Ľudia pre Malacky » Vo štvrtok zasadajú poslanci

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Vo štvrtok zasadajú poslanci

Vo štvrtok 8. novembra sa uskutoční o 15.00 h v zasadačke MsÚ rokovanie mestského zastupiteľstva. Poslanci by mali prerokovať podľa programu trinásť bodov. Medzi nimi aj prvý pracovný návrh rozpočtu mesta na roku 2013 - 2015 a návrh miestnych daní na rok 2013.

Poslanci majú na programe aj prvý návrh rozpočtu mesta na roky 2013 - 2015. Návrh rozpočtu na rok 2013 sa predkladá s prebytkom 325 822 €, pričom mesto by malo v budúcom roku hospodáriť s celkovými príjmami vyše 24,7 milióna eur. Mesto vytvára prebytok hospodárenia z dôvodu uzavretého Memoranda Združenia miest a obcí Slovenska s vládou SR ako príspevok ku konsolidácii verejných financií.

Medzi najzákladnejšie kapitálové výdavky sa plánuje vyčleniť 80 tis. € na vybudovanie denného stacionára pre dôchodcov, 150 tis. € na rekonštrukciu kaštieľa, 50 tis. € na rekonštrukciu verejného osvetlenia a ďalších 45 tis. € na verejné osvetlenie z bežných výdavkov. Prvý návrh rozpočtu počíta aj s 90 tis. € na rekonštrukciu miestnych komunikácií a 30 tis. € na vypracovanie územného plánu zóny centra mesta.

V rozpočte mesta zatiaľ zostávajú otvorené niektoré otázky týkajúce sa financovania škôl. Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport upozornila poslancov na potrebu dofinancovania aj Centra voľného času. Rozdiel medzi celkovými finančnými požiadavkami všetkých malackých škôl a škôlských zariadení je vyše 450 tisíc €. Komisia pre financie a rozpočet odporúča mestskému zastupiteľstvu zabezpečiť financovanie do úrovne z roku 2012.

Poslanci sa na svojom zasadnutí budú zaoberať aj prevodmi a prenájmom majetku mesta. Na rokovanie sa predkladá prevod pozemku pod bytovým domom na Záhoráckej ulici, prenájom časti strechy mestského úradu za účelom prevádzky elektronickej komunikačnej siete.

Predkladá sa tiež zámer odpredaja mestských bytov v obytnom dome č. 1650 na Skuteckého ulici. Mesto vlastní v tomto obytnom dome 15 bytov, ktoré sú zaťažené dlhmi nájomcov prevyšujúcimi 100 tisíc €. Predloženie zámeru vyplýva z uznesenia mestského zastupiteľstva z novembra minulého roku a odporúčania Komisie pre správu majetku a legislatívu. O zámere sme informovali tu.

Mestské zastupiteľstvo by malo rozhodnúť aj o výške miestnych daní na budúci rok. Na rokovanie sa predkladá návrh sadzieb zachovaných z tohto roka zvýšený o mieru inflácie, čo predstavuje výšku 3,9%. Mesto by malo týmto zvýšením získať na výbere miestnych daní zhruba o 96 tisíc € viac.

Program aj s materiálmi k jednotlivým bodom nájdete na mestskej stránke tu.

Rokovanie mestského zastupiteľstva je verejné a je možné sledovať jeho priebeh aj online tu. Rokovanie sa začína o 15.00 h.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku