ĽudiapreMalacky.sk » Chcete námestie – nech sa páči

Jednou z mnohých vecí, ktoré sme prisľúbili bolo prijatie zámeru využitia centra mesta a jeho sprístupnenie pre kultúrno-spoločenské aktivity. V návrhu rozpočtu sú vyhradené peniaze na obstaranie územného plánu zóny centra mesta, ktorý verím už čoskoro bude regulovať jeho využitie.

Ale aby bolo možné už dnes v centre mesta organizovať vačšie kultúrno-spoločenské aktivity bolo podľa môjho názoru potrebné vytvoriť adekvátne priestory. Preto ak potrebujete námestie - urobte si ho, cestu máte otvorenú, resp. uzavretú.

Na základe môjho podnetu prerokovaného s primátorom mesta v súvislosti možnosťou prípravy mestského festivalu urbanET alebo iných kultúrno-spoločenských podujatí a následne po prerokovaní s KR PZ, boli referátom dopravy mesta Malacky pripravené tri projekty dočasných uzávierok ulíc. Uzavretím týchto ulíc môžu dočasne, ako švihom čarovného prútika, vzniknúť v centre mesta námestia či veľmi atraktívne lokality pre organizovanie kultúrno-spoločenských aktivít.

Najatraktívnejšou lokalitou asi bude lokalita okolo Mierového námestia „dnes parkovisko“, ktoré sa čas od času využíva - naposledy napríklad v súvislosti s kampaňou na primátora, či voľbami do NR SR. Čiastočná uzávierka Hviezdoslavovej ulice prepojí parkovisko s parkom pri inkubátore a spoločenskom dome. Vzhľadom k centrálnej polohe a faktu, že plocha je obklopená objektmi v správe mesta, ktoré vytvárajú vynikajúce zázemie a blízkosti Kláštorného námestia je táto plocha ideálna pre organizovanie kultúrno - spoločenských aktivít celomestského, či nadmiestneho významu.

Druhá lokalita, kde sa už v súčasnosti organizujú kultúrno - spoločenské akcie je okolie kaviarne café 23 a parkoviska pred drogériou „Spuchlák“. Pravidelne môžete v tejto lokalite navštíviť majstrovstvá vo varení gulášu, mohli ste vidieť rezbárske dni a medzi spoločensky aktívne objekty sa čoskoro zapojí aj Sokolovňa, kde budete môcť vidieť koncert pri príležitosti 17. Novembra. Čiastočnou uzávierkou Sasinkovej ulice sa prepojí tento kapacitne nevyhovujúci priestor s parkom pred Malinou, detským ihriskom a samotnou športovou halou. Uzavretú komunikáciu bude možné využiť na rozšírenie pobytovej kapacity daného priestoru, alebo aj na menšie športové aktivity, ako napríklad ozajstný streetball.

Posledná pripravená uzávierka je čiastočná uzávierka Radlinského ulice. Táto uzavierka je pripravená v minimálnom rozsahu - neobmedzujúcom obyvateľov tejto lokality. Priestor ideálny pre lokálnych, ale i cezpoľných podnikateľov, ktorí by chceli svoj tovar ukázať aj na ulici, či pozvať návštevníkov do svojich dvorov, ktoré mnohí ani nepoznáme. Zákazníci sú zaručený, pretože po tejto ulici denne prejdú pešo mnohí Malačania.

V prípade záujmu a po dohode s vedením mesta je teda relatívne jednoduché vybaviť uzávierky týchto ulíc a vytvoriť si námestie, ktoré i keď len na krátky, napríklad počas víkendu, môže hostiť kultúrno -spoločenské akcie. Pýtate sa aké, tak to už nechávam na vás.

Počas takýchto uzávierok sa budeme snažiť pozorne sledovať dopad na dopravnú situáciu v meste, pretože je na zváženie či z niektorého dočasného námestia nespraviť v budúcnosti trvalé. Ja osobne si myslím, že jedného dňa – čoskoro v porovnaní s vybudovaním obchvatu mesta, by centrum mohlo vyzerať napríklad takto. Čo si o centre mesta myslíte vy?Milan Ondrovič - Mesto - 24.10.2012 - 7281 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/chcete-namestie-–-nech-sa-paci/