Ľudia pre Malacky » Prokop, Reháková, Ondrejka. Spája ich Shell bez územného plánu?

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Prokop, Reháková, Ondrejka. Spája ich Shell bez územného plánu?

Ak mi niekto napíše meno zamestnanca mestského úradu, ktorý bol vyhodený pre svoje pochybenia, asi má u mňa fľašu. Pre mňa nič iné len trpká skúsenosť z Malaciek. Nedivme sa potom, že občania mávnu rukami a povedia, že to tu nemá význam. Niektorí sú tu jednoducho rovní, iní rovnejší. A to nehovorím o povesti stavebného úradu. To je kapitola sama o sebe.

Je zaujímavé počúvať názory Malačanov na prácu stavebného úradu. O to viac, keď dostanete občas do schránky anonymný list opisujúci väzby a dianie. Dovolím si zacitovať časť z jedného listu, ktorý som si našiel v schránke. Myslím, že tie slová budú hovoriť za všetko a za mnohých Malačanov. Týkali sa skúseností so stavebným úradom: "Všetci tí ľudia, ktorí chcú stavať a budovať v Malackách, musia chcú nechcú navštíviť stavebný úrad. A tu je problém, na ktorý chceme upozorniť. Pri vybavovaní nás defakto núti dávať úplatky, aj keď o ne osobne nežiada. Veci vybavuje tak, že to nejde, chýbajú nám ešte doklady a pod. Ak by sme požiadali o skoršie vybavenie, vždy si nájde dôvod ako sa to nedá.... Za primátorom sme nešli. A netrúfli sme si primátorovi povedať pravdu, pretože stavebný úrad budeme bohužiaľ potrebovať a potom by sa nám to vypomstilo. Takže sme to nechali tak." Toľko citácia z jedného listu. Tých sa mi za pár rokov poslancovania nazbieralo viac.

K tomu sa skúste občas porozprávať s miestnymi podnikateľmi, ktorí dochádzajú do styku s mestským úradom. Česť výnimkám svedomitých úradníkov, ktorí pochopili, že pracujú vo verejnom záujme a robia tomuto mestu dobré meno. Takým treba vytvárať podmienky k práci, motivovať a spolupracovať s nimi. Ale čo si myslieť o tom, keď vám začnú podnikatelia hovoriť o prekážkach, s ktorými sa stretávajú na malackom úrade. Poukazujú na príklady z iných miest, kde si podnikateľov podľa nich vážia inak. V Malackách majú pocit, že im polená pod nohy kladie aj stavebný úrad. A pritom rozvoj mesta stojí práve na aktivitách aj miestnych podnikateľov.

Prečo som vlastne začal stavebným úradom? Udalosti posledných týždňov ukazujú, že stavebný úrad je kľúčový v hierarchii mocenských skupín, ktoré sa v Malackách vytvorili v minulosti. Dosaďte si do všeobecnej rovnice post vedúceho stavebného úradu, obsaďte k tomu post prednostu úradu životného prostredia. Získajte napojenie na stavebnú firmu. Udržiavajte spojenie s projektantom posúvajúcim pečiatky na projekty. Výsledkom môže byť biznis. Obrovský biznis. Píšem to vo všeobecnej rovine. Ale len tak náhodou, spomína si ešte niekto na kauzu utajenej vakcinárne v Malackách? Táto kauza už zapadla prachom. Neprípomína vám to takúto biznis schému?

Názory mohli byť v tom čase rôzne, ale hlavné a zodpovedné osoby sa dodnes usmievajú. Pritom nemajú mať prečo. Krajský stavebný úrad v tom čase zrušil rozhodnutie stavebného úradu pod vedením Dušana Prokopa pre jeho nezákonnosť. Opakujem, pre nezákonnosť. Stále pátram po tom, prečo teda majú niektorí ľudia úsmev na tvári, veď to je ich vizitka.

Povesť vedúceho stavebného úradu a vedúceho oddelenia sa po kauze nezákonnej výstavby vakcinárne otriasla v základoch pri ďalšom probléme, nedávno medializovanom prípade podvrhu zmien územného plánu mesta. Výsledkom bolo, že podvrh sme zastavili, urobili výmenu v komisii pre územný rozvoj, postu vedúceho oddelenia na mestskom úrade sa vzdal Dušan Prokop. Prešiel odvtedy týždeň? Dva? Aký je teda výsledok? Dušan Prokop sa vrátil na mestský úrad pracujúc pre mesto externe na dohodu. Bude najnovšie dohliadať na projekt odkanalizovania. To už potom skutočne neviem, prečo mesto platí pri projekte odkanalizovania vlastných interných projektových manažérov, platí externý stavebný dozor, platí externý autorský dozor. Mne je jasné, že figúrku s dostatočným vplyvom na dianie máme späť.

A aby bol obraz dokonalý, dočasným vedením oddelenia je poverená bývalá pravá ruka Dušana Prokopa, Anna Ševerová. Súbežne primátor vyhlási výberové konanie na miesto vedúceho oddelenia. Medzi kľúčové podmienky určí vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Nepotrebuje snáď upresniť so stavebným, technickým zameraním? Veď ide o vedúceho stavebného úradu. Nie nie, v tomto prípade nie je treba, to v oznámení nenájdete, pretože kandidát stavbár nie je. Dôvod prečo asi tušíme všetci. Svoj tip na víťaza som už vyriekol.

Kruh sa nám tak opäť uzavrie. Bývalá jednotka sa stane dvojkou, bývalá dvojka sa stane jednotkou. Biznis môže pokračovať ďalej v starých koľajách, iba sa zmenia figúrky. Mňa len udivuje, že si niektorí snáď myslia, že sme hlupáci. Prípadne že všetci Malačania sú hlupáci.

Preto som sa v úvode pýtal, či mi vie niekto napísať meno jednej osoby, ktorá odišla z mestského úradu po zistení vážnych pochybení. Ja si na to jedno meno nespomínam. Len čo som poslancom si v rýchlosti premietam, že po vážnych problémoch pri výstavbe bytových domov pri Jánošíkovej ulici skončila na vedúcom poste Eva Sokolová (na úrade pracuje ďalej), tiež Gabriela Reháková (odišla sama, po čase sa vrátila a pracuje na čiastočný úväzok, popri uzavrela ešte zmluvu o dielo s odmenou vyše 5 tisíc € na obstaranie zmien územného plánu mesta). Věroslav Orgoň, ktorý sa priznal, že podpisoval stavebný denník v rozpore so skutočným stavom, pracuje na úrade ďalej. Dakedy sme odhalili problémy pri vyplácaní dotácií na činnosť jednej školskej jedálne, zodpovednou bola Anežka Kujanová. Dnes pracuje na úrade ďalej. Takto by som mohol pokračovať ďalej. Výsledok je vždy rovnaký.

V normálnom meste by tieto osoby už mali dávno zbalené a odídené. A nie že obratom ruky majú podpísané externé pracovné dohody a sú späť. A to už vôbec nepíšem o zásadových úradníkoch z mestského úradu, ktorí sa mi sami sťažujú na dianie vovnútri s prosbami o nutné zmeny. Fandím im. Fandím očiste mestského úradu zvnútra. Nedržíme ako poslanci výkonnú moc, viac už z našej pozície urobiť nedokážeme.

K tomu ma nedávno niekto v internetovej diskusii k podvrhu územného úlánu presviedčal, že procesné chyby sa stávajú. Nuž áno, stávajú. A viem mnohé pochopiť. Len zhodou náhod ma aj pri bytových domoch pri Jánošíkovej ulici presviedčali, že takéto procesné chyby sa stanú raz za 20 rokov. Ja teda pridávam ďalšiu, tú, náhodnú procesnú chybu. Shell.

Je postavená Shell v rozpore s územným plánom mesta?

Na mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva som sa otvorene pýtal, aké nášľapné míny nám tu zanechá vedúci stavebného úradu Dušan Prokop. Pomenoval som podozrenie, že čerpacia stanica Shell pri výpadovke na Pernek môže byť postavená v rozpore s územným plánom mesta.

Pýtam sa, ako je možné, že stavebné povolenie dostane niekto, kto má podľa územného plánu užívať tento pozemok ako les? Pre úplnosť uvádzam, že ide o pozemok, ktorý terajšou pripravovanou zmenou územného plánu meníme na možnosť skladových distribučných areálov. Je to však len pripravovaná zmena, nie účinná, nie aktuálna. Opakujem, aktuálny územný plán mesta určuje, že na tomto mieste má byť les.

Čiže máme tu podozrenie, že stavebný úrad vydal stavebné povolenie na stavbu, ktorá je postavená v rozpore s územným plánom mesta. Jednou z možností je to, že stavbu povolil stavebný úrad s tým, že príde k dodatočnej neskoršej zmene územného plánu, čím dôjde k zreálneniu stavu so skutočným. Pýtam sa ale, je to vôbec možné? Čo ak by mestské zastupiteľstvo neschválilo zmenu územného plánu a povie si, že v tejto časti čerpacia stanica nikdy nebude. Stavebný úrad v takom prípade urobí čo? Zruší svoje pôvodné rozhodnutie? Nariadi zbúranie stavby? Asi neprichádza do úvahy. Takže začne dodatočné povoľovacie konanie.

A už len ako perličku uvediem to, že čerpacia stanica ešte v čase konania zastupiteľstva nebola ani len skolaudovaná. Ja mám však pocit, že niektorí úradníci stavebného úradu sa tvária, ako keby nevideli, že je už normálne užívaná v plnej nonstop prevádzke. Kde sú títo úradníci? A kde sú mestské médiá? Opäť robia servilnú hlásnu trúbu mestskému úradu? Toto je tá ich novinárčina?

Akú úlohu hrá primátor Ondrejka?

Keďže tých otázok je dosť, požiadal som primátora o výkon štátneho stavebného dozoru. Mal som pocit, že rovnako ako my považuje aj on vec za dôležitú pre očistu mestského úradu a stavebného úradu vôbec.

Pôvodné stavebné povolenie vydala za stavebný úrad Gabriela Reháková. Áno, tá Gabriela Reháková, ktorá robí chybičky vraj raz za 20 rokov (to je doslovná citácia z času výstavby nájomných bytov).

Ako druhú perličku nášho stavebného úradu v prípade Shell uvediem, že výkon štátneho stavebného dozoru vykonávala Gabriela Reháková. Neviem teraz. Zdá sa to len mne zvláštne, že úradník má robiť kontrolu sám sebe? Ale niektorým z vedenia mesta to príde normálne.

Upozornil som na túto vec teda ešte raz primátora mesta v prítomnosti prednostu mestského úradu. Všetci zúčastnení sa tvárili prekvapene. Nuž, len to som ja vtedy netušil, že o mene úradníka, ktorý vydal pôvodné stavebné povolenie, už primátor predtým vedel. Takže vlastne neviem, čo si mám o tom myslieť. Idú v tom všetci a teraz sa len vzájomne kryjú?

Z celej veci nemám dobrý pocit. Nemám dobrý pocit práve kvôli Malačanom, ktorí tieto veci vidia. A preto sa oprávnene pýtam za nich, ako je možné, že stavebný úrad na jednej strane podľa anonymných podnetov robí prekážky miestnym podnikateľom či bežným obyvateľom pri výstavbe rodinného domu a na druhej strane tu okázalo niektorým nadľuďom umožní stavať v rozpore so základnými dokumentami? Áno, toto je krutá malacká realita a následky vybudovaného uzavretého biznis kruhu, ktorý treba rozseknúť.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

07.06.2013 19:45:08 | Administrátor

Ospravedlňujeme sa za technický výpadok, ktorý nastal na portáli v čase od 16.25 do 19.38 hod. Pri kontrole redakčného systému prišlo k technickej chybe, v dôsledku ktorej sa nezobrazovali niektoré články. Dočasne sa znefunkčnilo aj diskusné fórum. Na odstránení chyby a obnovení stratených komentárov intenzívne pracujeme.

07.06.2013 20:11:20 | Juraj

A kde sú príspevky zo včerajška ????Bolo ich tam min.9 !!!!Nebodaj Vás niekto "potentoval...."

08.06.2013 00:40:10 | Ivan

Tak toto snáď, čo opisujete nemyslíte vážne, že môže byť pravda... Veď to je nič iné, len choré, choré a choré. Iné, slušnejšie vyjadrenie ma nenapadá. To si z nás akože predstavitelia mesta takto s prepáčením usierajú? Tak ukončí sa pomer s Prokopom, ktorý urobil ten slušne nazvané podvrh s územným plánom a mesto ho zamestná na dohodu, či ako? A takisto Reháková a pod? Prepáčte, ale to kde žijeme? V nemohúcne? Ja že v normálne riadenom meste. Ale toto je choré. Je to ako rakovina, ktorú treba vyliečiť. Asi to bude ťažké, ale prajem vám, všetkým s čestnými úmyslami veľa síl. Lebo takto sa to naďalej nedá... To je nemysliteľné a odmietam to!

08.06.2013 07:28:17 | Vladimír Špánik(ZOMOS)

Často čítam,podobné konštatovania v článkoch popisujúce notoricky sa opakujúce situácie, ktoré označujú neblahý stav našich samospráv.
Aj situácia a personálne rošády na MÚ v Malackách len podtrhujú vlastnosti samotného primátora, pretože je evidentné, že bez neho by to asi nešlo.
Všetko má svoje pozadie a dôvod.
Smutné je, že dôvody sú často vysvetliteľné jediným pomenovaním.
Korupcia!
Takéto obsadzovanie postov nie len na stavebnom úrade jednoznačne evokuje účelnosť a zámer, ktorý si samozrejme obyvatelia mesta vysvetlia po svojom.
Ja to vidím ako postupy na udržanie kontroly nad konaním, ktoré je označované ako nezákonné.

08.06.2013 11:47:52 | jano

od pána Špánika predsedu určitého (samozvaného?) občianskeho združenia považujem za dosť odvážne a minimálne neadekvátne vyslovovať kategorické súdy a označiť vlastnosti primátora rovnítkom korupcia na základe tendenčného pohľadu neuspokoiteľného poslanca, ktorý si buduje politickú kariéru, je v permanentnej predvolebnej kampani a kope okolo seba do všetkého čo mu pomôže v uspokojovaní jeho narcistického ega.
A označovať veci jednoznačne za nezákonné lebo jedna pani povedala, vlastne jeden truhlík to tak vidí, tiež vypovedá o úrovni tohto občianskeho združenia aj s jeho šéfstvom.

08.06.2013 12:48:49 | jozko s velkou vilou

ty janko co robis? kopes do kazdeho co ma iny nazor ako tvoja ondrejkovska familia... riha,spanik.co si nervozny ze sa ti krati cas a skoncis robit v inkubatore s celou familiou? sa kukni co robil ondrejka s gitarou u dochodcoch jak im kupoval chlebicky a deci vina to nebola permanentna volebna kampan??
pises o blaboloch a sam nenapises jediny fakt ktorym by si vyvratil jeho tvrdenia. poslanec riha pravne vysvetluje konanie a spravne sa pyta preco stavebny urad pristupuje rozdielne k ludom. keby si sa nebal toho truhlika s dvomi vysokymi skolami /vychadzam z kontaktov http://www.ludiapremalacky.sk/obsah/kontakt/poslanci-za-lpm/ /,tak vysvetlis ze neni pravda ze krajsky stavebny urad zrusil rozhodnutie stavebneho uradu pre nezakonnost /citujem z clanku/, ze uradnici predlozili nezakone zmenu uzemneho planu /citujem z clanku/, ze ondrejka vyhlasil vyberove konanie s jedinou podmienkou VS bez zamerania /citujem z clanku/, ze shell stoji na pozemku les /citujem z clanku/, ze kontrolu robi uradnik sam sebe /citujem z clanku/...
ty to nechces vidiet lebo pre teba poslanec riha je postrach straty tepluckeho miesta s celou tvojou ondrejkovskou familiou. kto ondrejkovi nezobe z ruky je truhlik.nech si pan poslanec robi kampan a nech pan poslanec oznami ze ked vykopne tvoju familiu z tepluckych miest,necha presetrit vsetky kroky superprimatora /superman by nestihal tolko funkcii jak tento zachranca dochodcov/.

08.06.2013 13:04:11 | M.K.

Vladimir Spanik mi pride vazenejsi a odvaznejsi ako trulo jano. Jano nech sa prelieci z automatov. Mal velku zavislost. Dozivajuci Ondrejka s Rehakovou su nervozny. Ondrejka si myslel ze urobi divadlo Prokopa potresta a potom ho znova zamestna na urade. Si myslel ze poslanec Riha je sprosty a bude ticho? Dobre im tak!! Preco Ondrejka radsi nevysvetluje ako ziskal pozemok uz ma v tom jasno aku verziu bude hovorit?

08.06.2013 13:05:11 | alojz

jozko s velkou vilou vsetko presne napisal, ako to v malackách chodi, páci sa mi to.

08.06.2013 13:20:32 | iveta

Tento rok sú voľby do VÚC. Bude kandidovať tretí krát zase primátor Ondrejka? Tak nech pan poslanec Říha tiež kandiduje a rozdá si to prvý raz s ním vo voľbách. Bude to ťažké lebo pán primátor je známy ako primátor okresného mesta, pán poslanec je neznámy v okolí mesta,ale dobrou kampaňou môže uspieť.Obaja budú poslanci VÚC už na jednej úrovni. A budúci rok sú komunálne voľby. Pán primátor Ondrejka je už unavený,nemá nové myšlienky,hovoria to aj pracovníci z úradu. Najrozumnejšie bude keď sa pán poslanec stretne v primátorskom dueli s terajším primátorom. Keď vyhrá môže nám dokázať že čo kritizuje,zmení. Môže ukázať,že sa očistí od ľudí,ktorých pomenoval v článku. Potom ho môžeme kritizovať za to čo urobí alebo neurobí pre mesto. Teraz ho za čo kritizovať? Je poslanec a nemá dosah na riadenie mesta.

08.06.2013 13:40:15 | Lucia Vidanová

Milý Jano, myslím si, že ste inteligentný, takže určite nemáte dôvod spochybňovať význam občianskej spoločnosti (a teda aj organizácií ako ZOMOS, Aliancia Fair-play, Transparency International Slovensko, VIA IURIS a i., ktoré majú byť silnými partnermi pre vládu/samosprávu v oblasti budovania verejnej politiky.) Jej podpora a rozvoj je indikátorom demokracie. Nezávislé platformy však narážajú na odpor u tých, ktorí desaťročia ťažili z napojenia na stranícke a iné štruktúry.

Aj mne bolo svojho času naznačené, že "sama musím vedieť, čo robím" (teda budem niesť zodpovednosť), ak som sa otvorene pridala k LPM a tým sa začala podieľať na alternatívnom spôsobe informovania malackej verejnosti oproti len predtým dostupným oficiálnym výstupom mestských médií (a verte, nechýba mi "trvalá hrča na čele" potom, čo som narazila na zatvorené dvere u vedenia mesta, ktoré nedokázalo pochopiť snahu o objektívnejšiu žurnalistiku, o ktorú mi išlo aj na stoličke v redakcii Malackého hlasu).

Nikdy som nezapochybovala o tom, že moje rozhodnutie stať sa súčasťou tímu LPM bolo správne a hlavne slobodné. To mnohým bytostne chýba. Nikdy sa mi nefungovalo lepšie ako v spoločnosti mladých, odborne vzdelaných a nezaťažených ľudí. A opäť chápem, že jeho existencia, znervózňuje tých, ktorí v oblasti komunálnej politiky roky "nerušene" pôsobili.

Juraj Říha je jeden z mála tých, ktorí vedia pomenovať javy priamo a bez servítky. A svoju miestami ostrejšiu argumentáciu opiera aj o fakty. Napríklad pri takom pandemickom pavilóne sa potvrdili všetky podozrenia z nezákonnosti (závery kontroly NKÚ, Krajského stavebného úradu v Bratislave, Krajského úradu životného prostredia v Bratislave). Ak to prenesiem do celoslovenských pomerov, tak ani Pentu nepotešilo zverejnenie Gorily. Lenže ja sa nikdy nemienim stotožniť s pamätným Haščákovým vyjadrením - „Volič o ničom nič nevie, volič je *. Volič vníma iba absolútny povrch.” A teší ma, že nás je takých viac.

Zaujímavá debata, stojí za pozretie: http://tv.sme.sk/v/27220/pod-lampou-je-uspokojenie-a-pasivita-tradiciou-slovakov.html

Pekný víkend.

08.06.2013 20:14:08 | Juraj

Čakal som, že "administrátor" odpovie,kde sú príspevky zo dňa 6.6.2013 k tomuto článku...dávam moje myšlienky znova!!!!!
Kde je stav.dozor na kanalizáciu - prečo ho supluje Prokop ????A kto kontroluje kvalitu zabudovávaného materialu ???- tlakové potrubie ,spády jednotlivých vetiev kanal. potrubia, uloženie výkopovej zeminy na Vaškorovu a Prokopovu "Píniovú alej"....Kto kontroluje Prokopov a Ševerovej pohyb počas prac. doby - veď Prokopove auto Vám to ukáže...rod. dom oproti nemocnici/ nebýva v ňom Ševerová???/, garáže byt. domu oproti AFK....
No najviac ma zaujíma, ako zodpovední pracovníci i "radní" chcú kolaudovať a spúšťať do prevádzky celú kanalizáciu a taktiež aké bude odúčtovanie celej stavby?????!!!!

09.06.2013 10:38:41 | Alena

Je to osobná vec ,čo robia Ševerová s Prokopom mimo pracovnej doby (keď to nevadí Ševerovi). Ale v žiadnom prípade sa nejedná o ich súkromie keď Ševerová a Prokop ******** počas pracovnej doby. Odmeny im Ondrejka vypláca asi podľa toho, koľko čísel stihnú počas pracovnej doby.

V Meste Malacky doteraz nedostal výpoveď ani jeden *********, kt. sa obohacuje, a okráda nás daňových poplatníkov, no Mesto Malacky sa už zbavilo veľa "nepohodlných" ľudí, kt. sa odmietali podrobiť tejto výpalníckej garnitúre na čele s primátorom Ondrejkom.

09.06.2013 14:18:26 | Miriam

Hmmmm, poddaní nadávajú, hromžia, ale keď nastane ich povinnosť voliť v komunálnych voľbách, niekto im uvarí guláš a oni znovu stiahnu svoje chvostíky a stále dookola robia tú istú chybu, volia presne tie isté postavičky a potom sa čudujú, ako to je len možne, čo sa to v tomto záhoráckom mestečku, ktoré je vlastne "dobrým" miestom pre život deje .... teda, aby som to upresnila, volia jednu rozprávkovú bytosť, primátora Ondrejku, ktorý sa v plnej zbroji púšťa do boja s tými zlými ľuďmi-poddanými, ktorí mu nechcú dopriať kopu bohatstva, aby bolo toto mesto tým dobrým miestom pre neho samého. K tomu si dopomáha menovaním zopár poskokov bez dôstojnosti na dôležité posty iných úradov, ktorým hodí za hrsť omrviniek z jeho bohatstva a bum, čuduj sa svete, skorumpovaná banda je na svete a tak sa stavia Shellka, tak sa z golfového ihriska a jeho okolia, ktoré malo slúžiť pre poddaných na zveľaďovanie ich fyzickej zdatnosti v rámci športového vyžitia stáva lukratívna oblasť so stavebnými pozemkami so zvučným názvom Píniová alej, tak sa klčujú lesy v našom okrese bez toho aby sa zasadil čo len jeden stromček (nehovorím o záhrade, v ktorej si poddaní vysadí jabloň) a takto by sa dalo pokračovať ďalej a ďalej a ďalej ...

... preto, pokiaľ nezačnú brať obyvatelia,t.j. poddaní v tomto meste vážne to, že majú silu niečo zmeniť tým koho zvolia, budeme čítať podobné články dookola a v podstate to vôbec nikam nepovedie...primátor a jeho posluhovači si budú robiť čo chcú, lebo veď to robia v mene poddaných, ktorí ich zvolili ... bohužiaľ, tak ako pri našej vláde, aj v rámci komunálnych volieb je extrémny nedostatok ľudí s charakterom, ktorých by bolo možné voliť...

09.06.2013 20:14:05 | Michal Ševera

Pani Alena vadí mi, čo píšete VY. Ja moju manželku ľubim a ona mňa tiež. Navyše Vás môžem ukľudniť, pán Prokop nie je jej typ. Prepáč Dušan. Okrem toho je evidentné, že to čo píšete sú úbohe nezmysly a iba hlúpe osočovanie. Ináč by ste neholi mať problém s uvedením Vášho celého mena k svojmu príspevku, tak ako to slušní ľudia robia.
Zároveň Vás chcem ubezpečiť, že využijem všetky zákonné možnosti na ochranu osobnosti a v tom prípade predpokladám, že ste pripravená niesť následky za svoje konanie.
A ešte aby som nezabudol, žiadam redakciu LPM, aby si zodpovedne vykonávala svoju prácu, nakoľko príspevok pani Aleny je jednoznačne v rozpore s pravidlami, ktoré si sami stanovili.

09.06.2013 21:26:05 | Marek S.

Miriam :) skvely prispevok! Vystiznejsie by som to nenapisal.

10.06.2013 09:14:49 | malačan

len jedna otázka.
prečo už v predchádzajúcich voľbách nekandidoval nikto z LPM a ani nikoho nepodporili ?? hlavne že teraz všetko vedia odhaliť a urobiť lepšie ,

10.06.2013 12:25:02 | Marian Novota

Chcem sa Vám Miriam poďakovať za Váš príspevok. Som rád, že sa nájde čím ďalej tým viac ľudí, ktorý si uvedomujú dôležitosť účasti na voľbách. Na podobnú tému som už písal svoj príspevok k článku „Zastavíme nezákonný pokus o zmenu územného plánu mesta“ 13.5.2013, ale rád by som opäť prispel do diskusie.
Volič má neskutočnú moc, ktorú môže minimálne raz za štyri roky (ale aj počas volebného obdobia) využiť v prospech nás všetkých. Je potrebné nie len vyberať menšie zlo z predložených kandidátov, ale s ľuďmi včas (min. rok, dva pred voľbami) diskutovať, spoznávať ich a pripravovať ku kandidatúre či už na post poslanca alebo primátora. Od doby, kedy som sa začal bližšie zaujímať o komunálnu politiku (cca. 1997) neustále pri každej možnej vhodnej príležitosti s ľuďmi na túto tému diskutujem a snažím sa vysvetliť im dôležitosť ich účasti na voľbách, či už sú to ľudia z Malaciek alebo nie. Nikdy som nikoho v osobných rozhovoroch nepresviedčal o tom koho má konkrétne voliť ani keď sa to týkalo mňa osobne či už na post poslanca alebo primátora. Nepatrím medzi ľudí zneužívajúcich akýchkoľvek prostriedkov len aby dosiahli svoj cieľ. Ctím si slobodnej vôle každého človeka a akceptujem jeho rozhodnutie. No ak by som mal tú možnosť neváhal by som a využil ju na to aby som každého z nás dokázal nasmerovať k tomu aby si sám uvedomil aké je dôležité voliť a vybrať si podľa vlastného vedomia a svedomia čo najlepšie. Ja len dúfam, že aj takéto diskusie napomôžu k tomu aby účasť na budúcich voľbách prekročila tie minulé, kde som odhadoval účasť do 35%, čo sa mi bohužiaľ potvrdilo (32,05%). Nesmieme o svojej nespokojnosti neustále len hovoriť. Je najvyšší čas urobiť niečo aj konkrétne a to, ísť voliť. Len to je najúčinnejší legitímny nástroj na uskutočnenie celospoločenských zmien nenásilne vyjadrujúc tak vôľu väčšiny.
Verím, že s blížiacim sa termínom komunálnych volieb bude takýchto diskusií len pribúdať a nebudú sa obmedzovať len na elektronickú formu. Je potrebné aby sa ľudia spolu stretávali, spoznávali sa navzájom, vymieňali si názory a prípadne aj pre svoje mesto (tým pádom aj pre samého seba) niečo urobili.

Ďakujem

10.06.2013 13:44:23 | Lucia Vidanová

Voľby, ale aj osobná voľba, či dokážeme transformovať svoj život a stať sa "novým radikálom" :), termín vysvetlený v aktuálnom Nota bene (144/2013), (odporúčam kúpiť), sú základ. Citujem z príspevku Družme sa! "Môžeme byť frflošmi, ktorí všade vidia nedostatky, alebo vyjsť zo svojich obývačiek a spolu meniť veci k lepšiemu. To je tá najradikálnejšia zmena a je celkom v našej moci."

32,05% - číslo účasti v posledných komunálnych voľbách je naozaj smiešne nízke. Myslieť si, že prekročí úroveň aspoň 50%, je hodné naivného idealistu, ale prečo nie? Veď sa nás to, pod koho vedením a ako bude smerovať mesto, v ktorom žijeme, bytostne týka. Stotožňujem sa s myšlienkami Milana Ondroviča v príspevku http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/potrebuju-malacky-zmenu/ a odpoveď pre malačana na to, prečo z LPM nekandidoval nikto za primátora alebo LPM nikoho nepodporilo, nájdete aj v príspevku Juraj Říhu http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/v-malackach-idealisti-nemaju-sancu/ Otvorene priznávam, že ani ja som si v roku 2010 z kandidátov nevybrala a ak nemám byť presvedčená o správnosti svojej voľby, tak nevolím ani menšie zlo, ani zmenu na primátorskej stoličke. V tom som zásadová.

Myšlienka nediskutovať len v elektronických fórach, ale preniesť komunikáciu do osobných rozhovorov tvárou v tvár je veľmi silná a rezonuje v OZ Ľudia pre Malacky už dlhšie. Aj preto sa chystáme od jesene spustiť sériu pravidelných diskusných stretnutí, na ktoré si chceme pozývať odborníkov na rôzne témy (napríklad Toma Nicholsona na tému korupcie, Zuzanu Čaputovú z VIA IURIS, ktorá zastupuje Pezinčanov v spore pezinskej skládky, na tému občianskej angažovanosti a pod.) A potom aj účasť na stretnutiach ukáže, či chceme zostať pasívni alebo nie. Lebo doterajších verejných fór, mimo zmarenia snahy o schválenie výstavby parkovacieho domu v Domoch, sa nás zúčastnilo "päť a pol." Tak držme si palce :)

Zatiaľ môžme podporiť aspoň komunitné projekty, takže, ak ste ešte nehlasovali, venujte pár sekúnd života http://www.sppolocne.sk/sk/prihlasene-projekty/detail-projektu/44?region=2 Ďakujeme.

10.06.2013 17:23:43 | Milan

pre malačan
čo z toho, že vedia všetko odhaliť a urobiť lepšie, chcem sa opýtať poslancov pre LPM čo preto urobili, keď poodhaľovali veci a nič sa nedeje, veď za externú dohodu pre pána Prokopa by mal byť okamžite na MsZ odvolaný prednosta Mestského úradu, dokedy mu to poslanci budú tolerovať? za tou dohodou určite niečo stojí, alebo ho v tom nebodaj podporujete??? Naši poslanci sú ako poslanci v parlamente aj oni odhalili Gorilu a čo sa komu stalo, nikomu nič a my voliči máme takto na to všetko prizerať? no veru si rozmyslím či dám hlas vo voľbách LPM, majú len veľmi silné slová Váš spoluobčan

10.06.2013 18:44:44 | Lucia Vidanová

Milan, viete, aké kompetencie má mestské zastupiteľstvo = poslanci? Ak nie, tak tu ich máte jasne pomenované http://www.malacky.sk/index.php?page=mesto&menuid=137 Štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch mesta je primátor http://www.malacky.sk/index.php?page=mesto&menuid=236 Ak ste si pozorne prečítali príspevok, tak je v ňom uvedené aj toto, citujem: "Nedržíme ako poslanci výkonnú moc, viac už z našej pozície urobiť nedokážeme." A keby ste sa už nad tým zamysleli z pohľadu času, tak podľa dostupných informácií k rozviazaniu pracovného pomeru medzi Mestom Malacky a Dušanom Prokopom prišlo k 31. 5., Juraj Říha príspevok zverejnil 6. 6., necelý týždeň po tomto dátume, keď prenikli na verejnosť informácie, že s pánom Prokopom bola uzatvorená externá dohoda. Ešte raz zdôrazňujem, že poslanci môžu konať len v zmysle zákonom vymedzených právomocí.

10.06.2013 18:52:08 | J.Říha

Prednostu mestského úradu vymenúva a odvoláva primátor mesta. Mestské zastupiteľstvo nemá túto kompetenciu. Osobne ma teraz skôr ťaží vecná stránka, a to otázky, ktoré sú spojené s vydaním územného rozhodnutia pre čerpaciu stanicu Shell a s akým výsledkom skončí štátny stavebný dohľad.

Milan, na margo Vašej poznámky, buďte si istý, že nebyť striktných zásad ĽPM neustúpiť a nebyť slepými, tak by ste počuli (či skôr nepočuli) o zvláštnostiach úplne iného rozsahu. Ak pravidelne sledujete náš web, mohli ste postrehnúť, že sá nám podarilo mnohé zámery niektorých podnikavcov prekaziť. Čím sme si pochopiteľne "získali" mnoho "priateľov" :-) Ale asi ste sa už stretli ako aj ja s vetou, že nie všetko nemorálne je aj protizákonné. A tu narážame na hranice možného asi všetci tí, ktorí už dlhšie naznačujú, že treba nový vietor v úrade.

Zároveň chcem už druhý raz poprosiť všetkých, aby sa zdržali nepodložených skutkových tvrdení voči Anne Ševerovej a skôr sa vyjadrovali k predmetu článku. Skúste Alena rešpektovať súkromie iných osôb. Ak by som sa mal vyjadriť vo všeobecnej rovine, mňa absolútne nezaujíma kohokoľvek milostný život, či manželský či ten mimomanželský, zaujíma ma rozvoj mesta, zaujíma ma, či stavebný úrad pristupuje rozdielne k obyvateľom a podnikavcom. Verím, že je nás takých viac, a preto ani prosím nereagujte na podobné príspevky do diskusie.

Záverom niektorým "malačanom" pripomínam, že v rokoch 2006 až 2010 som zastupoval obyvateľov 6. obvodu sám. Aj som sám kandidoval vo voľbách 2006. ĽPM ako spoločná občianska iniciatíva vznikla až v lete 2010. Ak by som to chcel nadľahčiť, predchádzajúcich volieb sa predsa naši kandidáti zúčastnili :-) A vedzte, že tých vecí a našich nápadov, ktoré sme spoločne aj s mnohými svedomitými pracovníkmi mestského úradu presadili, je dosť. Čoskoro predložíme prvý odpočet nášho volebného programu.

11.06.2013 15:38:35 | val

Aj ked je to "mimo misu", co sa tyka volieb, volic nema velmi na vyber. Pri poslednych volbach sa zopakoval rovnaky scenar ako pri volbe prezidenta SR, volba sympatickejsieho aj ked zleho kandidata. Co uz, ked kvalita a serioznost sa velmi vyberat nedala, ved z coho uz len mal volic vyberat ak boli kadidati aki boli, resp. Daniela Hamarova, Marian Novota, Jozef Ondrejka ci Maria Rusnakova ? Preto by p.Riha stalo za tu srandu kandidovat v nasledujucich volbach, co myslite?

16.06.2013 13:16:56 | marek

milí malačania, to čo sa tu všetko popísalo je pravda a čo sa stalo, zase nič, ako aj v prípade pani Mračnovej, ju vyhodili z miesta a tých hlavných čo boli za to zodpovední, p.Čikošová s takým krásnym platom a pán Adamovič si tam vegetia ďalej. Ako niekdo napísal všetkých odtiaľ vyhodiť aj s pánom primátorom by bolo najlepšie, len každý má za sebou niekoho, takže sa to nestane. A tí dochodci, ako napr. neochotná pani Danišíková, z lesov musela utekať a tu si veselo vegetí aj s krásnym platom, tak o čom toto všetko v týchto malackách je. Presne je to ako vo vláde, čím väčší prúserár, hlavne smeráci, tým sa má lepšie a nám občanom sa smejú do tváre, vďaka tým, ktorí ich volili a ktorí rýchlo prezliekali kabáty, viď. pani Hamarová, pán Mračna a ďaľší, aby sa dostali na funkcie, kde možu veselo bačovať a to som ešte napísal slušne, až sa chce človeku z ich grcať.

20.06.2013 15:00:55 | Dušan Macko

Marek,máš pravdu,hlane čo sa týka Malackej dámičky z východu Ing. DANIELY HAMÁROVEJ. Čo je ešte schopná spraviť pre svoje koryto?

09.07.2013 09:01:38 | J.Říha

Rozuzlenie príbehu výmeny Prokop - Ševerová už čoskoro.

09.07.2013 11:59:08 | Lucia V.

Jurášku daj už pokoj. 3/4 malačanov ťa má v zuboch. Staráš sa do každej hovadiny, do všetkého strkáš nos!!!

09.07.2013 12:47:01 | J.Říha

Len tá realita je trochu iná. S mnohými podnetmi a prosbami o pomoc sa na mňa obracajú samotní Malačania. Ak sa chce niekto pre vlastné záujmy priradiť k skupine s vplyvom na stavebný úrad, je mi jasné, že prekážam, a preto aj odkazy tohto charakteru sú pre mňa z týchto dôvodov nepodstatné. Ak poukazujem na výberové konanie, žiadam férové nastavenie jeho podmienok. A čo sa týka stavebného úradu, všetky doteraz mnou uvádzané tvrdenia a podozrenia sa potvrdili Krajským stavebným úradom.

12.07.2013 22:55:46 | Julia

Pan Riha opatovne uvadza zavadzajuce a skreslene fakty. Moze dokazat to, ze s byvalym veducim stavebneho uradu je uzavreta zmluva? Zase zavadza verejnost. Uz asi tusim, ako sa po zverejneni tohto prispevku bude obhajovat. Vsetko bolo nachystane a nebyt nas (LPM), tak by k tomu urcite prislo. A pani Vidanova, jedina "trvalá hrča na čele" potom, čo ste "narazili na zatvorené dvere u vedenia mesta", je ta, ze ste od vedenia mesta dostali zadarmo byt. Tak sa tu nehrajte na cistu laliu. To, co ste napisali, ze od jesene spustite seriu pravidelnych diskusnych stretnuti, v normalnej reci znamena to, ze od jesene sa oficialne spusta predvolebna kampan LPM, ktora bola vlastne realne zahajena tymto clankom poslanca Rihu.

13.07.2013 22:38:05 | Lucia Vidanová

Milá Júlia či Rómeo alebo iný shakespearovský skrytý hrdina, rečou velikána svetovej drámy "a nevraživosť, závisť a podozrenie naďalej svetom vládne." Skôr si dajme Jarka :) https://www.youtube.com/watch?v=ZnaHFXgzr2A

Bola by som prekvapená, ak by informáciu o byte niekto z mojich "priaznivcov" nevytiahol. Možno sa za anonymným Juliiným príspevkom skrýva nemenovaný zamestnanec MsÚ, ktorý mi svojho času poslal mail plný urážok po tom, čo som sa otvorene pridala na stranu LPM. Ten istý zamestnanec, ktorý si tiež podal žiadosť o byt, žiaľ, v bytovom dome na Mierovom námestí mu nebolo vyhovené. To je možno tá trvalá boľačka na jeho čele. Neskúmam. Jeho argumenty ma nerozhádžu, môžem sa len pousmiať nad neschopnosťou pochopiť to, že nežijeme v diktátorskom režime, ale demokratickom zriadení, v ktorom sa môžem slobodne rozhodovať a aj meniť dozrievaním názory.

Áno, dostala som mestský byt ako zamestnanec mesta. Žiadosť som si podala na podnet primátora a pridelenie schválil na odporučenie osobitnej niekoľkočlennej komisie. Postupovala som úplne legitímnym a čistým spôsobom a využila som možnosť v danom čase, ktorá sa mi naskytla alebo mi bola priam ponúknutá. Vtedy pracoval na mestskom úrade aj môj manžel (argument pre). Pridelili nám dvojbunku (v tom čase dve kancelárie po daňovom úrade, neskôr kancelárie HZDS a KDH :), ktorá bola v tom stave neobývateľná ako bytový priestor. Vzali sme si pôžičku na prerábku a niekoľko rokov ju splácali. Nie som jediná, ktorej mesto ako zamestnancovi pridelilo byt. V tom čase a v tomto objekte minimálne ďalším dvom. Som za to vďačná, ale to neznamená, že musím teraz doživotne zdieľať rovnaké postoje so súčasným vedením mesta.

Byt sme si neskôr odkúpili ako každý iný (aj neplatiči, ktorí v tom bytovom dome byty následne "strelili" po vyplatení dlhov). Zámer urobiť z domu polyfunkciu a byty odpredať schválilo zastupiteľstvo, myslím ešte v roku 2005 (?). Osmy rok tu vediem administratívnu agendu, piaty rok ako domový dôverník. To je moja forma vkladu a vyjadrenia vďaky, ak sa v problémovom objekte podarilo možno malou kvapkou môjho pričinenia upokojiť stav. Už raz som vo fóre písala, že za človeka hovoria skutky a nie nejaké "písalkovské frky".

To, že od jesene chceme spustiť diskusné stretnutia, je súčasťou aktivít občianskeho združenia Ľudia pre Malacky. V pláne to je od začiatku založenia (marec 2012), no tiež máme vyčerpateľné osobné možnosti, tak s tým prídeme až teraz. Predvolebná kampaň = vaše vnímanie, každý si to môže vyložiť po svojom a nemá význam vás presviedčať. Každopádne komunikácia je základ. Neosobná, ale aj osobná. Ja sa na to úprimne teším a verím, že sa tento zámer podarí dobre naštartovať a časom si nájde stály okruh tých, ktorí radi a otvorene diskutujú.

Peknú nedeľu.

14.07.2013 10:55:19 | J.Říha

Poviem vám to tak, nikdy som sa neznížil k tomu a nemám potrebu (a ani som ju počas dvoch volieb nemal) robiť si predvolebnú kampaň štýlom podobným smeráckemu slávnostnému výkopu počas turnaja detí, ktorému asistovali ešte aj mestské médiá :-)

K samotnému bývalému vedúcemu stavebného úradu si pozrite obrazový záznam z júnového rokovania MsZ vrátane vyjadrenia prednostu mestského úradu a oficiálne stanovisko hovorkyne primátora mesta: http://zahorie.sme.sk/c/6853909/exveduci-pracovnik-mestskeho-uradu-bude-dohliadat-na-projekt-odkanalizovania.html

Luciu Vidanovú pustite z hlavy. Je to dievča, ktorého energiu a otvorenú myseľ novým nápadom sám obdivujem. Ak jej chce ktokoľvek za to poďakovať, môže tak urobiť aj osobne, nie anonymne. Ale chápem, že jej odvaha vzoprieť sa uniformite názorov na mestskom úrade a vôľa preukázať slobodu aj tým, že nie je odkázaná na jedného chlebodarcu a slepú lojalitu, nemusí všetkým chutiť.

Zvyšok nestojí ani za hlbšiu reakciu. Radšej poďme privítať študentov z rôznych univerzít Európy na medzinárodnom workshope, ktorý sa prvý raz vďaka iniciatíve poslanca M. Ondroviča koná v Malackách. http://www.cityandtraffic.eu/

Všetkým krásny zvyšok dňa.

14.07.2013 17:48:41 | Jano

p. Řiha, že by Julia trafila do čierneho. NIe je náhodou LPM len nástrojom konkurenčného boja benzínovích púmp. Veď budú okolo toho kruháču zachvíľu štyri. Hráte sa na niekoho, kto nemá pomaly žiadnu moc a len musíte znášať utrpenie a odhaľovať tie zlé veci čo sa na meste dejú. Ale nie je to tak, že LPM má dnes v podstate v zastupiteľstve väčšinu a nevie si s tím rady? Čo ste vlastne zatiaľ dokázali, Skatepark nemáme a okrem toho nemáme už ani dostatočne financovaní ten šport čo v Malackách fungoval. Tak aké sú vlastne vaše prioriti. A čo vaše stojany na bicykle cez nadáciu SPP tak to bolo fiasko, však viacej bodov získali aj malé dedinky :-) Ono nestačí len všetko kritizovať. Tak sa ešte nič nevybudovalo....

14.07.2013 19:29:50 | pre vychodnarov

http://www.ludiapremalacky.sk/obsah/o-nas/odpocet-volebneho-programu-2010-2014/

prokop vypadol z uradu? konecne

14.07.2013 19:56:38 | janko

miso uz sa vysetrilo ako tvoja sestra ziskala byt na zubka?

15.07.2013 00:05:58 | marek

jano si moc mudry. poslanci schvaluju stavebne rozhodnutia? poslanci schvaluju organizacne delenie uradu? poslanci podpisuju pracovne zmluvy? ani jedno. prestan podsuvat nepravdy. dokazuje to co si za manipulatorskeho dem*nta. ked riha kritizuje, nech aj kandiduje za primatora a po rokoch prebere zodpovednost za mestsky urad. nebude sa mat na koho vyhovarat a potom porovnavajme jeho slova a ciny.

15.07.2013 10:26:58 | Mária

Dobry den p. Riha, mohli by ste vysvetlit financovanie Vasho workshopu.

15.07.2013 11:42:32 | Igor

Keď sa nič nestavia, všetci mudrujete a keď sa niečo postaví, tak zase je kopec mudrlantov-na Kubu s Vami...

15.07.2013 11:51:57 | J.Říha

Nie môj workshop, nie náš workshop, ale spoločná snaha o to, aby sa toto medzinárodné podujatie partnerských technických univerzít uskutočnilo v tomto roku v meste Malacky, na ktorého verejné priestory sú viazané a formulované samotné zadania k vypracovaniu 7 štúdií. Tie budú odovzdané mestu a prezentované za účasti primátora mesta na záverečnom hodnotení v piatok.

Stručná informácia o workshope:
"City and Traffic 2013 is educational workshop intended to encourage international cooperation of students, knowledge and experience exchange in area of traffic and transport engineering and establishment of students networking within the Visegrad and other countries of Europe. The workshop is focused on creation of more lively, attractive and safe roads and public areas in cities, with emphasis on pedestrians and bicyclists. The workshop serves as a platform for rapid development of technical skills, graphic, presentation and communication skills, building network and partnerships for further professional cooperation within the Visegrad as well as for knowledge transfer between the European countries."

Informácia o financovaní podujatia, str. 1;
Kontakt na technicko - organizačného vedúceho podujatia, str. 48:

http://www.cityandtraffic.eu/14016984-6639-4390-8C23-064BBBCC5A0F/FinalDownload/DownloadId-349F914F44F26850BB4D041E8AA72872/14016984-6639-4390-8C23-064BBBCC5A0F/files/Workshop/Malacky%202013/18th%20International%20Workshop%20LAST_rev%203.pdf

16.07.2013 10:51:22 | :)

Mila Maria, pevne verim, ze uz Vam je teraz vsetko jasne ...

16.07.2013 15:08:11 | pre :)

:-D

24.12.2013 00:01:27 | miloš

a ako to vlastne dopadlo? Co sa tyka MU pisal som staznosti ohladom chodniku na rakarenskej ze si ho pan podnikatel zahrnul pieskom a zasadil travu a co sa stalo mne ked som pisal na MU. No poslali na mna mest. policiu a hladali veci ci je vsetko ok. Skoda ze som bol vtedy v praci. A co sa tyka LPM tak som ich volil 2010 a pana Rihu v 2006. Co sa tyka teraz volieb tak ich budem volit urcite zasa ale uz by bolo keby pan Riha kandidoval za primátora, lebo ani jeden s predoslych my nevyhovoval

30.01.2014 18:49:05 | Emy

Súhlasím s tým, aby pán Říha kandidoval za primátora, osobne ho síce nepoznám, ale na týchto stránkach vystupuje ako znalý veci, bez LPM by určite veľa vecí nevzniklo, nedá sa všetko uskutočniť hneď, aj keď by sme to včetci chceli, všetko potrebuje čas, dozrieť. Dúfam, že sa rozhodne a vytvorí si ten správny tím, určite by som ho volila.