Ľudia pre Malacky » Svadby v kaštieli

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Svadby v kaštieli

Svadba a kaštieľ. Z viacerých strán dostávam otázky od snúbencov k možnostiam sobášu mimo obradnej siene na Mierovom námestí. Neviem či je to vec pocitu, ale kaštieľ sa stáva atraktívnym miestom pre páry, ktoré by si radi svoje áno povedali v jeho priestoroch. Je vôbec sobáš v kaštieli povolený? Bližšie sme sa pozreli na súčasné možnosti snúbencov.

Pamätám si ešte na prvý rok svojho mandátu. Oslovila ma vtedy mama nevesty s prosbou o zosobášenie. Malo ísť o mladý pár, ktorý si prial mladšieho oddávajúceho z radu poslancov. S odstupom niekoľko rokov sa k téme sobášov dostávam opäť, teraz trochu z iného pohľadu.

Úvodom sa mi žiada napísať pár praktických informácií. Zo zákona môžu snúbenci uzavrieť manželstvo pred orgánom mesta (ktoré vedie matriku) alebo pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. V Malackách vykonáva civilné sobáše primátor mesta Jozef Ondrejka alebo poslanec poverený k tejto činnosti mestským zastupteľstvom. V súčasnosti sú na tento úkon poverení poslanci Jozef Bulla, Pavol Tedla a Jozef Mračna.

Asi prvým krokom snúbencov by bolo navštíviť matriku na mestskom úrade na Radlinského ulici, kde vybavia všetky potrebné záležitosti. Praktické informácie k sobášom a dokladom, ktoré musia predložiť, nájdu na webovej stránke mesta.

Výkon sobášu z hľadiska času a miesta

Civilné sobáše zabezpečuje mestský úrad.

Čas sobášu

Snúbenci si môžu zvoliť sobáš:

  • v určenom čase - piatok do 14.30 h, sobota od 13.00 h do 17.30 h
  • alebo mimo určeného času.

S výkonom sobášu sú spojené aj poplatky. Ak sa sobáš koná v určenom čase sobášov, sobáš je bez poplatku, ak je aspoň jeden snúbenec s trvalým pobytom v Malackách.

Ak sa sobáš koná v čase mimo určeného času sobášov (napríklad cez pracovný deň okrem piatka či v nedeľu), snúbenci uhradia poplatok 16,50 €.

Miesto sobášu

Mestské zastupiteľstvo určilo ako miesto výkonu sobášu obradnú miestnosť na Mierovom námestí (pri Inkubátore).

Snúbenci si však môžu zvoliť aj iné miesto, kde uzavrú svoje manželstvo. Treba však myslieť na to, že miesto by malo byť podľa zákona "vhodné na uzavretie manželstva". Prakticky tak môže matrikárka a sobášiaci prísť na sobáš, ktorý sa koná napríklad aj v záhrade rodinného domu.

V ostatnom období rastie záujem o uzavretie sobášu v Zámockom parku. Viem o pripravovanom sobáši aj na lúke pri zrekonštruovanej fontáne.

Za uzavretie manželstva mimo obradnej miestnosti zaplatia snúbenci poplatok 66 €.

FOTO - Sobášna sieň na Mierovom námestí

...hoci nevesty sú vždy krásne, vstup do sobášnej siene mnohých nenadchne.

Uzavretie sobášu v kaštieli?

V uplynom období sa obrátilo na mňa viacero snúbencov s otázkami, či je možné uzavrieť manželstvo aj v kaštieli.

Podľa môjho názoru áno. Nenašiel som žiadne nariadenie mesta či vnútorný pokyn, ktorý by to výslovne zakazoval. Treba si však uvedomiť dve veci. Vlastníkom kaštieľa je mesto Malacky, ktoré si môže určiť podmienky jeho užívania (v súčasnosti určené Prevádzkovým poriadkom v Malackom kaštieli). A aj to, že za obradnú miestnosť je určená sobášna miestnosť na Mierovom námestí.

V médiách, ale aj diskusiách na rôznych stránkach prebehla informácia, že areál kaštieľa nie je zabezpečený pred padnutím krytiny zo strechy či komínov. Preto sa obmedzili aj niektoré podujatia v nádvorí. Mesto Malacky ako vlastník však má otvorené zrekonštruované výstavné miestnosti v západnom krídle kaštieľa, čiže podľa môjho názoru, tento priestor je pre návštevníkov bezpečný, a zákaz sobášu v tomto priestore by nemal byť ako odôvodniteľný.

K druhému argumentu, a to že za obradnú miestnosť je určená sobášna miestnosť pri Inkubátore, je možné ponúknuť snúbencom protiargument. Je správne, ak matrikárky na mestskom úrade snúbencom odpovedajú, že výkon sobášu nie je povolený v kaštieli. Pretože z rozhodnutia poslancov je na sobáše určený iný, rovnako tak priestory kaštieľa nie sú prevádzkovým poriadkom určené na obrady. Myslím si však, že snúbenci by v takom prípade mohli doručiť na mestský úrad žiadosť o dočasné využitie a prenájom miestnosti kaštieľa (povaha odplatného nájmu).

V súčasnosti sa na určenie ceny prenájmu vzťahujú Zásady výberu vstupného a odplaty za sprievodcovské služby v areáli Malackého kaštieľa, ktoré sú vydávané mestským úradom.

Cenník prenájmu výstavnej siene
Pracovný deň - 1 hodina 30 €
Pracovný deň - 1 deň 210 €
Sobota, nedeľa - 1 hodina 37,50 €
Sobota, nedeľa - 1 deň 262,50 €

Podľa mojich informácií bol v kaštieli pred letom povolený sobáš cez prenájom miestnosti, čo potvrdzuje moje vyššie uvedené odporúčanie pre snúbencov. Treba ale podotknúť, že ide o výstavnú sieň, ktorá je na účely sobášov nezariadená (chýbajúce stoličky, štátny znak, obradný stôl...). V danom konkrétnom prípade realizovala prípravu miestnosti na sobáš externá agentúra mimo mesta. Dôležité je aj to, že išlo o malý sobáš a nekonala sa v miestnosti žiadna výstava.

Ako poslancovi, ale aj právnikovi by sa mi nezdalo správne, aby sa prípady posudzovali individuálne. Navyše už uskutočnený sobáš podľa mňa založil precedens vo využívaní priestoru kaštieľa pre sobáše. Myslím si, že ak snúbenci splnia podmienky prenájmu dané mestom ako vlastníkom, uzavretie sobášu v tejto výstavnej sále by nič nemalo brániť.

Zjednotenie výkladu

Keďže si však uvedomujem, že normy sa dajú rôzne vykladať, inicioval som komunikáciu s mestským úradom vo veci sobášov v kaštieli, aby žiadatelia dostali jednotný výklad a odporúčanie. Pevne verím, že sa nám podarí nájsť konsenzus pri využívaní výstavnej siene na účely obradu. Nie som si však v tejto chvíli istý, a je potrebné to ešte preskúmať, či by to nemohlo byť kvalifikované ako porušenie projektu Paltour, ak by sa prevádzkovým poriadkom rozšírili spôsoby využívania zrekonštruovaných priestorov.

Žiaľ, uvedomujem si, že v súčasnej dobe nie je možné poskytnúť na účely trvalej obradnej miestnosti v kaštieli vhodný zrekonštruovaný a bezpečný priestor. Preto je mojou snahou prijať aspoň jednotné pravidlá prenájmu výstavnej siene v kaštieli, ktorá by mohla byť v prevádzkovom poriadku uvedená v možnostiach prenájmu pre konanie sobášu. Tým by odpadli akékoľvek debaty a možné obavy z uprednostňovania známych.

Vzhľadom na to, že táto miestnosť nie je kapacitne určená na konanie podobných väčších podujatí, viem si predstaviť kapacitne sobáš obmedziť na 20 - 30 prítomných ľudí.

Výstavná sieň zrekonštruovaná v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Paltour

Rekonštrukcia reprezentačných priestorov

Vnímam podnety od obyvateľov k vytvoreniu reprezentačných priestorov pre veľké udalosti. Rovnako tak vnímam želanie na obradnú miestnosť v kaštieli. K tomu môžem uviesť, že nepoznám človeka, ktorý by si jednu peknú reprezentačnú sálu nevedel v kaštieli predstaviť. Je to otázka projektu a peňazí.

V roku 2008 sme v mestskom zastupiteľstve prerokovali projekt rekonštrukcie reprezentačných priestorov v kaštieli pre čerpanie peňazí z Nórskeho finančného mechanizmu. V rámci projektu sa navrhovali rekonštruovať priestory na 2. nadzemnom podlaží v juhozápadnej časti kaštieľa ako budúca sobášna a slávnostná sieň, rozptylový priestor, zázemie pre sobášňu sieň a matriku, reprezentačné priestory mesta, konferenčná miestnosť, 2 viacúčelové seminárne miestnosti, sociálne zariadenia a kuchynka. Projekt napokon úspešný nebol.

FOTO: V severozápadnom rohu kaštieľa sa nachádza aj zamurovaný oltár kaplnky vychádzajúci cez dve podlažia.

Fotenie v kaštieli

So sobášom sa úzko spája aj fotografovanie snúbencov. V tejto časti sú pravidlá už zjednotené a kaštieľ sa aj oficiálne na tieto účely poskytuje.

Príslušný formulár treba vypísať na recepcii mestského úradu (podateľňa), v ktorom uvediete termín a čas fotografovania. Mesto zabezpečí na danú hodinu otvorenie kaštieľa.

Za fotografovanie snúbenci zaplatia 18,75 €, ak sa fotenie uskutoční v priestoroch kaštieľa počas víkendu. V iný termín sa platí suma 15 €.

Zrekonštruovaná Pálfiovská izba, ktorá sa často využíva k fotografovaniupošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

14.09.2012 23:19:41 | susanne

Ta sobasna miestnost v meste je tak reprezentacna ze uz prezila tusim aj 2 svetovu vojnu nielen komunizmus. a to krasne okolie budovy. V Malackach neexistuje tusim nijaka budova alebo miestnost ktoru by som si zvolila. Hambila by som sa ukazat tie fotky zo sobasa. Kastiel by bola uzasna prilezitost pre malacky ale z vonku vyzera hrozne.

15.09.2012 07:17:21 | loly

Na FB malacky.sk : Ak použijete na rekonštrukciu peniaze z EÚ ako v tomto prípade, zarábať nemôžete niekoľko rokov.
- ako je to potom ?
- ktoré miestnosti alebo časti boli zrekonštruované za pomoci EÚ ? - a sú tým pádom komerčne nevyužitelné ??

https://www.facebook.com/malacky.sk/posts/143847989091159?notif_t=share_reply

18.09.2012 22:41:33 | J.Říha

Miestnosti v kaštieli sa prenajímajú už teraz. Takže neviem. Ja navrhujem, aby sa k výstavnej sieni dopísal do prevádzkového poriadku ako možnosť využitia aj sobáš. Obyvatelia by tak dostali jednoznačný výklad toho, či je alebo nie je umožnené organizovať sobáš aj v kaštieli.

Zdôrazňujem to, čo je napísané v článku. Tým sa nesnažím o to, aby bola v kaštieli zriadená obradná miestnosť. Ale ak chce nejaká nevesta obrad v kaštieli, plánujú so ženíchom menšiu svadbu do 20 ľudí, nevidím zmysel brániť v tom, aby si miestnosť riadne prenajali, a splnili svoje prianie.

Ale ako som písal v článku, možné úskalia súvisiace s podmienkami EÚ fondov treba preskúmať. O možnosti som diskutoval už aj s primátorom mesta.

22.09.2012 22:34:23 | malačanka

Súhlasím s poslancom Říhom, tá stará socialistická sobášna miestnosť je maličká, je dobrá akurát na maličké svadby, s pár hosťami, to nie je miestnosť na veľké svadby so 100 hosťami. Keď sa v nej niekto ešte sobáši, tak jedine rozvedení ľudia, ktorí sa znova berú a po druhý alebo tretí krát - na sobáši majú už iba zopár hostí. Ten vchod je tiež otrasný, keď sa tam majú vonku mladomanželia fotiť, stará fasáda súdu z jednej strany a nabielená stena pri vchode z druhej strany. Navyše je tam stále tieň pred budovou. Všetci mladí, čo majú svadbu po prví krát sa sobášia radšej v kostole alebo niekde inde...Mesto by malo nájsť aj iný priestor na sobáše, napríklad kaštieľ, aby si mladomanželia mohli vybrať. Veď už teraz v polke septembra bola jedna svadba na lúke pri kaštieli, mali tam altánok postavený a sobášili sa pod holým nebom pri kaštieli...