ĽudiapreMalacky.sk » Fotoobjektívom - vnútroblok Partizánska

Vo vnútrobloku na Partizánskej ulici čoskoro pribudnú nové parkovacie miesta. Aktuálne ich tam na objednávku mesta buduje dodávateľská firma. Akcia je súčasťou projektu rekonštrukcie vnútrobloku rozdelenej do viacerých etáp, o ktorom sme informovali začiatkom septembra.

V lokalite vnútrobloku na Partizánskej ulici je vidieť ruch stavebných mechanizmov. Na alarmujúci stav komunikácie a parkovísk dlhé roky ukazovali obyvatelia z priľahlých bytových domov. Vnútroblok užívali na parkovanie aj klienti donedávna tu otvorenej banky.

Mesto v týchto dňoch realizuje úpravu povrchov a údržbu priľahlých plôch.

Podľa informácií od poslanca za 6. obvod J. Říhu sa v tejto fáze spevnia plochy parkovísk a prístupovej komunikácie, zrevitalizuje sa plocha športoviska, ktorá sa v tomto mieste už nachádza. "Ak počasie umožní, na ploche súčasného asflatového povrchu ihriska, na ktorom teraz parkujú domáci a návštevníci, vznikne multifunkčné ihrisko pre basketbal a futbal. V jarných mesiacoch sa dielo dokončí osadením drobného mobiliáru, výsadbou zelene a zhotovením drevenej pergoly," doplnil poslanec.

Viac k téme sme uverejnili v príspevku Dokončenie rekonštrukcie vnútrobloku Partizánska.Ľudia pre Malacky - Malacky dnes - 26.11.2012 - 3988 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/fotoobjektivom-vnutroblok-partizanska/