ĽudiapreMalacky.sk » CVČ sa kompletne zrekonštruuje

Centrum voľného času prejde veľkou prestavbou. Umožní to ďalšia eurofondová dotácia, ktorú mesto získalo. Spolu s novým pavilónom, ktorý nahradí nezrekonštruovanú stredovú budovu, plánuje vedenie mesta zrekonštruovať aj interiér zariadenia.

Malacky boli úspešné v získaní ďalšej dotácie z eurofondov. Projekt nového komunitného centra v areáli Centra voľného času bol schválený a mesto na jeho realizáciu dostane 377 tisíc eur. Z dotácie sa vybúra pôvodná stredová budova a nahradí ju nový pavilón. V novom dvojpodlažnom objekte sa bude na prízemí nachádzať aj multifunkčná sála s pódiom pre vystúpenia.

Vizualizácia budúceho stredového pavilónu.

Na poschodí sa budú nachádzať priestory na činnosť komunitného centra pre rôzne druhy terapií (arteterapia, muzikoterapia, psychoterapia). Spolu s tým plánuje vedenie radnice uvoľniť ďalšie peniaze na rekonštrukciu vnútorných priestorov susedných pavilónov. V uplynulom roku sa z dotácie Environmentálneho fondu ostatné pavilóny zateplili a centrum dostalo aj nové fasády.

Mestský úrad predpokladá administratívnu prípravu verejného obstarávania ku koncu tohto roka v závislosti od času, kedy ministerstvo pôdohospodárstva spolu so sprostredkovateľským orgánom pripravia na podpis samotnú zmluvu k dotácii.Ľudia pre Malacky - Mesto - 22.06.2020 - 1374 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/cvc-sa-kompletne-zrekonstruuje/