ĽudiapreMalacky.sk » Mesto sa púšťa do rekonštrukcie škôlok

V predošlom volebnom období bolo prvoradým cieľom zvýšiť kapacitu materskej školy. V tomto volebnom období presadzujeme potrebnú rekonštrukciu škôlok. V niektorých prípadoch hovoríme už o nutnosti pri riešení havárií. Mesto uvoľňuje prvý balík peňazí na modernizáciu tried.

Témou škôlok sa zaoberáme na LPM.sk dlhodobo. Venovali sme sa rozširovaniu kapacity od čias novej elokovanej triedy na Rakárenskej ulici až po novú elokovanú triedu na Záhoráckej ulici. V súčasnosti sa prostredníctvom aj Rady školy pri materskej škole snažíme o ich úplnú rekonštrukciu. Aktuálne sú v najhoršom stave triedy v škôlke na Bernolákovej a Hviezdoslavovej ulici, kde padá dokonca omietka, nehovoriac o interiéri a sociálnych zariadeniach. Rada školy upozorňuje na stav budov a svoj podnet už odovzdala vedeniu mesta.

Pred nedávnom sme dostali odpoveď, že sa pripravuje postupná modernizácia škôlok ako aj vyplýva z Koncepcie rozvoja školstva a prioritných cieľov primátora mesta. Mesto bolo už úspešné v nedávnej výzve ministerstva školstva, čím získalo na nadstavbu prvého pavilónu (bývalých jaslí) z troch škôlky na Bernolákovej ulici sumu 58 tisíc eur. V rámci tejto rekonštrukcie mesto dofinancuje z vlastných zdrojov aj rekonštrukciu interiéru v rozsahu do 25 tisíc eur a bude sa uchádzať o dotáciu 10 tisíc eur na výmenu okien z Bratislavského samosprávneho kraja.

Na včerajšom rokovaní primátora mesta s predstaviteľmi rodičovských združení pri elokovaných triedach Bernolákova, Hviezdoslavova a Rakárenská odozneli informácie, že mesto už odstraňuje zlý stav vodovodnej prípojky na škôlke Rakárenská, kde sa počíta s obnovením teplej vody. Zároveň bude na riešenie havárií škôlok vyčlenený balík 40 tisíc eur, z ktorého sa budú financovať ďalšie rekonštrukcie najproblémovejších tried v škôlkach, ktoré by sa mohli úplne modernizovať aj s vybavením tried.

Do škôlky bude mieriť aj finančná podpora spoločnosti Pozagas, a.s. v rozsahu zhruba 22 tisíc eur, na čom sa dohodli primátor mesta a generálny riaditeľ spoločnosti Ivan Vaškor.

V prvom roku volebného obdobia teda môže smerovať na rekonštrukciu materskej školy takmer 150 tisíc eur.Ľudia pre Malacky - Témy - 18.05.2015 - 3970 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/mesto-sa-pusta-do-rekonstrukcie-skolok/