Ľudia pre Malacky » Vo štvrtok budú top témou škôlky

Krátke správy

27.11.2021
Mestský úrad zverejnil informáciu, že počas vyhláseného celoštátneho lockdownu je prístup do mestského úradu umožnený s respirátorom.

01.05.2021
Štát upravil nové pravidlá vstupu do prevádzok. S účinnosťou od pondelka 3. mája bude pre malacký okres negatívny test potrebný do práce, len ak je vykonávaná po 21.00 h, alebo napríklad na športovú prípravu. Zrušila sa podmienka negatívneho testu pri vstupe do škôl, škôlok či maloobchodných prevádzok. Negatívny test už nepotrebujú ani zákonní zástupcovia školopovinných detí či škôlkarov. Mesto preto neotvorilo dve víkendové testovacie miesta v ZŠ Dr. J. Dérera a v ZŠ Záhorácka. Ak niekto potrebuje test, môže využiť mestské odberové miesto v budove bývalého mestského úradu na Radlinského ulici (testovanie bez registrácie v nedeľu od 9.00 – 17.40 h, prestávka 12.40 – 14.00) alebo v kaštieli s registráciou počas celého týždňa vrátane sviatkov (bezplatne).


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

mm30.04.2022
Futbalový štadión by sa mal...

LPM.sk10.04.2022
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Iva05.04.2022
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Jano09.03.2022
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

nobody11.02.2022
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Edo27.01.2022
McDonalds v Malackách?

Hladoš17.01.2022
McDonalds v Malackách?

nobody11.01.2022
Futbalový štadión by sa mal...

Príspevky z fóra

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021

Jano03.07.2021

EVA ŠKUTOVÁ17.05.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Vo štvrtok budú top témou škôlky

Riešenie kapacity materských škôlok sprevádza zasadnutia mestského zastupiteľstva už vyše roka. Prvý návrh bol sformulovaný a predložený v písomnej podobe poslancom v júni 2010. Kompetentní o probléme s kapacitou vedia od mája 2008. Do dnešného dňa neurobilo mestské zastupiteľstvo zásadné rozhodnutie v tejto otázke. Novozvolené mestské zastupiteľstvo preto začalo svoje funkčné obdobie práve otázkou kapacity škôlky.

Skúmať príčiny meškania prípravy a kvality alternatív je v súčasnosti stratou času. Poslanci mestského zastupiteľstva majú od zloženia sľubu v decembri doriešenie kapacity materských škôlok ako svoju hlavnú prioritu v prvých mesiacoch svojho obdobia.

Riešenie kapacity škôlky bolo spracované v niekoľkých materiáloch, v ktorých sa menili aj čísla dôležité pre rozhodnutie poslancov. Podľa posledných prezentovaných údajov by pri nezmenenom stave pravdepodobne k 1.9.2011 chýbalo 134 miest pre deti a tomu zodpovedajúcich 16 učiteliek. V septembri 2010 sa hovorilo o výpadku 85 miest.

Z pracovného stretnutia zo stredy 19. januára sme odchádzali s týmito možnými východiskami:

 • požiadať alebo v nevyhnutnom prípade uložiť základným školám povinnosť sprístupniť na účely materskej školy aspoň 2 triedy počas ďalšieho školského roka, a
 • počas tohto času pripraviť dlhodobé riešenie formou výstavby samostatne stojacej škôlky na pozemku mesta,
 • zriadiť na základných školách škôlky trvalo s možným zaradením materských škôlok pod základné školy,
 • zvážiť možnosť zámeny Detského domova Macejko na Rakárenskej ulici a riešiť úpravy areálu.

Nadstavba Materskej školy na Kollárovej ulici si v novozvolenom mestskom zastupiteľstve nenašla dostatočnú podporu. Za jej hlavné negatíva poslanci označili:

 • do dnešného času nezabezpečenie odkúpenia potrebného pozemku na areál škôlky, riešenie ponúkalo len prenájom,
 • navýšenie škôlky do neúmernej výšky, a zároveň denné riešenie situácie: malé deti a schody,
 • priveľká koncentrácia detí na jednom mieste, spojené aj s rizikom nezvládnuteľnej evakuácie detí v prípade nebezpečenstva ,
 • vystavenie detí stresovým situáciám počas výstavby,
 • ohrozenie samotnej prevádzky škôlky výstavbou ďalších poschodí, ak nie aj úplnej odstávky,
 • areál škôlky sa nachádza v dopravne zaťaženom centre mesta.

Viacero poslancov mestského zastupiteľstva, vrátane nás, si prešlo z vlastnej iniciatívy v uplynulých dňoch priestory detského domova a oboznámilo sa s technickým stavom ponúkanej budovy. Priestory detského domova vnímame pre potreby materskej škôlky ideálne, pretože:

 • areál a budovy detského domova sú už dnes stojace a nie je potrebné v prípade zrealizovania prevodu rokovať s kýmkoľvek ďalším,
 • v prípade potreby je možné po dovybavení priestorov o detský nábytok zriadiť škôlku v čase kratšom ako výstavba samostatnej škôlky či nadstavba existujúcej škôlky,
 • technické úpravy je možné naďalej zrealizovať v časovom termíne do septembra 2011, vzhľadom na rozsah a štruktúru budov je možné postupne ďalej technicky zhodnocovať a upravovať tento majetok v ďalších rokoch podľa potrieb a finančných možností mesta,
 • už dnes obsahujú budovy detského domova tri pavilóny po troch veľkých triedach, spolu 9 miestností, ďalšie menšie miestnosti, administratívne zázemie, kuchyňu, dostatočný areál v tichom prostredí,
 • areál detského domova ponúka niekoľko možností na prestavbu priestorov podľa potrieb a na rozšírenie do budúcnosti,
 • lokalizácia škôlky nezaťaží dopravu a parkovanie,
 • podľa vyjadrenia statika na jeseň v roku 2010 je objekt Macejko vhodný na prevádzku materskej škôlky a v statickom posudku sú aj navrhnuté potrebné rekonštrukčné úpravy objektu,
 • v súčasnosti panelová komunikácia by sa takisto rekonštruovala na štandardnú ulicu podľa finančných možností mesta.

Na fotografii jeden z pavilónov objektu detského domova

Prehliadka priestorov objektu. Počas uplynulých dní si objekt prehliadli viacerí poslanci mestského zastupiteľstva. Spolu s poslancami za občiansku skupinu ĽPM sa prehliadky zúčastnili aj architekt Martin Sládek a členka občianskej skupiny Nataša Špelicová.

Prehliadli sme si aj priestory škôlky na I. základnej škole na Štefánikovej ulici. Keďže ako jediná zo základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ponúkla ústretový krok a návrh (základná škola na Štúrovej ulici neponúkla žiadne riešenie a základná škola na Záhoráckej ulici ponúkla návrh s dodatkom, že ani po stavebných úpravách nie je možné vytvoriť triedu zodpovedajúcu hygienickým normám), rozprávali sme sa s riaditeľkou tejto školy o ďalších perspektívach rozvoja. Mestu ponúkla riešenie aj cirkevná základná škola M. Olšovského v priestoroch družiny, v ktorých sú podľa školy podmienky provizórne, pre tvralé umiestnenie škôlky je potrebné vybudovať nové hygienické zariadenia.

Zvyšujúci sa trend záujmu prvákov o I. základnú školu a normatívne financovanie núti školu správať sa hospodárne a uprednostniť záujmy školy pred škôlkou. Chápeme to.

Vnímame aj to, že by bolo ideálne pre rodičov a samotné deti, ak by škôlky fungovali v režime malých rodinných škôlok rozptýlených v celom meste. Radi by sme podporili tento trend, avšak v súčasnosti chceme napomôcť všetkým mladým rodinám, ktorých sa dotklo zníženie kapacity materskej školy. Uvedomujeme si aj krátkosť času, ktorý nám nepostačuje na výstavbu samostatnej novej škôlky.

Preto sme za to, aby sa rozhodnutie o škôlkach neodkladalo a urobilo už tento štvrtok. Podporíme načrtnuté pragmatické a konštruktívne riešenie tak, aby sme rodičom umožnili zapísať svoje dieťa do materskej školy k septembru 2011. Bol to náš jasný záväzok spred volieb: urobiť v mestskom zastupiteľstve rozhodnutie k riešeniu nedostatočnej kapacity materskej školy v čo najkratšom čase po voľbách.

Zároveň vyjadrujeme snahu otvoriť diskusiu k možnému zriadeniu menšej materskej škôlky na mieste, ktoré bude vytypované v rozvojovom území mesta, ako napríklad zóna Jánošíkova,  Juh, Cesta mládeže. Zámer by však mal byť pripravený mimo časovej a finančnej tiesne.

 

Poslanci za občiansku skupinu ĽPMpošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

26.01.2011 15:36:59 | Jees

Dobrý deň napriek tomu, že sa ma problém škôlok netýka, sledujem riešenie tohto aktuálneho problému v Malackách, či niekto najde rozumné riešenie, alebo nie. A samozrejme nenašlo... Neviem koľko detí v predškolskom veku žije od železničnej trate smerom hore k Nemocnici. Myslím, že dosť málo. Tak pre koho tú škôlku tam idete zriadiť? Neviem si dosť dobre predtaviť, že ako rodič ponáhľajúci sa ráno do práce a večer sa vracajúci z práce bude musieť absolvovať túto o štreku na Rakárenskú ul 2 x denne. Je to dosť aj autom, už si vôbec neviem predstaviť ako niekto vlečie chúďa dieťa za ruku 3 kilometre v akomkoľvek počasí. Zdá sa mi, že všetci čoo tom rozhodujete ste ako odtrhnutý od reality a vidíte pred sebou len samoúčelné riešenie. Akosi tu chýba empatia do situácie rodičov a detí, ktorí tútú škôlku nutne potrebujú. Takmer 20 rokov bola takmer nevužitá bývala budova Materskej škôlky na Záhoráckej. To sa ešte minulý rok, keď sa táto budova rekonštruovala na obchody nevedelo, že mestu chýbajú priestory na škôlku? .....

26.01.2011 17:51:46 | Vojto

Tu vôbec nejde o škôlku.

26.01.2011 19:06:41 | Milan Ondrovič

Neviem koľko mladých ľudí s deťmi žije za železnicou, ale isto tam nejakí budú, nemyslíte. Súhlasím, že by bolo lepšie, ak by som sa mohol rozhodovať na základe demografickej prognózy, analýzy voľných pozemkov, nehnuteľností, bohužiaľ tomu tak nie je. Ja si myslím, že by bolo lepšie rozmiestniť po celom meste menšie škôlky, tak ako to robia v Holandsku, aby ste s dieťaťom mohli ísť do škôlky pešo, prípadne na bicykli. Prečítajte si predložený materiál na zasadnutie, ak v septembri nebude otvorená nová škôlka príde 134 detí o miesto a tým pádom i veľa ľudí o prácu. Odhadujem, že z Malaciek odchádza za prácou zhruba 2/3 zamestnaných ľudí a asi polovica autom. Tí by nemali mať problém využívať i túto škôlku. Druhou alternatívou je v predloženom materiály pre mňa neprípustná nadstavba na Kollárovej počas prevádzky, s dvorom na prenajatom pozemku, pod jednou z najzaťaženejších dopravných tepien mesta. Ak by som sa ja rozhodoval kam dám syna do škôlky tak isto, ako 75% respondentov, by som volil radšej škôlku na okraji mesta v tichom prostredí s dobrým dopravným napojením. Ja v tom mám, na základe dostupných informácií jasno...

27.01.2011 07:04:10 | Pavol Tedla

A predsa aj nemocnica je v tejto lokalite, aj tu je problém s dopravou. Materská škola robila medzi rodičmi prieskum o tom, kde by akceptovali umiestnenie škôlky, resp. kam by boli ochotní vodiť svoje deti do škôlky. A viac ako 76% z opýtaných (zúčastnilo sa 86% oslovených) sa vyjadrilo, že okrajová časť Malaciek nie je problém. Oveľa viac zaváži zrejme prostredie, pokoj,dostupnosť.

27.01.2011 10:53:39 | katka

je dobre ze poslanci konecne vezmu do ruk rozhodovanie a nenechaju to zase na mestskom urade!! mamicky by sa nepohli dalej... preco riesit ci je daleko keby som bola mamicka a musela by som dat dieta do skolky som rada ze mam vobec kde dat dieta! a neriesila by som ci tam dojdem chodnikom alebo po piesku.. v clanku som si precitala a pan poslanec Ondrovic to potvrdil ze najlepsie by boli rodine skolky.. ale ked nie je cas a peniaze naco to stale dookola riesit?? problem skolky neni jediny v meste

27.01.2011 13:54:35 | Jana M.

Myslím, že v lokalite \"za železnicou\" sa v poslednej dobe postavilo dosť nových domov, ktoré pravdepodobne budovali mladé rodiny s deťmi. Ja takisto pochádzam z tejto lokality (Hlboká ul) a takisto som musela vodiť moje deti do škôlky, ktorá sa nachádzala tiež poriadny kus od môjho domova. Samozrejme že nikto nemyslí na obyvateľov tejto lokality. Okrem nemocnice a jedného mizerného obchodu s potravinami tu nie je nič. Nikoho som neobťažovala s tým, že to mám kus a podobne. Myslím, že MHD ešte stále jazdí. Obyvatelia centra malaciek by chceli mať všetko \"pod nosom\" lenže to centrum sa nedá nafúknuť. Už aj tak je to preplnené. Myslím, že riešenie v detskom domove je výborný nápad a verte tomu, že ak budú rodičia spokojní so službami a priestormi MŠ, nebudú mať problém odviezť dieťa aj na okraj Malaciek.

27.01.2011 23:42:31 | Mária Dobrovodská

Chcela by som poopraviť vetu:... 1.ZŠ ponúkla ako jediná ústretový krok...

ZŠ M. Olšovského- cirkevná ponúkla tiež svoje priestory ŠKD a v súčasnosti je v najväčšej miestnosti ŠKD umiestnená jedna trieda MŠ. Ako to fuguje a ako spolupracujú a nažívajú si tiež stojí za povšimnutie( ak chcete dôsledne informova a pravdivo). Ďakujem.

28.01.2011 12:15:01 | J.Říha

Dobrý deň pani Dobrovodská, ďakujeme za pripomienku. Pri formulovaní nášho postoja sme vychádzali z materiálov na zasadnutie MsZ. V článku sme venovali pozornosť základným školám, ktoré sú v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Preto len týmto, keďže na pracovnom stretnutí sa uvažovalo o uložení povinnosti základným školám vytvoriť po jednej triede. Základnej škole M. Olšovského by mestské zastupiteľstvo túto povinnosť z pochopiteľných dôvodov uložiť nemohlo. Ale Vašu pripomienku sme napriek tomu zapracovali a dnes sme článok pre úplnosť doplnili. Pozitívne vnímame, že cirkevná základná škola sama prišla s ponukou pomôcť ešte v septembri 2010 a materská škôlka tu funguje už v tomto školskom roku 2010/2011.

01.02.2011 13:40:01 | Jana

Samozrejme, ze za zeleznicou zije vela rodin a deti ... ved je to obrovska cast Malaciek... a myslim, ze je dobry napad, ze tam konecne budu mat skolku... ved sa museli zakazdym trepat do centra, aby svoje deti umiestnili.... Malacky nie su len po zeleznicu a koniec.... a nemozu vsetci byt len v centre... ja si myslim, ze sa to konecne pohlo vpred a vitam tuto moznost... ved rozdelovanie deti sa vzdy robilo s prihliadnutim na to, kde rodina byva.... nemyslim, ze z dolneho konca budu deti posielat na Rakarensku....
Drzim palce novemu zastupitelstvu (aj ked som vas nevolila) aby vzdy nachadzali dobre riesenia pre Malacky.