ĽudiapreMalacky.sk » Adam Janík sa uchádza o dôveru v piatom volebnom obvode

"V súčasnosti je nielen moderné, ale aj správne dažďovú vodu neodvádzať, ale skôr podporovať prirodzenú retenciu územia, teda laicky povedané, zadržiavanie vody tam, kde spadne," vysvetľuje Adam Janík v rozhovore a nielen to, ale aj ako by sa malo mesto pripraviť na čoraz intenzívnejšie dažde. Adam patrí medzi menej známe osoby v týchto komunálnych voľbách. Kandiduje v 5. volebnom obvode a mimo iného ponúka svoje poznatky z problematiky protipovodňovej ochrany. Tej sa venuje aj na akademickej pôde Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity.

Adam Janík vyštudoval Stavebnú fakultu Slovenskej technickej univerzity. Ako doktorand pôsobí na Katedre hydrotechniky a venuje sa problematike protipovodňovej ochrany. Ak by dostal dôveru v nadchádzajúcich komunálnych voľbách, ako poslanec mestského zastupiteľstva by sa okrem iného chcel venovať - vzhľadom na opakujúce sa intenzívne dažde - aj o realizáciu vodozádržných opatrení v meste

Ing. Adam Janík (volebné číslo 2), 27 r., povolaním stavebný inžinier.

Adam je už teraz nápomocný vedeniu mesta pri príprave projektu nového parku na Záhoráckej ulici, s ktorým sa chce mestský úrad uchádzať o peniaze z eurofondov. Podľa primátora Malaciek Juraja Říhu treba v ďalšom volebnom období venovať pozornosť novým trendom v ochrane pred intenzívnymi dažďami a dodáva: „V nasledujúcich rokoch budú uvoľnené veľké peniaze z eurofondov práve do oblasti ochrany klímy a vodozádržných opatrení. Adam Janík by bol pevnou súčasťou tímu, ktorý by nastavil ciele týchto projektov. Prosím obyvateľov o podporu pre tohto mladého chalana, ktorý by veľmi dôstojne a zodpovedne zastupoval záujmy obyvateľov piateho volebného obvodu aj ako poslanec v zastupiteľstve."

LPM.sk: Adam, prečo si sa rozhodol kandidovať na poslanca mestského zastupiteľstva?

A. Janík: "O práci mestského zastupiteľstva som sa dozvedel prostredníctvom mojej mamy, ktorá bola poslankyňou v rokoch 2010 až 2014. Zistil som, že poslanci majú na náš život výrazný vplyv a nie je to len o „veľkej“ politike a politických stranách. Najlepším dôkazom je práve posledné volebné obdobie, keď sa toho pre naše mesto urobilo naozaj veľmi veľa. Rozhodol som sa kandidovať práve preto, aby som bol súčasťou kolektívu, ktorý tento naštartovaný motor pozitívnych zmien poženie ďalej. O dianie v meste a mestskom zastupiteľstve sa zaujímam už dlhší čas a myslím, že tento kolektív mám čím obohatiť . Trochu mladej krvi a moderného zmýšľania by mohlo zastupiteľstvo skvalitniť."

LPM.sk: Čomu by si sa chcel venovať v prípade úspechu vo voľbách vo svojom piatom obvode?

A. Janík: "Tých cieľov je niekoľko. Rád by som po boku súčasných poslancov Pavla Tedlu a Katky Trenčanskej pokračoval v začatej masívnej obnove vnútroblokov. Ďalším v poradí by bol vnútroblok na Ulici 1. mája pri Rulete, prístupová komunikácia ku garážam pri Inštalmonte a Ulica Martina Rázusa. Viem, že je pripravený aj projekt výstavby novej kanalizácie na Ulici Jozefa Kubinu, vrátane hlavnej kanalizačnej vetvy v záhradkárskej osade. Presadzujem, aby spolu s výstavbou tejto novej kanalizácie bola vybudovaná tiež nová asfaltová cesta. Ak dostanem vo voľbách dôveru ako poslanec, rád by som bol  pri rekonštrukcii cesty a chodníkov Sasinkovej ulice a Ulice 1. mája od športovej haly po Pribinovu ulicu."

LPM.sk: Pôsobíš aj na akademickej pôde. Prečo práve Katedra hydrotechniky a čím ťa zaujala problematika protipovodňovej ochrany?

A. Janík: "K vode som inklinoval už od detstva. Keď vonku lialo, často som vybehol na ulicu a pomáhal vode odtekať do kanálov. Keď som však začal chodiť na Stavebnú fakultu, vôbec som netušil, že niečo také ako voda sa dá aj študovať. Po bakalárskom stupni, v ktorom som vyštudoval Stavby na tvorbu a ochranu prostredia, som prestúpil na odbor Vodné stavby a vodné hospodárstvo a vybral som si katedru hydrotechniky. Dôvodom bolo to, že táto katedra sa venuje viac konkrétnym stavbám, než napríklad hydrológii. Problematika protipovodňovej ochrany ma zaujala práve tým, že rieši konkrétny problém a hľadá stavebné riešenia, ako ochrániť ľudí pred nešťastím."

LPM.sk: Malacky nemajú v mnohých častiach samostatnú dažďovú kanalizáciu. Ako dnes riešia moderné mesta odvádzanie týchto vôd?

A. Janík: "V súčasnosti je nielen moderné, ale aj správne dažďovú vodu neodvádzať, ale skôr podporovať prirodzenú retenciu územia, teda laicky povedané, zadržiavanie vody tam, kde spadne. Vnímame čoraz častejšie obdobia sucha, a keď konečne zaprší a my vodu rýchlo odvedieme do tokov a ona odtečie, nevyužijeme ju a o pár dní ani nevieme, že pršalo, opäť je sucho. V mestách sa samozrejme retencia podporuje zložitejšie ako v neurbanizovanej krajine, aj tu však existujú riešenia, ktoré možno použiť. Namiesto odvedenia vody dažďovou kanalizáciou ju môžme zviesť do drenážnych prvkov a nechať ju vsakovať, môžme vytvárať v mestách vodné prvky, ktoré dažďová voda dotuje, môžme pomocou dažďovej vody zavlažovať stromy, ktoré to majú najmä počas horúčav v mestách náročné a často bojujú o prežitie. Takýmito opatreniami sa nielen „zbavíme“ dažďovej vody, ale ochladíme si mesto počas horúčav a doplníme zásoby podzemnej vody. Veľmi dôležitý je však správny návrh takýchto opatrení, pretože počas extrémnych dažďov sa nesmie stať, že voda nestíha odtekať a my máme zaplavené cesty v meste."

LPM.sk: Sme svedkami čoraz intenzívnejších až prívalových dažďov, čo je za týmto javom?

A. Janík: "Nielen intenzívne dažde, ale aj obdobia sucha sú dôsledkom zvyšovania teploty atmosféry na našej planéte. Atmosféra s vyššou teplotou môže obsahovať viac vody a môže ju naraz uvoľniť vo forme zrážok. Alebo, ak trvá teplejšie obdobie dlhšie, znamená to zvýšenie výparu, čo vedie k nedostatku vody, teda k suchu. Naše mesto našťastie nemá veľké problémy so záplavami, ktoré takéto intenzívne dažde často spôsobujú. Máme však miesta, kde si ich prejav môžme uvedomiť, napríklad zaplavovaný podjazd na Jesenského ulici. Naše mesto treba na dažde a suchá vopred pripraviť, pretože tieto fenomény sa pomaly stávajú bežnou súčasťou našich životov."

LPM.sk: Akým trendom by sa mali Malacky uberať v oblasti vodozádržných opatrení? Presadzoval by si aj nejaké konkrétne projekty?

A. Janík: "V prvom rade by som určite presadzoval vyriešenie existujúcich problémov, ako napr. už spomínané zatápanie Jesenského ulice pod diaľničným privádzačom, cesty pri predajni Hílek na Pezinskej ulici alebo problém s vodou, ktorá počas búrok steká zo Zámockého parku. Treba v tejto oblasti aj počúvať hlasy občanov, keďže oni najlepšie vedia, čo sa im počas dažďa deje v okolí ich bydliska. Čo sa týka konkrétnych návrhov, moju plnú podporu bude mať pripravovaný projekt nového parku na Záhoráckej ulici, kde sa budú realizovať aj práve vodozádržné opatrenia. Pred voľbami do VÚC súčasný primátor J. Říha predstavil víziu čiastočnej obnovy Jursovho rybníka pred Zámockým parkom, čím ma osobne veľmi zaujal a rád by som pomohol pretaviť túto víziu bližšie k realizácii, aj keď si uvedomujem, že to nebude jednoduché. V meste by sa našlo viacero lokalít, kde by sa mohli realizovať vodozádržné opatrenia, či už vo forme parčíkov s vodným prvkom, napríklad jazierkom alebo formou vsakovacích prvkov. Teraz je práve vhodná chvíľa na realizáciu takýchto projektov, pretože ich podporuje Európska únia a je to šanca, ako získať pre mesto peniaze z externých zdrojov."Ľudia pre Malacky - Voľby 2018 - 27.10.2018 - 4967 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/adam-janik-sa-uchadza-o-doveru-v-piatom-volebnom-obvode/