ĽudiapreMalacky.sk » Mesto pokračuje v obnove škôlok

Stav škôlok zodpovedá skutočnosti, že sa do nich niekoľko desaťročí neinvestovalo. Staré okná, kúrenie, toalety. Keby len to. Po voľbách našlo vedenie mesta aj plesne a opadávajúce omietky. Vrátiť sa do minulosti, kto za čo v škôlkach mohol, je zbytočné. Vítame snahu mesta zvládnuť ich komplexnú rekonštrukciu.

Aktuálne mesto prevádzkuje v rámci materskej školy 6 elokovaných pracovísk - Záhorácku, Rakárenskú, Kollárovu, Štúrovu, Bernolákovu a Hviezdoslavovu. Ide o rozsiahle komplexy, ktoré si vyžadujú kompletnú rekonštrukciu. Záhorácku a Rakárenskú môžeme zaradiť medzi novšie prevádzky, v ktorých sa do interiéru nemusí toľko už investovať. Čakajú však na zateplenie a opravy striech.

Ostatné pracoviská vyžadovali rozsiahle rekonštrukcie. "Rekonštrukcia škôlok je moja osobná priorita. Rád by som ich urobil všetky naraz, ale vzhľadom na počet budov sa to finančne ani technicky nedá. Predsa len dobehnúť azda ich 35-ročné chátranie vyžaduje dlhší čas. Postupujeme však systematicky škôlku po škôlke," prezradil primátor mesta Juraj Říha. Spolu s Radou materskej školy našli konsenzus na postupnej rekonštrukcii. Hneď po voľbách sa odstránili na podnet Rady akútne nedostatky vo vybraných učebniach a kuchyniach.

Minulý rok prešla záasadnou rekonštrukciou škôlka na Štúrovej ulici. K dokončeniu zostali ešte výdajne jedál s výťahmi a učiteľské zázemie. V rámci eurofondového projektu prišlo aj k nadstavbe jedného z pavilónov.

Tento rok bola dokončená rekonštrukcia škôlky na Bernolákovej ulici, kde prišlo ku kompletnej výmene okien a dverí, dvoch kúpelní, štyroch šatní a budova dostala aj nový vonkajší šat so zateplením a chodníkom.

Mesto plánuje rekonštrukciu dokončiť. V budúcom roku zrekonštruuje posledné dve kúpelne so štyrmi výdajňami jedla a učiteľským zázemím.

Práce prebiehali tento rok aj v škôlke na Rakárenskej ulici. Mesto tu vymenilo posledné staré okná s dverami v hlavnej spojovacej chodbe pavilónov, čím sa škôlka pripravila na chýbajúce zateplenie. Urobilo sa tiež nové kúrenie.

V súčasnosti sa už znova pracuje v areáli škôlky na Bernolákovej ulici. Mesto tu stavia nový pavilón škôlky pre 25 detí, čím sa stabilizuje do budúcnosti počet miest. Práce by mali byť hotové do januára 2017.

Pri týchto stavebných prácach sa kompletne zrekonštruuje aj pavilón bývalých detských jaslí, ktorý bol dlhodobo v katastrofálnom stave.

Za dva roky mesto investovalo do škôlok už takmer milión eur a podpora bude pokračovať naďalej. V rekonštrukcii škôlok sa má podľa našich informácií pokračovať aj v budúcom roku. Pripravuje sa totiž projektová dokumentácia na kompletnú rekonštrukciu všetkých objektov škôlky na Hviezdoslavovej ulici.Ľudia pre Malacky - Témy - 24.10.2016 - 5553 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/mesto-pokracuje-v-obnove-skolok/