Ľudia pre Malacky » Spriehľadňujeme pravidlá pre poskytovanie dotácií

Krátke správy

22.06.2020
Výstavba novej telocvične v areáli Základnej školy Dr. J. Dérera sa blíži ku koncu. Vedenie mesta by ju malo odovzdať škole do užívania v utorok 30. júna.

18.02.2020
Po viac ako dvoch rokoch verejného obstarávania je víťazom na modernizáciu železničného koridoru taliansko-slovenské združenie spoločností ICM S. p. A., Vicenza (vedúci člen) a Váhostav - SK, a. s., Bratislava, za takmer 275 mil. eur bez DPH. Pôjde o obrovskú stavbu. Budú sa vymieňať kolajiská, budovať podjazdy, odhlučnenie trate a v Malackách aj nové nástupištia s podchodmi.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

názor13.07.2020
1. mája sa má zjednosmerniť

nobody09.07.2020
1. mája sa má zjednosmerniť

P. Š.08.07.2020
1. mája sa má zjednosmerniť

marian18.05.2020
Plot je konečne preč, vzniká park

lebo16.05.2020
V centre meste vyrastie obchodné...

preto16.05.2020
V centre meste vyrastie obchodné...

Jana15.05.2020
Plot je konečne preč, vzniká park

preto14.05.2020
V centre meste vyrastie obchodné...

Príspevky z fóra

Iva26.05.2020

matej24.04.2020

matej24.04.2020

Edo24.04.2020

matej22.04.2020


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Spriehľadňujeme pravidlá pre poskytovanie dotácií

Jedným z verejných záväzkov občianskej iniciatívy Ľudia pre Malacky bolo prijať nové pravidlá pre poskytovanie dotácií. Nielen ako poslanec, ale aj ako člen ĽPM, predkladám nový návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta, v ktorom máme úprimný záujem nastaviť kontrolné pravidlá.

V júni tohto roku schválilo mestské zastupiteľstvo 1. východiskový dokument pre posilnenie transparentnosti a otvorenosti Malaciek (materiál č. Z 105/2011). Náš cieľ je jasný - posilniť naše mesto tak, aby dobre obstálo v najbližšom hodnotení. V rámci prvého kola pripravovaných materiálov sa mal prijať nový rokovací poriadok, nové zásady hospodárenia s majetkom mesta a nakoniec ako tretí, nové nariadenie o dotáciách. Prvý balík má za cieľ spriehľadniť pravidlá, cieľom druhého balíka bude šetrenie (plán je prijať zmeny v prvej polovici 2012).

Rokovací poriadok poslanci schválili v septembri, jeho prínosy a zmeny predstavím v decembri spolu s vyhodnotením dosiahnutých zmien. Nariadenie o dotáciách predkladáme s Ing. Ladislavom Adamovičom (vedúci oddelenia ekonomiky) poslancom na prerokovanie 10. novembra.

Máme šancu posilniť otvorenosť a transparentnosť mesta

Transparentnosť je pojem, ktorý mnohí z nás používajú v slovníku. Stáva sa trendom v slovenských mestách a obciach. Súvisí nielen s úsporou peňazí, ale aj so zvýšením dôvery... čítaj celý článok

Kritériá pre športové kluby už záväzné a kontrolovateľné

Návrh nariadenia upravuje poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta. Medzi najväčšou skupinou žiadateľov sú občianske združenia a športové kluby. Najpodstatnejšia zmena sa týka športových klubov, keďže návrh zakotvuje kritériá pre prideľovanie dotácií na ich činnosť. Doteraz sa komisia, ktorá pripravovala odporúčanie pre schválenie dotácií, riadila vnútornými pravidlami. Len v tomto roku rozhodovala o balíku asi 60 – tisíc eur bez jasných pravidiel, ktoré by boli kontrolovateľné verejnosťou.

Požiadavka na nové kritériá vzišla aj z radov samotných športovcov v meste, ktorí dlhodobo poukazujú na systém financovania malackého športu. Noví členovia Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport sa pod vedením poslanca Pavla Tedlu zhostili problematiky športu zodpovedne a zorganizovali pred letom sériu stretnutí so zástupcami všetkých športových klubov. Náš zámer pripraviť a zakotviť nové kritériá do nariadenia sme športovým klubom včas oznámili a oni sa s myšlienkou stotožnili.

Kritériá boli spracované členmi komisie a  verejnosti predstavené samotným predsedom komisie v septembri. Na najbližšom zastupiteľstve majú byť schválené ako súčasť všeobecne záväzného nariadenia. Všetky kritériá sú bodované, merateľné a dajú  spätne kontrolovať.

Konflikt záujmu a zaplátanie únikovej diery

Pri presadzovaní tohto nariadenia je podstatné spomenúť ďalšie dve zmeny.

Prvou je zverejňovanie zápisníc a zoznamu schválených dotácií nielen mestským zastupiteľstvom, ale aj primátorom mesta. Navrhujeme tiež zverejňovať zoznamy neúspešných žiadateľov, čo môže priniesť spätnú kontrolu.

V  druhej zmene navrhujeme prvýkrát zadefinovať konflikt záujmu členov komisií, ktorí rozhodujú o pridelení dotácie.

Tieto návrhy sú vysoko hodnotené prvky transparentnosti a otvorenosti systémov poskytovania dotácií.

Niektoré zmeny uvádzam v stručnosti napríklad to, že sa:

  • zakotvuje možnosť poskytovať mimoriadnu dotáciu; ide o prípade organizácie nejakej nepredvídateľnej aktivity či podujatia nad rámec dotácií na bežnú činnosť,
  • posúva termín na predkladanie žiadostí športovými klubmi na 31. január; čo športovým klubom výrazne uľahčí podávanie žiadostí, mnoho z nich má ešte v januári výročné schôdze, čiže si môžu skompletizovať všetky podklady, aby boli úspešnejší v čerpaní,
  • konkrétne vymedzuje, čo sa nepokladá za oprávnený výdavok z dotácie; čo uľahčí mestskému úradu a hlavnému kontrolórovi spätnú kontrolu,
  • vytvorí právne prostredie na to, aby sa mohli poskytovať granty na rôznorodé projekty; v súčasnosti pokrýva poskytovanie grantov mestská nadácia Pro Malacky,
  • zavádzajú sankcie pre tých, ktorí porušia dohodnutý účel dotácie, prípadne uviedli nepravdivé údaje, aby boli úspešní v čerpaní; v takom prípade sa dotknutý žiadateľ uberie o možnosť, aby mu bola v nasledujúcom roku poskytnutá dotácia.

Našou snahou je, aby peniaze určené na činnosť športových klubov, zostávali v systéme. Doteraz bolo nepísaným pravidlom, že sa časť schválenej sumy odkladala z komisie pre primátora mesta, ktorý ich následne prideľoval individuálnym žiadateľom.

Rešpektujeme toto zvykové pravidlo a riadne ho zakotvujeme ako rezervu primátora mesta v rozsahu 20 percent schváleného objemu peňazí, určené na dotácie športovým klubom. A k tomu sa navyše ešte pokúsime presadiť to, aby sa nevyčerpané peniaze z tejto rezervy vrátili späť do systému. Navrhujeme, aby sa o nevyčerpanú časť navýšil objem pre dotácie v nasledujúcom rozpočtovom roku.

Kritériá pre občianske združenia o rok

Budeme radi, ak sa nám podarí presadiť vyššie predstavené zmeny. Aj ja osobne budem spokojný s výrazným posunom vpred, ak zakotvíme riadne kritériá pre športové kluby. Mojím osobným záväzkom však zostáva, že po roku platnosti tohto nového nariadenia, predstavíme verejnosti aj nové kritériá pre poskytovanie dotácií občianskym združeniam. Začali sme športovými klubmi, keďže objem peňazí prevyšuje desaťnásobok sumy pre občianske združenia.

Ak budú prijaté pravidlá, môžeme otvoriť diskusiu o optimálnom financovaní. Návrh rozpočtu počíta so sumou na rok 2012 v objeme 80 800 eur, čo predstavuje takmer 10 percentný nárast oproti roku 2011. Nie je to veľa, ale v krízovom roku dobrý výsledok.
pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

03.11.2011 23:36:37 | bednar miro

Fajn navrhy.. zeby novy Juraj Miklos Riha? A preco by mal dostat primator rezervu bez kriterii? Sportovym klubom treba pridat viac ako 10 percent...