Ľudia pre Malacky » Skvalitniť verejné politiky môžete aj vy, vyjadrite sa na stretnutí

Krátke správy

18.02.2020
Po viac ako dvoch rokoch verejného obstarávania je víťazom na modernizáciu železničného koridoru taliansko-slovenské združenie spoločností ICM S. p. A., Vicenza (vedúci člen) a Váhostav - SK, a. s., Bratislava, za takmer 275 mil. eur bez DPH. Pôjde o obrovskú stavbu. Budú sa vymieňať kolajiská, budovať podjazdy, odhlučnenie trate a v Malackách aj nové nástupištia s podchodmi.

15.12.2019
Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet mesta na rok 2020 jednohlasne. Mesto bude hospodáriť s rozpočtom 23 175 267 €, z čoho vyše 6 miliónov eur bude použitých na kapitálové investície. Stavať sa mimo iného budú aj cyklotrasy, dobuduje sa nová telocvičňa v ZŠ Dr. J. Dérera, kde sa zrekonštruuje aj kuchyňa. Stavať sa budú detské jasle či nové osvetlenie Radlinského ulice a Záhoráckej ulice pred základnou školou, v ktorej sa budú modernizovať odborné učebne.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

marian18.05.2020
Plot je konečne preč, vzniká park

lebo16.05.2020
V centre meste vyrastie obchodné...

preto16.05.2020
V centre meste vyrastie obchodné...

Jana15.05.2020
Plot je konečne preč, vzniká park

preto14.05.2020
V centre meste vyrastie obchodné...

Marcel24.04.2020
Na Rádku možno vznikne nová škola

Jano13.03.2020
Od decembra platia nové pravidlá...

Ela05.03.2020
Od decembra platia nové pravidlá...

Príspevky z fóra

Iva26.05.2020

matej24.04.2020

matej24.04.2020

Edo24.04.2020

matej22.04.2020


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Skvalitniť verejné politiky môžete aj vy, vyjadrite sa na stretnutí

V stredu 22. mája sa v Malackách o 14.00, 16.00 a 18.00 h uskutoční stretnutie pre fokusové skupiny, ktoré realizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“. Hlavným cieľom národného projektu je kvalitnejšia tvorba verejných politík pomocou získavania relevantných dát a informácií o celej občianskej spoločnosti.

Predmetom rozhovorov počas fokusovej skupiny bude občianska angažovanosť a hodnotenie stavu spoločnosti na Slovensku (aktuálny stav, problémy a očakávania do budúcnosti). Fokusové skupiny budú moderovať Michal Vašečka, Viera Žúborová, Katarína Čavojská a Elena Gallová Kriglerová. Výstupom série fokusových skupín, resp. výstupom projektu bude analýza socioekonomického prínosu neziskového sektora a trendy rozvoja občianskej spoločnosti.

Pri prihlasovaní do fokusovej skupiny je potrebné zaradiť sa do jednej z nasledujúcich skupín:

Formálne organizácie – zástupcovia/zástupkyne a členovia/členky mimovládnych neziskových organizácií, vrátane dobrovoľníkov/dobrovoľníčok (mimovládnymi neziskovými organizáciami sú a) nadácie b) neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby c) neinvestičné fondy d) občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov e) organizácie s medzinárodným prvkom),


Neformálne organizácie – účastníci/ účastníčky online-virtuálnej komunity (napr. blogeri/ blogerky, influenceri/influencerky), členovia/členky dobrovoľníckych skupín, svojpomocných skupín, neregistrovaných iniciatív a neformálnych združení, proti-systémových združení, neregistrovaných náboženských skupín, sociálni inovátori/ sociálne inovátorky / intelektuáli / intelektuálky, aktívni občania /aktívne občianky (ktorí / ktoré sa nejakým spôsobom angažujú napr. vo svojom meste/v obci) ,


Občan / Občianka – občan / občianka SR nad 18 rokov, ktorý/ktorá sa nijakým spôsobom neangažuje (nie je členom ani členkou žiadnej organizácie, platformy, nie je dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou, atď.).

S formálnymi organizáciami sa zástupcovia úradu stretnú o 14.00 h, druhou skupinou o 16.00 h a s občanmi o 18.00 h. 

Do fokusovej skupiny sa môžete prihlásiť vyplnením registračného formulára. Pozvánka s presným časom a miestom konania fokusovej skupiny vám bude doručená prostredníctvom emailu.

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na Martina Mňahončáka.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku