Ľudia pre Malacky » Primátor Říha: Cyklodoprava zažije značný rozvoj

Krátke správy

28.11.2018
Získajte dotáciu z rozpočtu mesta! Komisia pre kultúru a cestovný ruch pri MsZ vyzýva všetky aktívne občianske združenia, neziskové organizácie, združenia pri školách, škôlkach či iné inštitúcie s dobrými nápadmi, aby si podali žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Malacky na rok 2019. Príspevok môžu dostať na pravidelné aktivity, usporiadanie podujatí, edičnú činnosť a pod. Formulár na žiadosť nájdete na webe mesta www.malacky.sk, časť MESTO – DOTÁCIE A GRANTY. Žiadosti treba podať do 30. novembra 2018.

10.11.2018
Podľa našich informácií sú už istí poslanci v 1., 2. a 6. obvode, v tomto poradi 1. Jozef Mračna, 2. Ladislav Čas a 3. Štefan Hronček. V 2. obvode zviťazil Marián Haramia, druhá Lucia Vidanová a tretí Daniel Masarovič. V 6. obvode vyhral Milan Ondrovič pred Richardom Hájkom, tretí skončil Marián Andil.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

Jozef11.12.2018
V centre meste vyrastie obchodné...

Miloš09.12.2018
Mesto dokončilo obnovu interiéru...

občan07.12.2018
Mesto dokončilo obnovu interiéru...

Janečková03.12.2018
Areál na Hlbokej by sa mal postupne...

nobody01.12.2018
Spustila sa príprava na výstavbu...

občan27.11.2018
Mesto dokončilo obnovu interiéru...

m27.11.2018
Spustila sa príprava na výstavbu...

Dano26.11.2018
Spustila sa príprava na výstavbu...

Príspevky z fóra

TEKOS01.10.2018

Blanka26.09.2018

Dušan27.08.2018

Dana26.06.2018

Pavol20.06.2018


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Primátor Říha: Cyklodoprava zažije značný rozvoj

Na včerajšom ustanovujúcom zasadnutí zložil sľub primátor mesta a poslanci mestského zastupiteľstva. Primátor Říha deklaroval mimo iného aj osobnú angažovanosť v spustení výstavby nosnej siete cyklistických ciest. So stavbami sa má začať na jar budúceho roka a každoročne by sa mal otvárať jeden ucelený úsek. Na tento účel bude mesto investovať vlastné a cudzie zdroje.

Vo štvrtok 29. novembra sa konalo ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom zložil sľub primátor mesta Juraj Říha a 18 poslanci mestského zastupiteľstva. Zasadnutia sa zúčastnili mnohí významní hostia z miestnej politiky, vedúci predstavitelia štátnych úradov a samosprávy. Medzi vzácnych hostí patrila tiež ministerka kultúry Slovenskej republiky Ľubica Laššáková a predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Vo svojom príhovore primátor spomenul, že medzi jeho najväčšie priority patrí dokončenie prípravy obchvatu mesta, výstavba nového kultúrneho domu a tiež vybudovanie prvých peších námestí.

Nasledujúce štyri roky povedie Malacky Juraj Říha. Viceprimátorom mesta sa stal Milan Ondrovič.

Pred prítomnými predstavil primátor Malaciek aj plán na rekonštrukciu Pálffyovského kaštieľa, s ktorým sa chce uchádzať o podporu Ministerstva kultúry SR. Rovnako dôležitou témou má byť spustenie výstavby nosnej siete cyklistických ciest. Viac nám k tejto téme vysvetlil v krátkom rozhovore:

ĽPM.sk: Pán primátor, predstavili ste zámer spustenia výstavby nosnej siete cyklotrás. Čo si môžu pod tým predstaviť obyvatelia či priamo cyklisti?

J. Říha: "Malacky ako aj iné mestá naprieč Slovenskom nemajú vybudovanú základnú infraštruktúru, ktorá by spĺňala požadované parametre na bezpečnosť. Pričom našou spoločnou zodpovednosťou je myslieť na najzraniteľnejších účastníkov dopravy, tými sú chodci a cyklisti. V uplynulom volebnom období sme nechali spracovať historicky prvý Generel cyklistickej dopravy a ten zadefinoval sieť cyklotrás v našom meste. Od nevyhnutných až po doplnkové a rekreačné. Dôležité je, že tento dokument neskončil ako v iných mestách v zásuvke, ale u nás sa s ním pracuje aj naďalej. Spracovali sme projektové dokumentácie a na projekt výstavby prvého, stavebne najnáročnejšieho, úseku hlavnej mestskej diagonály vedúcej centrom mesta sme získali vyše 860 tisíc eur z eurofondov. Do volieb som však vstupoval ako kandidát na primátora s ambicióznejším plánom rozvoja cyklotrás. Preto sa osobne angažujem v téme výstavby nosnej siete cyklistických ciest, ktoré budú samostatne vedené mimo komunikácií. Hovoríme o takej sieti, ktorá spojí cyklistom základné body v centre mesta. Bude to veľká vec a veľmi sa na ňu teším."

ĽPM.sk: Aký rozsah zahŕňa táto nosná sieť?

J. Říha: "Hovoríme o štyroch liniách. Prvá by mala prepojiť časť od Kozej ulice cez celú Záhorácku, autobusovú stanicu až po priemyselný park. Druhá ju bude križovať v mieste centrálnej svetelnej križovatky a spájať bude body od 1. mája cez Sasinkovu, ďalej cez Mierové námestie až po Veľkomoravskú. Tretia línia prepojí Veľkomoravskú ulicu s Cestou mládeže a naspäť ku križovatke Cesta mládeže - Záhorácka. Štvrtá línia bude prepájať Veľkomoravskú ulicu cez Námestie SNP a Partizánsku ulicu. Samostatným stavebným dielom bude úprava centrálnej svetelnej križovatky, ktorá bude prepájať dve línie cyklotrás. Stavebný ruch sa začne v budúcom roku. Bude sa posúvať celé jedno rameno križovatky a tiež upravovať deliace ostrovčeky, aby cyklisti a peší prešli križovatkou cez svoj koridor."

Budovanie cyklotrás si vyžiada aj budúcoročnú stavebnú úpravu centrálnej križovatky.

ĽPM.sk: Na prvé počutie ide o veľký skok v budovaní infraštruktúry. Z čoho by mala byť financovaná výstavba?

J. Říha: "S projektom výstavby prvého úseku hlavnej diagonály vedúcej od Kozej až po autobusovú stanicu sme boli úspešní a získali sme peniaze z eurofondov. Na druhý úsek tejto línie od Pezinskej ulice po priemyselný park budeme podávať rovnako projekt na eurofondy ešte teraz v decembri. Ostatné línie budú financované z mestského rozpočtu v súvislosti s rekonštrukciami týchto ulíc."

ĽPM.sk: V ktorom roku sa začne so stavbou?

J. Říha: "Keďže ide o rozsiahly zámer, musíme stavbu rozdeliť na niekoľko etáp. Na jar budúceho roka by sme chceli spustiť výstavbu úseku od Kozej po autobusovú stanicu. Súbežne by sa na jeseň mala spustiť výstavba cyklotrasy na Mierovom námestí a Veľkomoravskej. V roku 2020 by mala pokračovať stavba cyklotrasy na Sasinkovej ulici, ktorá prepojí svetelnú križovatku a ulicu 1. mája. V roku 2021 počítame s výstavbou cyklotrasy na Námestí SNP a Ľuda Zúbka, ktorá prepojí cyklotrasu vedúcu po Radlinského ulici s Mierovým námestím a Veľkomoravskou. V tomto roku by sa mala uviesť do výstavby aj cyklotrasa Pezinská - priemyselný park, ak budeme úspešní s projektom jej výstavby a získame peniaze z eurofondov. Ako posledné by mali ísť do výstavby v roku 2022 úseky cyklotrás na Partizánskej ulici a Ceste mládeže. Čiže po skončení tohto volebného obdobia by mala cyklodoprava v Malackách dostať veľký impulz."

ĽPM.sk: Počíta sa aj s doplnkovým mobiliárom pre cyklistov?

J. Říha: "V rámci každej stavby cyklotrasy sa po celej dĺžke budú rozmiestňovať cyklostojany a v niektorých prípadoch aj cyklopočítadlá s pumpami. V dôležitých bodoch, ako sú základné školy či stanica, počítame s osadením veľkých uzamykateľných cykloúschovní. Zároveň sme železniciam predstavili projekt revitalizácie zanedbanej zóny na Nádražnej ulici, kde by sme po modernizácii železničnej trate radi umiestnili parčík s veľkokapacitným monitorovaným cykloprístreškom."

Ilustrácia uzamykateľnej cykloúschovne, ktorú mesto plánuje osadiť pri základných školách.

ĽPM.sk: Celý zámer vyznieva ako veľmi náročný projekt. Počuli ste už o podobných plánoch v iných mestách?

J. Říha: "Malačania mi dali v nedávnych voľbách veľkú dôveru a myslím si, že to bolo aj kvôli výsledkom doterajšej práce. Podľa tej ma už poznáte, že sa nebojím veľkých výziev. Neskrývam, že ide na pomery Slovenska o ambiciózny plán. Rád by som o štyri roky končil svoj mandát s pocitom, že som zachoval rovnako stabilné a sebavedomé mesto, ktoré požíva rešpekt u partnerov a je v mnohých oblastiach dávané za vzor. Budem rád, ak budeme aj v oblasti budovania cyklistickej infraštruktúry vzorom pre iných. Určite budeme v popredí aj v tom, že celá naša základná sieť cyklotrás bude stavaná v miešanom červenom asfalte, čo nebýva v našich končinách bežné, ak nebudeme vôbec prvými."

Vedenie Malaciek požiadalo o schválenie farebného odlíšenia základných cyklotrás, ako poznáme z radu miest v Holandsku.

Celý projekt výstavby nosnej siete cyklistických ciest sa má spustiť v budúcom roku. Ako prvý bude vo výstavbe eurofondový úsek Družstevná - Záhorácka - Radlinského ulica. Bližšie informácie prinesieme neskôr.


Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku