Ľudia pre Malacky » Rekonštrukcia Písnikov začne na prelome mesiacov

Krátke správy

28.11.2018
Získajte dotáciu z rozpočtu mesta! Komisia pre kultúru a cestovný ruch pri MsZ vyzýva všetky aktívne občianske združenia, neziskové organizácie, združenia pri školách, škôlkach či iné inštitúcie s dobrými nápadmi, aby si podali žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Malacky na rok 2019. Príspevok môžu dostať na pravidelné aktivity, usporiadanie podujatí, edičnú činnosť a pod. Formulár na žiadosť nájdete na webe mesta www.malacky.sk, časť MESTO – DOTÁCIE A GRANTY. Žiadosti treba podať do 30. novembra 2018.

10.11.2018
Podľa našich informácií sú už istí poslanci v 1., 2. a 6. obvode, v tomto poradi 1. Jozef Mračna, 2. Ladislav Čas a 3. Štefan Hronček. V 2. obvode zviťazil Marián Haramia, druhá Lucia Vidanová a tretí Daniel Masarovič. V 6. obvode vyhral Milan Ondrovič pred Richardom Hájkom, tretí skončil Marián Andil.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

Jozef11.12.2018
V centre meste vyrastie obchodné...

Miloš09.12.2018
Mesto dokončilo obnovu interiéru...

občan07.12.2018
Mesto dokončilo obnovu interiéru...

Janečková03.12.2018
Areál na Hlbokej by sa mal postupne...

nobody01.12.2018
Spustila sa príprava na výstavbu...

občan27.11.2018
Mesto dokončilo obnovu interiéru...

m27.11.2018
Spustila sa príprava na výstavbu...

Dano26.11.2018
Spustila sa príprava na výstavbu...

Príspevky z fóra

TEKOS01.10.2018

Blanka26.09.2018

Dušan27.08.2018

Dana26.06.2018

Pavol20.06.2018


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Rekonštrukcia Písnikov začne na prelome mesiacov

Mestský úrad na druhý raz obstaral dodávateľa kompletnej rekonštrukcie ulice Písniky na Rádku. Podľa poslanca za tento mestský obvod Richarda Hájka sa budú v rámci rekonštrukcie nielen osádzať nové obrubníky po celej dĺžke ulice s novým asfaltovým povrchom, ale dláždiť aj všetky vjazdy do dvorov.

Na Rádku sa bude pokračovať v stavebných prácach. Po obnove Rakárenskej ulice ku škôlke a Lesnej ulice sú pripravené k rekonštrukcii aj Písniky. Ide o dlhú ulicu s vnútorným štvorcovým parkom v strede, ktorá spája Ulicu Duklianskych hrdinov a Hlbokú ulicu. Súčasťou prác je osadenie nových obrubníkov po celej dĺžke ulice, obnova asfaltového koberca, položenie nových zámkových dlažieb a vjazdov do dvorov rodinných domov. Na ulici sa obnoví vodorovné značenie a tiež zastávka autobusov.

Na rekonštrukciu Písnikov bude nadväzovať rekonštrukcia Hlbokej ulice.

Mestskému úradu sa podarilo obstarať dodávateľa stavebných prác až na druhý pokus. Na stavebnom trhu v súčasnosti pretrváva veľký stavebný rozmach, čo sťažuje situáciu obciam a mestám naprieč celým Slovenskom. Ako uvádza sám viceprimátor mesta Milan Ondrovič: "Nie je za súčasnej situácie ľahké nájsť dodávateľa, ktorý odovzdá dielo bez vady. Stretávame sa na viacerých stavbách s takými vadami, že stavby musíme až odmietnuť prevziať. Dúfam, že táto stavba prebehne s čo najmenšími problémami." Spolu s touto stavbou bude zrekonštruovaná aj časť chodníka na Duklianskych hrdinov od Písnikov po diaľnicu.

Stavebné práce by sa mali začať na prelome septembra a októbra. Trvať by mali mesiac. Mestský úrad prosí obyvateľov o trpezlivosť a pochopenie pri dočasnom obmedzení. "Obyvatelia na Rádku boli dlhoročne odsúvaní na okraj. Som rád, že sa nám darí postupne obnovovať kompletné ulice. Je to určite systematickejšie a trvácnejšie ako plátať diery. Pokúsime sa ešte nájsť spôsob a finančné krytie, aby sme mohli po skončení prác vyasfaltovať aj Hlbokú ulicu po zberný dvor, ktorú používajú obyvatelia celých Malaciek," hovorí poslanec za tento mestský obvod Richard Hájek.


Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku