ĽudiapreMalacky.sk » Galbovci z Družstevnej sa presunuli na Hlbokú ulicu

AKTUALIZOVANÉ 6.9. - Obyvatelia v 6. mestskom obvode zažili rušný večer. Informácia o presune časti neprispôsobivej rodiny na Hlbokú ulicu sa medzi obyvateľmi rýchlo rozšírila. Potvrdila sa až kontrolou správcu tohto bytového komplexu.

Romanovi Galbovi s 9 deťmi, ktorý obýva na Družstevnej ulici prednú čiernu stavbu, uplynula dnes lehota na dobrovoľné odstránenie tejto čiernej stavby. Táto časť neprispôsobivej rodiny z Družstevnej ulice vzala iniciatívu do vlastných rúk a presunula sa na Hlbokú ulicu, kde mesto vlastní nízkonákladové bunky. Všetky bunky sa prevádzkujú ako nájomné.

Ubytovaní sú v nich sociálne slabší obyvatelia a Rómovia, ktorí predtým bývali v devastovanom obytnom dome na Partizánskej ulici. Obe rodiny majú so životom vedľa seba dobré skúsenosti, bývali spolu na Partizánskej ulici až do momentu, kedy začalo mesto pre ich vzájomné nezhody riešiť ich spoločné bývanie.

Obe rodiny sa po rokoch stretli na jednej adrese

Hlboká ulica ako miesto možného presunu rodín z Družstevnej ulice bola dnes na nohách. Poludňajšie informácie, ktoré sa šírili v obvode, sa potvrdili podvečer. Na Družstevnej ulici zaznamenali obyvatelia pohyb a sťahovanie časti neprispôsobivej rodiny.

Zatiaľ nepotvrdené informácie o pohybe tejto rodine odovzdali členovia občianskej iniciatívy ĽPM správcovi bytového komplexu na Hlbokej ulici. Správca operatívne konal a vykonal kontrolu všetkých buniek. Zistené skutočnosti potvrdil a odstúpil ich na okamžité riešenie. Primátor mesta však nebol v tom čase k dosiahnutiu.

V jednej z buniek sa ubytoval Roman Galba s deťmi, spolu 11 ľudí. Bunka bola predtým obývaná nájomcom, ktorý bunku musel opustiť. Podľa našich informácií bola bunka riadne zabezpečená. Správca skonštatoval po príchode, že bunka je obývaná nelegálne, pred bunkou sa nachádza odpad, ktorý vznikol pravdepodobne po príchode rodiny.

O obývaní bunky vedel mestský úrad

Správu týchto zariadení zabezpečuje pre mesto spoločnosť Termming, a.s.. Zástupkyňa spoločnosti, T. Osuská, konštatovala, že o nelegálnom obývaní bunky nevedela.

Na jej výzvu, aby nehnuteľnosť rodina opustila, reagoval sám Roman Galba, ktorý odmietol nehnuteľnosť vypratať. Podľa našich informácií argumentoval neoprávnený užívateľ, že o jeho nasťahovaní vedeli pracovníci mestského úradu, J. Tomaník a A. Miklošová. Prvý spomínaný pán mal údajne poskytnúť Romanovi Galbovi číslo na elektrárne k pripojeniu sa do siete. Tieto informácie údajne zamestnanec mestského úradu neskôr poprel. Skutočnosť, že vedel o presune rodiny na Hlbokú ulicu, už nepoprel.

Správca sa vrátil na Hlbokú ulicu po pár hodinách

Situácia sa neupokojila ani po odchode zástupkyne správcu. Obavy z prisťahovania časti rodiny z Družstevnej ulice aktivizovala obyvateľov priľahlých ulíc.

Okolo siedmej hodiny dorazil na miesto so správcom poslanec za 6. obvod Juraj Říha. Podľa našich informácií boli užívatelia vyzvaní k opusteniu nehnuteľnosti a riešení v podozrení zo spáchania trestného činu neoprávneného zásahu do práva k domu.

K riešeniu pomerne emotívnej situácie bola prizvaná aj hliadka mestskej polície.

Obývanie bunky je nelegálne

Po druhom príchode správcu s poslancom J.Říhom nabrali udalosti na Hlbokej ulici rýchly priebeh. Správca s poslancom trvali na opustení bunky v priebehu večera. Podmienku, že by rodina opustila bunku, keď mesto nezbúra čiernu stavbu na Družstevnej ulici, poslanec odmietol.

Družka R. Galbu žiadala poslanca so slzami v očiach o zľutovanie. Rodina sa podľa nej nemá kde premiestniť, ak sa odstráni ich dom na Družstevnej ulici. Poslanec s odkazom na telefonát s primátorom mesta vyvrátil slová R. Galbu o tom, že majú súhlas s užívaním bunky.

Informáciu o tom, že o ich ubytovaní na Hlbokej ulici vedel sám primátor mesta, potvrdil údajne poslancovi J. Tomaník z mestského úradu pri telefonickom spojení k vysvetleniu vzniknutej situácie. Podľa neho však nikto nedal súhlas s jej obsadením.

Rodina opustí Hlbokú do 9.00 h rannej

Po vyše hodine diskusie potvrdil R.Galba, že si uvedomuje vážnosť svojho konania, a že by bunku opustil, ale nákladné vozidlo si môže zabezpečiť až ráno. Poslanec ponúkol R.Galbovi pristavenie vozidla do polhodiny, ak sa vysťahuje ešte v priebehu večera.

Správca komplexu sa napokon dohodol s rodinou, že nelegálne obsadenú bunku opustí s ohľadom na 9 maloletých detí a pokročilý večerný čas do druhého dňa do 9.00 hodiny.

Prítomní varovali R. Galbu pred vyvolaním nepokoja na Hlbokej ulici. Ten stihol vyhlásiť, že sa pokúsi hneď ráno získať od primátora mesta súhlas k užívaniu bunky.

Privolaná hliadka mestskej polície zdokumentovala neoprávnene užívanú bunku a spísaný úradný záznam by mala odovzdať štátnej polícii na ďalšie riešenie. Existuje podozrenie zo spáchania trestného činu. Situáciu a dianie na Hlbokej ulici bude priebežne počas noci monitorovať.

Nájomná bunka na Hlbokej je vyprataná

Rodina, ktorá neoprávnene obsadila bunku na Hlbokej ulici, bunku opustila a veci podľa dohody v ranných hodinách odviezla. Súhlas k užívaniu bunky nebol daný dodatočne ani dnes.

Odpad, ktorý bol zhromaždený za krátky čas na dvore, vyčistili ostatní nájomcovia bytového komplexu. Správca zabezpečuje priestor pred vniknutím výmenou zámku a podľa našich informácií bude podané trestné oznámenie.Ľudia pre Malacky - Témy - 05.09.2011 - 5869 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/galbovci-z-druzstevnej-sa-presunuli-na-hlboku-ulicu/