Ľudia pre Malacky » Staňte sa členom mestskej komisie

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Staňte sa členom mestskej komisie

Poslanci rozhodli na ustanovujúcom zasadnutí aj o tom, že komisie mestského zastupiteľstva sa otvoria občanom. Mestský úrad je povinný zverejniť oznam s ponukou účasti v komisii. Kto má záujem pôsobiť ako člen v niektorej z mestských komisií, môže sa obrátiť priamo na predsedu komisie do 15. januára. Ten posúdi odbornosť, záujem a skúsenosti uchádzačov o členstvo v komisii.

Komisie mestského zastupiteľstva sú dôležité poradné orgány poslancov. Môžu byť aj iniciatívnymi orgánmi, ktoré navrhujú mestskému zastupiteľstvu prijať príslušný návrh či zámer. Sú zložené z poslancov a ďalších osôb. Zloženie komisií potvrdia voľbou poslanci v januári 2011. Členom komisií patrí za ich členstvo a činnosť odmena, ktorá sa uhrádza mestom podľa odmeňovacieho poriadku.

Prácu komisie riadi a organizuje predseda komisie. Predseda komisie zastupuje komisiu navonok a prezentuje v zásadných smeroch stanovisko komisie priamo na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Komisie sa vyjadrujú k materiálom, ktoré sa zväčša týkajú úloh, ktoré im vymedzilo mestské zastupiteľstvo. Komisie však môžu rokovať v špecifických prípadoch nezávisle na zasadnutí mestského zastupiteľstva, pripravovať návrhy podľa vlastného programu alebo plniť úlohy, ktoré im uloží v jednotlivých prípadoch mestské zastupiteľstvo.

 

Poslanci za ĽPM predsedami 4 komisií

Občania so záujmom o členstvo v niektorej z týchto štyroch komisií sa môžu už teraz prihlásiť telefonicky alebo e-mailom priamo predsedovi príslušnej komisie. Predsedovia týchto komisií poskytli pre LPM.sk požiadavky na členstvo. Komisia môže mať podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva maximálne 9 členov vrátane predsedu a podpredsedu. Komisie sa dopĺňajú o približne 6-7 členov zo strany občanov. Trvalý pobyt nie je rozhodujúci.

 

Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport

Komisia sa bude zaoberať najmä:

 • stratégiou a koncepciou školskej a záujmovej politiky,
 • správami o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti,
 • podmienkami rozvoja športových a iných klubov a občianskych združení
 • nástrojmi rozvoja voľného času.

Koho hľadáme?

 • V prvom rade človeka ochotného pracovať v oblasti školstva, mládeže a športu
 • Aktívni rodičia, ktorí majú deti v materskej škole
 • Športovec, tréner alebo funkcionár v niektorom z malackých športových klubov
 • Pedagóg z malackej školy alebo inej školskej a vzdelávacej inštitúcie

Predseda komisie: RNDr. Pavol Tedla

Kontakt: tel. 0905 860 096, e-mail:

 

Komisia pre správu majetku a legislatívu

Komisiu sa bude zaoberať najmä:

 • pravidlami prevodov nehnuteľností;
 • zásadami finančného hospodárenia a hospodárenia s majetkom mesta;
 • správou majetku mesta;
 • pravidlami verejného obstarávania a uzatvárania zmlúv;
 • návrhmi všeobecne záväzných nariadení;
 • správami o právnych sporoch mesta;
 • rokovacím poriadkom, štatútom mesta a poriadkom odmeňovania poslancov;

Koho hľadáme?

 • Ľudí s právnym či ekonomickým vzdelaním
 • Ľudí so znalosťami a skúsenosťami s účtovníctvom alebo správou majetku
 • Ľudí so znalosťami a skúsenosťami s verejným obstarávaním, držitelia osvedčenia
 • Ľudí, ktorí sa venujú oceňovaniu nehnuteľností a príprave znaleckých posudkov
 • Vítaná je znalosť a základná orientácia v oblasti samosprávy, rozpočtových a príspevkových organizácií
 • Prihliadať budeme aj na zastúpenie jednotlivých obvodov

Predseda komisie: Mgr. Juraj Říha

Kontakt: tel. 0904 454 050, e-mail:

 

Komisia pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie

Komisia sa bude zaoberať najmä:

 • stratégiou rozvoja mesta;
 • programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta;
 • zmenami a doplnkami územného plánu mesta;
 • podmienkami regulácie výstavby;
 • opatreniami dopravnej a parkovacej politiky;
 • plánom rekonštrukcií ciest a chodníkov;
 • ochranou životného prostredia a politikou odpadového hospodárstva;
 • projektmi s účasťou mesta;

Koho hľadáme?

 • Rozhľadených ľudí so vzdelaním a praxou v niektorej z nasledovných oblastí: urbanizmus, architektúra, stavebníctvo, doprava, životné prostredie, ktorí majú pozitívny vzťah k mestu. 
 • V prípade záujmu o prácu v komisii zasielajte krátky profesný životopis na doleuvedenú e-mailovú adresu.

Predseda komisie: Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Kontakt: tel. 0908 453 387, e-mail:

 

Komisia pre kultúru a cestovný ruch

Komisia sa bude zaoberať najmä:

 • cezhraničnou spoluprácou a zahraničnými vzťahmi mesta,
 • rozvojom cestovného ruchu;
 • zámerom využitia kaštieľa;
 • správami o príprave kultúrno-spoločenských podujatí mesta;

Koho hľadáme?

 • Ľudí s prehľadom či praxou v kultúre
 • Ľudí so skúsenosťami a nápadmi pre rozvoj cestovného ruchu v našom meste
 • Ľudí so záujmom o históriu a využívanie kaštieľa

Predseda komisie: Mgr. Katarína Trenčanská

Kontakt: e-mail:Ďalšie komisie mestského zastupiteľstva

Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo

Komisia sa bude zaoberať najmä plnením opatrení Komunitného plánu sociálnych služieb; opatreniami sociálnej pomoci; podnetmi a správami o činnosti zdravotníckych zariadení;

Predseda komisie: MUDr. Miroslav Fruš

Kontakt: tel. 0903 464 829

 

Komisia pre financie a rozpočet

Komisia sa bude zaoberať najmä rozpočtom mesta; rozpočtami príspevkových a rozpočtových organizácií; stanoviskami hlavného kontrolóra k návrhom rozpočtu; správami o čerpaní rozpočtu; záverečným účtom mesta; úverovou a investičnou politikou; opatreniami na výber nájomného, daní a poplatkov; správami o hospodárení organizácií mesta; politikou v oblasti miestnych daní a poplatkov; dotáciami na prevádzku a mzdy pre školské a iné zariadenia mesta; čerpaním nenávratnej finančnej pomoci;

Predseda komisie: Ing. Vladimír Moravčík, CSc.

Kontakt: tel. 0905 628 850

 

Komisia pre ochranu verejného poriadku

Komisia sa bude zaoberať najmä opatreniami ochrany verejného poriadku; odporúčaniami pre riešenie susedských sporov; opatreniami na úseku prevencie kriminality; správami o činnosti mestskej polície;

Predseda komisie: Ing. Jozef Halcin

Kontakt: tel. 0905 534 081pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

31.12.2010 12:53:40 | názor

ešte ste zabudli na komisiu pre ochranu verejného záujmu, predsedom ktorej je p. Jozef Bulla

31.12.2010 18:23:49 | Gabriela Janíková

na túto komisiu sme nezabudli, jej členmi sú však na základe článku 7,odsek 5, písm.a Ústavného zákona č.357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov iba poslanci mestského zastupiteľstva.

31.12.2010 19:29:24 | Vojto

Ako tak pozerám na počet komisií a počet ich členov, čakajú nás svetlé zajtrajšky. Už sa nemôžem dočkať.

01.01.2011 00:48:10 | Zuzana Petrasova

Prajem vsetkym Malacanom stastny Novy rok! Poslancom za LPM a aj celemu mestskemu zastupitelstvu len tie najlepsie rozhodnutia,vela rozvahy a dobrych uspechov pri naplnani vasho volebneho programu :-)

03.01.2011 10:28:52 | názor

vďaka za vysvetlenie

03.01.2011 12:27:50 | ...

Rekacia Ondrejku na uznesenia z 1. MsZ: http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=2466

03.01.2011 13:57:58 | Nada Hrdlovičová

K oznamu na www.malacky.sk vo veci pozastavenia výkonu uznesení MsZ primátorom:

Otázka: Primátor využili svoje právo.....Nemali by však byť ten spomínaný zákon, a tie uvádzané nevýhodnosti v pozastavení výkonu uznesení aj konkretizované a jednotlivo zdôvodnené? Alebo sa jedná len o obvyklú nedôslednosť materiálov vychádzajúcich z Mestského úradu?
Alebo snáď v tomto pozastavení výkonu rozhodnutia ide ešte o niečo viac ???????

03.01.2011 14:00:49 | Nada Hrdlovičová

Z www.malacky.sk , citujem:
" Nie všetkým návrhom, na ktorých sa poslanci na decembrovom ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva uzniesli, dal primátor mesta Jozef Ondrejka zelenú. Primátor vetoval uznesenie, podľa ktorého by mali vzniknúť nové komisie mestského zastupiteľstva – komisia pre vzdelávanie, mládež a šport; pre kultúru a cestovný ruch; pre sociálne veci a zdravotníctvo; pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie; pre financie a rozpočet; pre správu majetku a legislatívu; pre ochranu verejného poriadku; pre ochranu verejného záujmu. Pozastavený je tak aj výkon uznesení, ktoré určujú predsedov týchto komisií.

Primátorov podpis chýba tiež pod uznesením, zvyšujúcim počet členov komisií a ich rozšírenie o občanov – neposlancov, a pod uznesením, podľa ktorého by mali byť poslancom v elektronickej forme doručené základné dokumenty mesta. Pozastavené je tiež uznesenie, ktorým MsZ ukladá mestskému úradu vypracovať správu o riešení nedostatku miest v materskej škole. Dôvodmi, pre ktoré J. Ondrejka výkon spomínaných uznesení pozastavil, je podľa jeho slov fakt, že odporujú zákonu alebo sú pre mesto Malacky zjavne nevýhodné. \"
koniec citácie

03.01.2011 20:10:58 | Lucia Hrinova

Dobry den
chcela by som sa spytat ci sa moze o miesto v niektorej z komisii uchadzat aj studentka VS s odborom verejna sprava. (som v 4 .rocniku)

Dakujem.

03.01.2011 23:13:25 | Marián Andil

Lucia môžete sa uchádzať o členstvo v komisii. Výber členov vyplýva z uznesení MsZ a zo štatútu mesta Malacky. Ak bude opätovne schválený návrh uznesenia MsZ zo dňa 20.12.2010, ktorý p. Ondrejka nepodpísal, potom návrh zloženia komisie urobí predseda komisie a bude ho schvaľovať zastupiteľstvo. Treba sledovať dianie, musí sa o tom teraz ešte raz rokovať. Ak máte o prácu v niektorej z nich záujem, dajte vedieť o sebe navrhovanému predsedovi...
V minulosti zloženie komisií navrhoval primátor a členov komisií (neposlancov) navrhovali aj politické strany a počet členov bol nižší než navrhujeme teraz.
Príloha ku komentáru:

Štatút mesta Malacky
§ 20
Komisie mestského zastupiteľstva
(1) Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb.
(2) Členov komisie volí mestské zastupiteľstvo z poslancov a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie.
(3) ....
....
Text uznesenia MsZ z 20.12.2010:
Mestské zastupiteľstvo:
....
3. ukladá predsedom komisií mestského zastupiteľstva

a) predložiť na nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva k voľbe zoznam členov komisií vrátane podpredsedov komisií tak, aby bol počet členov komisie vrátane predsedu a podpredsedu maximálne 9,

b) umožniť účasť v komisiách obyvateľom mesta na základe verejného oznamu s ponukou účasti v komisiách, za tým účelom posúdiť ich odbornosť, záujem a skúsenosti, a vybrať vhodných uchádzačov o členstvo, to neplatí pre Komisiu pre ochranu verejného záujmu,

4. ukladá mestskému úradu:
...
b) zverejniť bezodkladne na dostupných miestach v meste zoznam komisií, ich predsedov a kontakty na nich, vrátane oznamu o možnosti uchádzať sa o členstvo v komisiách zo strany obyvateľov mesta s prihliadnutím na ich odbornosť a skúsenosti, pričom obyvatelia mesta môžu záujem o členstvo prejaviť priamo predsedovi komisie do termínu 15.1.2011.
...