívať pre študijné a výskumné účely.

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis v programe Pomáhame komunite 2013 prerozdelí finančné prostriedky vo výške 60 000 EUR. Do programu prišlo spolu 147 žiadostí. Hodnotiaca komisia rozhodla o podpore 65 projektov. Výška udeleného grantu pre projekt Mestské arborétum je 849,12 EUR.

Myšlienku vytvoriť mestské arborétum predstavil rade OZ Ľudia pre Malacky Milan Ondrovič: "Arboretá mám rád a v poslednej dobe som označovanie stromov videl v rámci viacerých urbánnych happeningov. Veľmi sa mi tá myšlienka páčila. Uvedomil som si, že by mohlo byť fajn označiť stromy aj v našom meste. Priznám sa, že sám niektoré nepoznám, no chcel by som, aby ich poznal syn. Zámocký park je na toto ideálny, ale prečo neoznačiť stromy aj v parku pri Maline či na Kláštornom námestí. A keďže spolupracujem s Luciou Vidanovou, ktorá má asi nevyčerpateľný elán a naviac sa orientuje aj v projektoch a Martinom Mrázom, ktorý vedie ekologický krúžok na ZŠ J. Dérera a vyzná sa v dendrológii, počkali sme na vhodnú výzvu a projekt je na svete. Chceme spolupracovať aj s mestom, ktoré verím že umožní označenie stromov, ale najmä s referátom zelene, ktorý nám poskytne odbornú pomoc pri mapovaní vzácnych drevín v meste".

Bolo by predsa škoda nevyužiť potenciál Pálfiovského parku, ktorý je zapísaný v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Nachádza sa v ňom mnoho vzácnych a exotických drevín, ktoré si zaslúžia byť označené a poznávané.

Lokalizácia projektu

K Pálfiovskému kaštieľu vedie od Čiernej brány aleja platanov. Od brány až k františkánskemu kostolu viedla pôvodne lipová aleja, po roku 1945 nahradená pagaštanmi. V Zámockom parku rastú pozostatky vzácnych drevín ako duby, buky, smreky, smrekovec, gaštany a rôzne kvetenstvo.

Keďže osveta významu parku a drevín, ktoré sa v ňom nachádzajú nie je podľa nášho názoru dostatočná, v rámci projektu chceme vyrobiť popisné tabuľky a označiť nimi 100 stromov a kríkov. Mestské arborétum budeme prezentovať aj online. Veríme, že tak podporíme u Malačanov lokálpatriotizmus a zlepšíme ich vzťah k tejto kultúrnej pamiatke ale i prírode. Významne vnímame aj možnosť zapojenia detí (žiakov ZŠ Dr. J. Dérera, ktorí navštevujú prírodovedecký krúžok) do riešenia projektu a do riešenia problémov miestnej komunity a vzájomnej pomoci.

Ľaliovník tulipánokvetý, Zámocký park

Veríme, že popisné tabuľky osadené pri významných drevinách v Zámockom parku, budú upozorňovať na kultúrnu aj environmentálnu hodnotu, ktorú park má. Park je oázou oddychu a miestom mnohých celomestských happeningových podujatí. Označenie stromov môže zaujať každého návštevníka, či už domáceho alebo turistu.

Na projekte sa bude pracovať v nasledujúcom školskom polroku, "otvorenie" arboréta je naplánované na júl 2013. V súčasnosti sme začali pripravovať tabulky na označovanie. Názov stromu si budete môcť prečítať po slovensky, latinsky, anglicky a nemecky. Encyklopedické informácie o rastline sa vám zobrazia vo vašom smartfone po načítaní QR kódu. Aplikácie pre čítanie QR kódu sú voľne dostupné - stiahnuť si ich môžete napríklad tu: Android, iOS.

 

Získajte viac informácií, pridajte si nás na FaceBook

 

 Ľudia pre Malacky - Životné prostredie - 02.12.2012 - 6407 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/mestske-arboretum/