ĽudiapreMalacky.sk » Mesto vyhlásilo súťaž na podobu kultúrneho domu

Podobu kultúrneho domu v centre Malaciek budeme poznať začiatkom budúceho roka. Mesto koncom minulého týždňa začalo verejné obstarávanie na dodávateľa kompletnej projektovej dokumentácie pre kultúrny dom až do stupňa realizácie stavby formou architektonickej súťaže návrhov.

Kultúrny dom má stáť v mieste budovy starej Nafty. Súčasťou súťaže je okrem návrhu samotného objektu kultúrneho domu aj riešenie verejného priestoru Zámockej ulice, predpolia synagógy a okolia hotelu a obchodného domu. "Podmienky súťaže sú nastavené tak, aby ateliéri mohli predkladať návrh umiestnenia novej budovy kultúrneho domu bez zachovania výškovej budovy starej budovy Nafty alebo so zachovaním a jej rekonštrukciou," informoval primátor mesta Juraj Říha.
 
Uchádzači predkladajú svoje návrhy do 14.10.2021. Začiatkom novembra má byť prvé kolo vyhodnotené a druhé bude pokračovať  s vybranými prvými tromi uchádzačmi do kola druhého, v ktorom sa riešia aj dispozičné návrhy objektu. Návrhy v rámci druhého kola sa predkladajú do 19.1.2022, následne budú porotou vyhodnotené a uskutoční sa verejná prezentácia.
 
Členmi poroty sú: Ing. arch. Martin Jančok, Ing. arch. Marek Chalupa, Ing. arch. Martin Kusý, ml., Mgr. art. Branislav Škopek a Ing. Milan Ondrovič. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.obstarame.sk
 
Súčasťou objektu kultúrneho domu má byť okrem iného aj hlavná multifunkčná sála s javiskom a zázemím, malá sála, knižnica MCK spolu s tanečnou sálou, výučbové priestory pre ZUŠ, klubovne pre seniorské organizácie, vstupný foyer s možnosťou usporiadania výstav, tiež kuchyňa a priestory pre KULTUR bar a reštauráciu. Ateliéry majú riešiť aj parkovanie v okolí, zadanie predpokladá kombináciu s podzemnou garážou.
 
Ilustračné foto
 
Šesťposchodová stavba bola postavená začiatkom 80. rokov 20. storočia ako administratívna budova podniku Nafta. Od roku 2005 je jej vlastníkom mesto Malacky. Do roku 2016 tu sídlil mestský úrad.  V budúcnosti tu bude stáť kultúrny dom. 
 
 


Ľudia pre Malacky - Mesto - 25.07.2021 - 1130 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/mesto-vyhlasilo-sutaz-na-podobu-kulturneho-domu/